Zahájení výstavy Dlouhá cesta k zelené Ostravě

Dlouhá cesta k zelené Ostravě
Dlouhá cesta k zelené Ostravě
Čtvrtek, 26. 4. 2018, 11:27 -

27. 4. 2018 v 10 hodin dopoledne ve foyer radnice města náměstkyně primátora Kateřina Šebestová slavnostně zahájí novou výstavu „Dlouhá cesta k zelené Ostravě“.

Na deseti panelech mapuje proměny životního prostředí v Ostravě v minulosti a dnes. Jednotlivé panely jsou věnovány zeleni ve městě, čistotě vod, ovzduší, nakládání z odpady, čistotě veřejných prostranství, specifickému fenoménu hald a poddolování, vlivu městské dopravy na životní prostředí a činnosti okrašlovacích spolků a společenských organizací v této oblasti.

Výstavu, která potrvá do 31. května připravil Archiv města Ostravy.

Dlouhá cesta k zelené Ostravě
Dlouhá cesta k zelené Ostravě
 

« zpět do rubriky