Téma: Termofobie nás přijde velmi draho

Úterý, 9. 1. 2018, 8:12
Strach z tepla je jednou z nejdražších fobií, asi vůbec nejdražší. Ale zatímco v ostatních případech se peníze vynakládají na potlačování fobií, v případě termofobie jdou obrovské prostředky na její podněcování.

Termofobii velmi často podporují ti, kdo milují vládnutí. Účastníci takzvaných klimatických konferencí vymýšlejí, jak to zařídit, aby mohli vládnout celé planetě.

Vědecká zjištění nám ukazují, že změna koncentrace CO2 v atmosféře je důsledkem změny teploty, ne naopak.

V atmosféře je asi 800 Gt uhlíku. Roční přírodní emise jsou asi přes 200 Gt uhlíku. Ale v atmosféře nepřibývá ročně 200 Gt uhlíku. To znamená, že probíhá přírodní koloběh uhlíku. Roční emise člověkem produkovaného uhlíku mohou být asi tak 10 Gt.

Skleníkový efekt CO2 v atmosféře působí s klesajícím účinkem. Prvních 20 ppm CO2 přispěje k nárůstu teploty o několik stupňů. Dalších 20 ppm ale způsobí nárůst teploty několikanásobně menší. Při vyšších koncentracích účinek nárůstu koncentrace CO2 o dalších 20 ppm dále klesá někam k jedné desetině stupně a stále méně. Stále také platí, že (krátkodobé a dlouhodobé) kolísání koncentrace CO2 v atmosféře způsobené přírodními vlivy má vyšší hodnoty, než jaký je vliv člověkem emitovaného CO2.

Tato fakta prakticky vylučují možnost, že by člověk mohl mít nějaký zásadní vliv na globální oteplování. Nebude to ani nějaký nevýrazný vliv. Bude to vliv zanedbatelný.

Všichni zúčastnění v tomto globálním vysoce organizovaném zločinu se těší, že vám znovu a znovu ukradnou vaše peníze. Teď vymýšlejí, že kromě uhlíku chtějí ještě více zdanit maso a cukr.

Dovolíte jim to? Zvolíte si je v dalších volbách? Všechny ty peníze, které vám kradou pod záminkou boje proti globálnímu oteplování, vám mohou brát z rozhodnutí politiků, které si lidi volí ve volbách. Můžete to zastavit.

Příručka skeptika: zde

Jindřich Pilc

blog.idnes.cz

« zpět do rubriky