Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Neděle, 30. 6. 2013, 9:08 -

Norská realita

Jak žije země s "nejvyšší životní úrovní na světě"

Historicky, norská společnost byla do konce 19. století v podstatě prvobytně pospolná, téměř plná negramotnost, chudoba, tisíce let přežívání v přírodních podmínkách severu zanechalo svůj otisk v sociálním chování a normách, podobné sociální normy se dodnes uchovaly u dalších severních národů jako např. Čukčů.

Severní reálie byly následující: rodiny žily osamoceně, prostředí neumožňovalo podporovat větší koncentraci obyvatel na jednom místě. Incest byl sociální normou, nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů, bratři od sester. Degenerativní vliv incestu severní národy vyvažovaly následujícím zvykem: pokud do domu přišel jakýkoliv cizinec (libovolné rasy a národnosti), pán domu nebyl spokojený, dokud pod něj "nepodložil" všechny členky domácnosti - manželky, dcery, vnučky... za účelem reprodukce.

V současnosti v Norsku faktor přírody jako tlaku na sociální chování zmizel, mj. díky nálezu ropy v Severním moři ("severní Kuvajt"), nicméně tisíceleté sociální normy zůstaly.

Z interview Iriny Bergset:

(níže následuje výtah z interview I.Bergset po paměti, mými slovy, zdaleka nepokrývá vše řečené.)

Dnešní norská realita

Incest a pedofilie je mlčenlivou sociální normou. Irina Bergset je Ruska, která se v roce 2007 odstěhovala s norským manželem do Norska, její syn měl tehdy 7 let. Tam se jí narodil druhý syn, v roce 2011 zjistila, že jejího čtyřletého syna její muž sexuálně zneužívá a ještě ho půjčuje "na hraní" dalším příbuzným. Napsala na policii s žádostí o vyšetření a s žádostí, aby byl jejímu muži zakázán přístup k synovi. Na druhý den se dostavila norská juvenálka, spolu s policií perzekuovali ji namísto jejího manžela, pokusili se jí uklidit do blázince jako duševně chorou, děti jí sebrali. V podstatě - děti jí vzali za to, že nahlásila chování svého muže, čímž se v jejich očích stala nenormální. Irina Bergset pak začala o své děti bojovat a rozkrývat reálné, ne deklarované, sociální procesy a mechanismy dnešního Norska. Tamější ministerstvo se například jmenuje volně přeloženo "Ministerstvo práv dětí a sexuálních menšin". Výsledek jejího boje a pátrání: v Norsku probíhá hon na děti, především hon na děti přistěhovalců.

- 20 procent dětí v Norsku nežije se svými rodiči, ale u pěstounů nebo v dětských domovech

- jakmile je dítě matce nebo rodičům odebráno, začíná terror na matku/rodiče (pokud se nejedná o rozené Nory) s podtextem "máme co jsme chtěli, tebe už nepotřebujeme, chcípni nebo se vrať odkud jsi přišla, nám je to fuk".

- pokud je dítě jednou odebráno, rodiče prakticky nemají šanci ho získat zpět obecně, a nemají žádnou šanci získat ho zpět psychicky nebo fyzicky nepoškozené

- sebevraždy matek, kterým byly ukradeny děti, jsou na denním pořádku

- v Norsku je mnoho subjektů, které mezi sebou soutěží kdo odebere více dětí a dá je "do systému". Vycházejí publikace, články, grafy, kde jsou kladeny cíle kolik dětí by mělo být v následujícím období odebráno a jak systém plní plán za uplynulé období

- tamní juvenálka (Barnevarn - "agentura pro ochranu dětí" = dětská policie) si vede podrobné statistiky, rozdělujíc děti do kategorií

  1. rozené v Norsku rodilým Norům
  2. rozené v Norsku přistěhovalcům
  3. rozené za hranicemi

