Zpřísnění vyhlášky o nočním klidu

Noční klid
Noční klid
Čtvrtek, 8. 3. 2018, 8:56 -

Ostravští zastupitelé přijali ve středu 7. března obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu, kterou se mění a doplňuje vloni přijatá vyhláška. Upravená pravidla vstoupí v platnost ve čtvrtek 22. března. Hlavním impulzem k úpravě bylo vyhodnocení loňské festivalové sezóny. Novela vyhlášky o nočním klidu přináší značnou redukci počtu akcí, kvůli jejichž konání je zkrácena doba nočního klidu. Z loňských 106 akcí jich pro letošní rok zůstalo 37.  

Návrh vybraných akcí předložila zastupitelům města k schválení pracovní skupina jmenovaná radou města, která se při výběru řídila základním pravidlem, aby se jednalo o akci tradiční a natolik významnou pro město nebo obvod, aby zájem na jejím konání převýšil právo občanů na klidný noční odpočinek.

„Pokračujeme v hledání kompromisu mezi návštěvníky akcí a rezidenty, kteří si stěžují na rušení nočního klidu. Víme, že je Ostrava vnímána jako kulturní metropole našeho regionu a akce jsou hojně navštěvovány, v monitorování situace ale budeme pokračovat i po letošních úpravách a pokud to bude potřebné, pravidla ještě zpřísníme,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura. 

Základní změnou této novely je zkrácení doby nočního klidu v dotčených městských obvodech pouze v rozsahu jejich konání, nikoli „paušálně“, jak tomu bylo dosud. Dosud byl noční klid zkrácen např. u akce konající se z pátku na sobotu od 2 do 6 hodin ráno, ačkoli daná akce reálně končila např. v 00.30 hodin, což znamená, že v celém městském obvodu (nebo i v dalších „dotčených obvodech“) mohl být rušen noční klid až do 2 hodin v noci. Po novele je doba nočního klidu zkrácena na dobu reálného konání akce.

Spolu s vyhláškou vzalo zastupitelstvo města na vědomí i nová „Pravidla“ schválená radou města, která upravují samotný výběr společenských a kulturních akcí zařazených do vyhlášky a také časový rámec pro omezení doby nočního klidu při jejich konání. Na rozdíl od dosud platné úpravy bude moci být doba nočního klidu redukována ve výjimečných případech od půlnoci do 6 h ráno (dosud platilo od 1 do 6 hodin). V případě, že se akce bude konat v pracovních dnech, lze dobu nočního klidu zkrátit jen pro dvě po sobě jdoucí noci (čas nočního klidu bude platit od půlnoci do šesti hodin ráno). Pokud po dni, ve kterém se akce koná, následuje sobota, neděle nebo svátek, stále platí, že lze vymezit dobu nočního klidu od 2 do 6 hodin ráno.  Město Ostrava tak reaguje na obsah stížností občanů na zvuk z hudebních produkcí v „pracovních“ dnech.

Stále platí, že z důvodu velikosti města Ostravy není doba nočního klidu zkrácena při konání předmětné akce na celém území města, ale jen v tzv. „dotčených“ městských obvodech, tedy těch, jejichž obyvatelé by mohli být zvukem z hudebních produkcí rušeni. Běžná doba nočního klidu je stanovena zákonem od 22 hodin do 6 hodin ráno.

Za porušení obecně závazné vyhlášky města hrozí fyzickým osobám, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám pokuta do výše 100 tisíc korun, fyzickým osobám lze uložit i omezující opatření.

« zpět do rubriky