Téma: Kdo je parazitem společnosti?

Neděle, 10. 9. 2017, 9:06

Živnostníci jsou pro ČSSD obtížný hmyz, který chtějí zničit. Nejprve je pan Mládek označí za příživníky, potom jim chce pan Štěch - druhý nejvyšší ústavní činitel tohoto státu, zvýšit odvody, aby je přinutil k ukončení živnosti a přechodu do zaměstnaneckého poměru. To, že se pan Sobotka za tyto výroky vždy následně omluví, jen svědčí o pokrytectví ČSSD.

Obdobný názor nejen na živnostníky, ale i na malé podnikatele má i pan Babiš. Přes jeho výkřiky, že ANO velmi podporuje tuto skupinu podnikatelů, však činí přesný opak. Jeho výroky, že by bylo nejefektivnější malé podniky začlenit do velkých, jsou velmi nebezpečné. Co znamená „začlenit“? Začlenit znamená podle pánů Štěcha a Babiše likvidaci živnostníků a malých podnikatelů, zrušení konkurence pro velké holdingy a upevnění moci velkých firem. Úvahy pana Štěcha, že zaměstnáním živnostníků by ve firmách byl vyřešen nedostatek zaměstnanců, jsou zcela zcestné. Živnostníci dnes vytvářejí hodnoty nebo již pro jiné společnosti pracují. Stále tatáž osoba by pouze přešla z jedné skupiny pracovníků do jiné skupiny. To však počet pracovníků nezvýší. Stále je to jeden člověk, kterého chce pouze pan Štěch omezit v jeho podnikání.  A jestliže pan Štěch chce v placení dávek dostat živnostníky na stejnou úroveň jako zaměstnance, zvýší živnostníkům nemocenské dávky, dávky na mateřské dovolené a bude jim proplácet dovolenou? O tom již pan Štěch nemluví. Buď tedy vůbec neví, co říká nebo chce živnostníky prostě pouze okrást.

Realisté jdou přesně opačným směrem než ČSSD a ANO. Ve svém programu v části Podnikání zcela jasně a zřetelně definují zájem o legalizaci práce na živnostenské oprávnění. Svoboda volby pracovněprávního vztahu je alternativou k drahému zaměstnaneckému poměru. Realisté tímto opatřením okamžitě zpružní trh práce a podpoří ekonomický růst. Oproti ostatním stranám chtějí Realisté změnit zákony tak, aby bylo umožněno zaměstnávat legálně na živnostenské oprávnění. Do ekonomiky se tak vrátí řada lidí, kteří dnes pracují načerno. To je realistické řešení. 

Ing. Antonín Fryč, CSc.

Realisté

« zpět do rubriky