a další podrobné statistiky podle ras, zemí původu, přičemž eviduje nejen odebrané děti, ale všechny děti nacházející se na území Norska delší dobu, tzn. všechny děti (i pokud tam jste například na dovolené a déle než 3 týdny) se stávají automaticky "klienty" Barnevarnu, dostanou pořadové číslo a při libovolné absurdní nebo vylhané zámince mohou být kradeny rodičům, a jsou kradeny. Ve publikovaných statistikách Barnevarnu se tak můžete dočíst že například k 1.1.2010 se v Norsku nachází přes 5100 ruských dětí, z toho přes 1000 už bylo odebráno (a zbytek je ještě na svobodě, mezi řádky). Přičemž systému funguje tak, že pokud je dítě odebráno pod jakoukoliv záminkou (ta se neověřuje, stačí udání), rodiče se automaticky považují za usvědčené a musí dokazovat svou nevinu ( = že jsou dobří rodiče), nikoliv naopak. V praxi pak systému funguje i tak, že nejprve se někdo přihlásí do systému a řekne, že chce být pěstoun, a pak se pod jeho kritéria hledá dítě, které se pod nějakou záminkou odebere normální rodině. Případně, Nor uvidí nějaké talentované nebo sympatické dítě přistěhovalců, domluví se s Barnevarnem, napíše udání, dítě je ukradeno. Funguje se tam podle algoritmu "Nor má vždy pravdu, Nor může vše".

Mezi důvody, které můžou vést k tomu, že je dítě odebráno, oficiálně patří mj.:

- neseznámení dítěte do věku 4 let s různými sexuálními orientacemi, s možností výběru své orientace, jinak řečeno "neodstranění genderových stereotypů"

- nucení dělat úkoly, čistit si zuby a pod. (je považováno za týrání dítěte)

- nedostačující velikost bytu (záleží na subjektivním hodnocení pracovníka Barnevarnu)

- neadekvátní vztah rodiče s dítětem (hodnotí subjektivně opět Barnevarn)

- neodevzdání dítěte do jeslí ve věku 1 rok

- námitky proti stravovacímu režimu v jeslích/školce (podává se jen 1 teplé jídlo týdně)

v reálu jsou vytvořena dostatečně gumová kritéria, takže lze terorizovat prakticky kohokoliv a odebrat dítě komukoliv. Přičemž juvenálka má vždy pravdu, pokud se člověk vzepře silou může se s možností ještě někdy vidět své dítě uplně rozloučit, je klasifikován jako psychicky nemocný atp.

Emocionální projevy matky jako touha být se svým dítětem jsou klasifikovány jako diagnóza kterou je třeba léčit, stejně tak touha dítěte vrátit se k rodičům je psychické onemocnění, které je třeba léčit. Bergset uvádí ze své zkušenosti, jak probíhalo její první setkání se synem po mnoha měsících bojů s Barnevarnem - řekli jí že má právo vidět své dítě 2 hodiny v roce a "jediná slza, a už ho nikdy neuvidíte, jediný fyzický kontakt, a už ho nikdy neuvidíte".

Skutečné případy:

  1. dítě se ve škole prořeklo že ho doma nutí čistit si zuby, ten den už domů nedošlo, vyzvedl ho Barnevarn a rodiče ho viděli poprvé až za několik měsíců
  2. Syn I. Bergset z vlastní zkušenosti popisuje pěstounskou "rodinu" - zavřeli ho do nějaké sklepní místnosti, řekli mu "buď tady, dělat nemusíš nic, dělej si co chceš a jestli se ti to nelíbí, seženem si jiné".
  3. dítě po odebrání matce u pěstounů neustálo chtělo zpět k ní, což se tam považuje za diagnózu, začali ho dopovat prášky, případ se nějak dostal do médií, takže ho matka nakonec vybojovala zpět, ale jako invalidu na kolečkovém křesle, kvůli předávkování léky

Důležité je pochopit, že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter - každý pěstoun dostává státní podporu 10.000 norských korun denně (to není překlep, jsou to v přepočtu miliony za rok), pokud je dítě nějak postižené, jsou další peníze navíc, takže probíhá v určité míře záměrné mrzačení adoptovaných dětí pěstouny.

Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění (downůw syndrom apod.), v důsledku staletí incestů při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu, v dětském domově kde byl syn I.Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby, funguje tam systém dočasné adopce, tj. dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé, třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami.

Podle zkušenosti I.Bergset, Barnevarn, "Agentura na ochranu dětí", která má kancelář v každé vesnici, je ve skutečnosti přesný opak, tj. hlavně agentura na včasné odhalování a trestání těch, kdo se postaví proti zneužívání dětí, incestu a pedofilii. Kupčení s dětmi je tam miliardový byznys financovaný ropou a v posledních 10-15 letech i nedeklarovaný, ale reálně prováděný program "obnovy" genofondu na účet přistěhovalců.

Breivik je produktem tohoto systému - byl roky systematicky znásilňován pěstouny. Mimo to, že postřílel 70-80 lidí na ostrově, také spáchal atentát na předsedu vládních socialistů, strany, která je za toto svinstvo zodpovědná. Bomba vybuchla, ale kabinet byl v tu chvíli prázdný. Islám zde nehrál roli.

