Téma: Taky vám to přijde šílené? MeToo!

Neděle, 5. 11. 2017, 9:29

Taky vám to přijde šílené? MeToo! Vypadá to, že nikoliv v Africe nebo v islámských zemích, ale v Evropě je žena pod každodenním tlakem sexuálních predátorů. Soudím tak podle množství aktivit a peněz, které se do této problematiky dávají.

Přitom koordinátorky genderové rovnosti by měly z mého dětství velkou radost, protože jako mladší sestra jsem po svém velkém bráchovi dědila od hnědých manžestráků až po omlácené lyžáky. A argumentem není to, že když jsem byla dítě školou povinné, nic růžového, s výjimkou „pedra“, se nedalo sehnat. Měla bych být učebnicovým vzorem, ale ouha. Jak se to stalo, že mi dnes udělá radost dárek v typicky holčičích barvách. Co na to soudružky přes gender?

Děsím se představy, že můj syn, příští rok prvňáček, dostane gender „nalejvárnu“ a domů mi bude nosit poznámky, že pronesl přání stát se kovbojem. Je komické, že jedno ze školení při nástupu do úřadu se týká rovnosti mužů a žen na pracovišti. Gender je dnešní mor. Nicméně gender učitelky budou mít dost hoňku, než od základů přepíší učebnice dějepisu o muži lovci a ženě matce.

Jako červený hadr na mě působí, když se na gender převýchovu vůbec dávají nějaké peníze. Nově je to projekt ministerstva školství, jehož cílem je „ukotvit téma rovnosti pohlaví ve strukturách resortu“. Projekt vyjde na sedm milionů korun. Cíl této akce je definován „aby byla rovnost mužů a žen jasně zapracována z formálního hlediska do vnitřních dokumentů ministerstva“. Za 7 000 000 korun se popíše spousta papírů a provede spousta školení. Taky vám to přijde jako šílené?

7 milionů není pro státní rozpočet moc, ale přece není možné, abychom utráceli omezené prostředky na takové zhovadilosti, jako je převýchova dětí k obrazu dnešních pomýlených levicových intelektuálů.

Nesouhlasím s tím, aby se děti podporovaly v dravé soutěži, aby se dvacetkrát denně ozvalo „ty jsi chlapák“, ale proboha proč má někdo pocit, že může mluvit rodičům do výchovy jejich dětí? Kam vede toto šílenství, které už začalo unitoaletami? Není přesně tato snaha gender vychovatelů tou ideologickou nalejvárnou, proti které chtějí bojovat.

PS: Divím se, že žádné aktivistky ještě neurazilo mačistické logo Volva! Neměla by se švédská automobilka omluvit všem ženám a přijít s genderově vyváženou verzí?

Vladimíra Ludková

převzato z facebookového profilu autorky

« zpět do rubriky