Policie a OSPOD se zaměřují na konzumaci alkoholu u mladistvých

Pondělí, 5. 9. 2022, 15:52 -

Jistě není třeba rozebírat, že alkohol u mladistvých je problém. Ačkoliv je to jev, který není nijak ojedinělý, rozhodně není radno jej podceňovat. Alkohol nejen ovlivňuje mysl a má negativní účinky na mozek mladistvého (který se stále vyvíjí), ale dokáže zapříčinit i mnohá neštěstí.

V Moravské Ostravě a Přívoze si na to posvítili

Strážníci městské části Moravská Ostrava a Přívoz uskutečnili v pátek 26. srpna akci ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí. Tato akce byla zaměřená právě na mladistvé konzumující alkohol.

Nezletilí si oblíbili oblast Nové Karoliny a Černé louky

K akci došlo v okolí Nové Karoliny a Černé louky, kdy jsou tato místa strážníkům známá již dlouhodobě jako oblasti, kde se nezletilí konzumenti sdružují nejčastěji. Během této bezpečnostně preventivní akce bylo zkontrolováno celkem 12 mladistvých osob.

Pozitivní nález u menší poloviny

Výsledek dechové zkoušky se jako pozitivní ukázal u 5 z 12 osob, přičemž se naměřené hodnoty alkoholu vyskytovaly v rozmezí od 0,62 do 1,13 promile alkoholu. Pro osobu, které byl naměřen nejvyšší výsledek, tedy 1,13 promile alkoholu, byli přivoláni zdravotníci.

Není známo, odkud alkohol pocházel

Osoby, u kterých byl pozitivní nález dechové zkoušky, neuvedly, kde k alkoholu přišli. Policie a OSPOD se tak pouze může domnívat, zda jim alkohol prodal některý z nezodpovědných prodavačů v některém z obchodů, nebo k alkoholu přišli mladiství v domácím prostředí.

Tak nebo tak se danými případy bude Oddělení sociálně-právní ochrany dětí dále zabývat a strážníci budou v těchto akcích dále pokračovat.

« zpět do rubriky