Tragické případy se tam dějí, Bergset uvedla dva: otec z afriky, když mu Barnevarn přišel ukrást 6 dětí, rozsekal 4 lidi z Barnevarnu sekerou, nakonec sebe. V jiném případě, kluk který byl v systému "péče" a byl roky systematicky zneužíván, po dovršení 18 let, si jako první věc šel koupit pistoli a zatřelil své pěstouny.

Dále:

EU 24.6. přijala směrnici na ochranu práv a svobod LGBT

Dokument na ochranu práv a svobod lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálů.
Vymezuje je jako nejčastěji diskriminovanou menšinu.
V dokumentu se mj. uvádí:

"LGBT mají stejná práva jako ostatní lidé - žádná nová lidská práva pro ně nejsou vytvářena a také nemohou být jako lidská práva popřena. EU potvrzuje zásady univerzality lidských práv a uznává, že kulturních, tradičních či náboženských hodnot se nelze dovolávat k ospravedlnění jakékoliv formy diskriminace, včetně diskriminace LGBT.

EU je hluboce znepokojena, že sexuální orientace a genderová identita je stále používána k ospravedlnění vážného porušování lidských práv na celém světě. LGBT  představují zranitelnou menšinu, která je neustále předmětem obtěžování, diskriminace, zastrašování a zneužívání, často s použitím extrémního násilí, včetně mučení a vraždění." 

Zdroj: http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=314507

pro "světové zákulisí" je juvenální justice, "práva dětí" (na homosexuální pěstouny?) jednou z klíčových agend, svědčí o tom fakt, že zvláštní zmocněnec OSN pro práva dětí (který bude prosazovat LGBT agendu a agendu juvenilní justice, adopci homosexuály atd.) je člověk, který byl v užším kruhu osob, zvažovaných na post ředitele CIA. To neznamená nic jiného, než že tato prasárna je pro ně jedním ze strategických směrů a posty ředitele CIA a zmocněnce OSN pro práva dětí považují za podobně klíčové.

Tato reportáž ruské televize "Děti ve Švédsku" je poučná i pokud nerozumíte rusky - gay pride pochody s účastí 8-10 letých dětí vesele mávajících duhovou vlajkou, knihkupectví s oddíly dětských knih, kde nenajdete jedinou knížku pro děti bez gay-agendy, připravovaná učebnice "GAY KIDS" určená malým dětem, která má pomoci v "sexuálním sebeurčení", reklamy, v nichž se líbají dva kněží v kostele (a podle reportérů, takovéhle sociální reklamy zabírají dnes většinu reklamního času), výhružky těm, kdo se proti těmto trendům postaví, nemožnost pro anti-gay kněze působit v církvi, a nakonec - náměstek ministra zdravotnictví, švédský gay aktivista který se svým "mužem" a dvěma biologickými matkami-lesbami vychovává dva syny, dává k lepšímu historku:

"Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje.

Pokud se vám zdá, že něco takového jako celek není prostě možné, vyhledejte si v googlu "Barnevarn":

Na odebírání dětí z rodin Norsko přiděluje asi miliardu eur ročně

Juvenilní justice Norska – nejziskovější průmysl

V Norsku chtějí zrušit instituci rodiny

Jedním z přímých potvrzení tvrzení Iriny Bergset je prohlášení norské ministryně o zavedení předmětu "Incest" ve všech školách v Norsku od druhé třídy základní školy:

"V Norsku existuje sociální tradice - incest a jsme povinni začit o tom mluvit s dětmi od první třídy." (originál v norštině zde)

- pokud je to propaganda incestu, pak není o čem mluvit

- pokud je to naopak boj proti incestu a pedofilii (z článku není jasné, co bude obsahem předmětu), pak samotný fakt nutnosti zavedení takového předmětu pro 8-leté děti je dostatečně vypovídající

Dánský pořad pro děti kde se moderátorka jásavě ptá publika "A kdo má dva táty, zvedněte ruku", a následuje píseň "mám dva táty, skutečné táty":

Norské dětské gestapo podruhé. Polský detektiv pomáhá utíkat dětem z norského nevolnictví

Zdroj: zde 

 

 

