Téma: žádost ministryni Schillerové - otevřený dopis

Čtvrtek, 18. 1. 2018, 8:00
Ministryně financí Alena Schillerová v posledních dnech nejméně dvakrát prohlásila (8. 1. ČT24, 14. 1. ČT, Otázky Václava Moravce), že EET má podporu u podnikatelských spolků. Alena Schillerová jmenovala Asociaci malých podniků a živnostníků, Hospodářskou komoru ČR a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Opakovaně oznámila, že s vedením těchto organizací se sejde, aby s nimi konzultovala změny zákona 112/2016 Sb., o evidenci tržeb.

K tomu se vyjádřil předseda výboru Podnikatelských odborů Radomil Bábek:

Jen několik málo předáků několika málo podnikatelských spolků EET podporuje, zatímco podstatná část podnikatelů a živnostníků je proti. Paní ministryně Schillerová plánuje konzultovat změny zákona o evidenci tržeb jen s těmi, jejichž názory jsou v souladu s politikou vlády, a kritiky EET ignoruje.

Domníváme se, že paní Schillerová je ministryní všech občanů, nikoli jen těch, jejichž názory či postoje jsou pro ni konformní. Podle nás je nutné, aby se paní ministryně seznámila i s názory a požadavky těch, kteří mají názory opačné.

Požádali jsme dopisem paní ministryni Schillerovou, aby nás, jako zástupce kritiků EET a zájmů malých podnikatelů a živnostníků, přizvala k jednání o změnách zákona o evidenci tržeb.

Otevřený dopis ministryni:

Vážená paní ministryně,

v několika svých veřejných vystoupeních jste oznámila záměr sejít se v nejbližších dnech se zástupci podnikatelských spolků, abyste s nimi projednala změny zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Podle Vašich vyjádření se sejdete s těmi, kdo EET podporují. Taková volba je jistě zcela ve Vaší kompetenci, domníváme se však, že v zájmu podnikatelské veřejnosti by měly zaznít i názory opačné, tedy kritické.

Chápeme situaci tak, že jste ministryní pro všechny občany, nikoli jen pro vybrané skupiny těch, kteří s Vámi souhlasí. Naše organizace reprezentuje dlouhodobě odpor k EET, a máme tedy řadu námětů a požadavků na podstatné změny zákona o evidenci tržeb. To, že reprezentujeme velmi silný blok proti EET, hájící zájmy malých podnikatelů a živnostníků, dokládá např. námi pořádaná tisková konference z 8. 1. 2018 a počet organizací, se kterými jsme ve spojení.

Paní ministryně, žádáme Vás, abyste nás přizvala k výše zmíněnému jednání. Chceme do diskuze přinést požadavky velké části podnikatelské veřejnosti i kritiků EET. S pozdravem

Radomil Bábek předseda výboru Podnikatelských odborů – Unie podnikatelských a živnostenských spolků, z.s. 

odkaz na dopis na webu PO

Radomil Bábek

 


« zpět do rubriky