Lékařská knihovna Fakultní nemocnice Ostrava je v nových prostorách

Lékařská knihovna FNO
Lékařská knihovna FNO
Čtvrtek, 13. 1. 2022, 14:12 - Lékařská knihovna FN Ostrava se přestěhovala do nových prostor. Zdravotníci, ale také studenti středních i vysokých škol teď najdou veškerou odbornou literaturu v přízemní budově, která sousedí s tzv. „Malým internátem“. Prostory, ve kterých sídlila knihovna doposud, budou po rekonstrukci součástí Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava.

Projekt nové knihovny, zpracovaný firmou ATELIÉR SIMONA – projekce a inženýrská činnost s.r.o., vznikl v prostorách, které původně využívali zaměstnanci havarijní služby FN Ostrava. „Nejdříve jsme museli vybudovat nové zázemí zaměstnancům údržby, a to v nedaleké budově Investičního skladu. Staveniště jsme zhotoviteli stavby předali 24. 5. 2021 a hotovou stavbu pak převzali o pět měsíců později,“ přiblížil stavební práce v hodnotě 18 896 200 Kč vč. DPH náměstek ředitele pro techniku a provoz Ing. Marek Tabašek, Ph.D. Interiérové vybavení nových knihovnických prostor pak stálo včetně DPH 4 416 543 Kč.

Lékařská knihovna FN Ostrava je zapojena do projektu CzechElib, který zajišťuje přístup ke klíčovým elektronickým informačním zdrojům pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR. „Na základě tohoto projektu mají naši zaměstnanci přístup do řady licencovaných fulltextových databází včetně bibliometrické databáze Web of Science,“ uvedl náměstek ředitele pro vědu a výzkum doc. et. doc. MUDr. Petr Vávra, Ph.D.

Lékařská knihovna má v ostravské fakultní nemocnici více než šedesátiletou historii. Aktuálně čítá téměř 40 tisíc knihovních jednotek a nabízí celé spektrum služeb. Návštěvníci knihovny si mohou vypůjčit nejen odbornou literaturu a periodika z vlastního fondu, ale také z jiných knihoven a informačních středisek. Součástí knihovny jsou i dvě učebny, z nichž jedna je k dispozici Lékařské fakultě Ostravské univerzity. „Nabízíme rovněž rešeršní služby z domácích i zahraničních databází nebo překladatelské služby. Dále například shromažďujeme a v elektronické podobě vedeme evidenci veškeré publikační činnosti našich zaměstnanců a také archivujeme separátní výtisky,“ doplnila Bc. Ludmila Stuchlá, vedoucí Lékařské knihovny FN Ostrava.

Lékařská knihovna FNO
Lékařská knihovna FNO
Lékařská knihovna FNO
Lékařská knihovna FNO
Lékařská knihovna FNO
Lékařská knihovna FNO
 

« zpět do rubriky