Umělci s hendikepem dostali cenu hejtmana

Předání ceny hejtmana
Předání ceny hejtmana
Čtvrtek, 2. 12. 2021, 15:47 - Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem je udělována od roku 2004. Ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě oceňuje hendikepované umělce za jejich tvorbu, ať už ve výtvarné či jiné oblasti.  Kvůli pandemii koronaviru se slavnostní udílení cen konalo v komorním duchu bez doprovodného programu a výstavy.

„Umění je pro hendikepované jedním ze způsobů, jak se mohou podělit se svým osudem. Mohou vyjadřovat, co cítí, co je těší nebo z čeho mají obavy. Vznikají tak zajímavá a mnohdy hodnotná díla, která si zaslouží pozornost. Zdravotní postižení se v našem kraji týká zhruba desetiny občanů. Naší povinností je snažit se tyto lidi podpořit a pomoci jim, aby se cítili plnohodnotnou součástí naší společnosti. I proto v roce 2004 vznikl dokument Moravskoslezský krajský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák s tím, že Ceny hejtmana pro umělce s hendikepem jsou udělovány u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených.

„Je velká škoda, že se letos kvůli covidu nemůže konat výstava Svět kolem nás. V předchozích letech na ní mohli návštěvníci galerie vidět nejen díla, která dostala cenu, ale i další výtvory, které vznikly v rámci dílen a workshopů určených právě pro lidi, kterým život ovlivňuje hendikep. Projekt Svět kolem nás, na kterém spolupracuje řada neziskovek, finančně podporuje Moravskoslezský kraj,“ řekl 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jakub Unucka, který ocenění osobně předával.

Projekt Svět podle nás umožnil v roce 2021 lidem s různým typem zdravotního hendikepu pravidelné vzdělávání v oblasti umění, ke kterému mají jinak omezený přístup. V rámci projektu se v prostorách Domu umění, nebo ve spolupracujících organizacích, uskutečňovaly pravidelné výtvarné dílny, muzikoterapie a terapie zpěvem pro dospělé s postižením zraku a dospělé s duševním, mentálním a kombinovaným postižením. Během letošního roku se uskutečnilo více než 25 výtvarných dílen, 28 muzikoterapeutických dílen a 10 terapií zpěvem.

„Problematika hendikepu je pro Galerii výtvarného umění v Ostravě nesmírně důležitá. Lidem s hendikepem se s podporou Moravskoslezského kraje intenzivně a opakovaně věnujeme už mnoho let. Z důvodu jarního uzavření Domu umění pro veřejnost a kvůli protiepidemickým opatřením v průběhu roku však byla letos četnost dílen značně omezena,“ prozradil ředitel Galerie výtvarného umění v Ostravě Jiří Jůza, který komorním oceňováním v ostravském Domě umění provázel.

OCENĚNÍ:

Cena hejtmana Moravskoslezského kraje pro umělce s hendikepem

1. místo: Tereza Muroňová za zpěv a hru na klávesy (finanční ocenění 25 tisíc korun)
2. místo: Jiří Kolúch za obraz „Bílá Opava“ (finanční ocenění 15 tisíc korun)
3. místo: Milan Hyžík za obraz „Kůň“ (finanční ocenění 10 tisíc korun)

Předání ceny hejtmana
Předání ceny hejtmana
 

« zpět do rubriky