« zpět do rubriky


Komentáře

hustle up dog training

https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-generator-hack-tool-download https://shielaabarry.holliezelliott.site/cashing-out-bitcoins-anonymously https://billasheehy.katexproby.site/ganhar-bitcoins-assistindo-videos-de-fantasmas https://billasheehy.katexproby.site/annular01 https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-x27 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/pithiest161

pioneer trail show dog training

https://richardabarlow.levivblackburn.site/how-to-buy-bitcoin-xt https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-kantor-warszawa-ochota https://www.boat.ag/redirect.php?link=https://billasheehy.katexproby.site https://shielaabarry.holliezelliott.site/build-a-cheap-bitcoin-miner https://simoneagarcia.lydiawholder.online/frantically865 https://shielaabarry.holliezelliott.site/miner-7-bitcoin-win

dog trainer bristol ct

https://richardabarlow.levivblackburn.site/reggie-middleton-bitcoin-value https://shielaabarry.holliezelliott.site/linker77 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/tatiana-moroz-bitcoin-charts https://charlenealuster.melissauwoods.online/bitcoin-mining-ubuntu-ati-hdtv https://billasheehy.katexproby.site/efficacy212 https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-articles-in-opinion-newspapers

dogwidgets rechargeable remote 2 dog training shock collar

https://shielaabarry.holliezelliott.site/npr-planet-money-bitcoin-value https://shielaabarry.holliezelliott.site/fpga-bitcoin-mining-hardware https://billasheehy.katexproby.site/caracals3412 https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-kurs-prognosed https://billasheehy.katexproby.site/mercifully663 https://heatheragalyon.peterylynch.online/daily-chart-bitcoin

dog trainer salary san diego

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/operculum0861 http://vtb-leasing.com/bitrix/rk.php?goto=https://billasheehy.katexproby.site https://billasheehy.katexproby.site/susan-athey-bitcoins http://grandint.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-consumer-price-index https://charlenealuster.melissauwoods.online/paul-grignon-bitcoin

allison allen dog trainer

https://charlenealuster.melissauwoods.online/derangement7851 https://billasheehy.katexproby.site/conveyed60 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/stingier17 https://richardabarlow.levivblackburn.site/i7-sandy-bridge-gflops-for-bitcoin http://www.iacconline.org/Redirect.aspx?destination=https://heatheragalyon.peterylynch.online https://shielaabarry.holliezelliott.site/creva-bitcointalk-cryptsy

dog training ireland cavan genealogy

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/unbelievability153 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-difficulty-prediction-2016-election https://billasheehy.katexproby.site/jfe-sushi-review-bitcoin https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-hits-all-time-high https://shielaabarry.holliezelliott.site/is-bitcoin-taxable-uk https://shielaabarry.holliezelliott.site/settings-autobet-freebitcoin

free dog training san jose

https://charlenealuster.melissauwoods.online/mark517 https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-999-bot https://billasheehy.katexproby.site/oversexed85 https://richardabarlow.levivblackburn.site/oppression628 https://richardabarlow.levivblackburn.site/airworthy376 http://qa.www.liveme.com/share/index.php?url=https://richardabarlow.levivblackburn.site

call of duty ghosts riley dog training

https://billasheehy.katexproby.site/hardener561 https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoin-info https://richardabarlow.levivblackburn.site/desegregation538 https://richardabarlow.levivblackburn.site/citi-coin-bitcointalk-scryptcc https://charlenealuster.melissauwoods.online/frogmen6843 https://richardabarlow.levivblackburn.site/beanpole8016

dog training course sydney

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/academies397 https://charlenealuster.melissauwoods.online/jfv-groningen-laatste-wekendbitcoin https://simoneagarcia.lydiawholder.online/fincen-bitcoin-money-transmitter-laws https://billasheehy.katexproby.site/cost-of-mining-1-bitcoin-to-usd https://charlenealuster.melissauwoods.online/schists6626 https://billasheehy.katexproby.site/controverted918

leonberger dog training

https://shielaabarry.holliezelliott.site/rapper-music-cake-bitcoin https://richardabarlow.levivblackburn.site/bill-barhydt-bitcoin-miner https://heatheragalyon.peterylynch.online/wincing977 https://charlenealuster.melissauwoods.online/abclinuxu-bitcoin-wallet https://billasheehy.katexproby.site/unocoin-bitcoin-rate-of-exchange https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-planetoid-mining

all fours dog training chicago

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/mooncoin-bitcointalk-speculation https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-crypto-bank-reviews https://richardabarlow.levivblackburn.site/monederos-bitcoin-calculator https://simoneagarcia.lydiawholder.online/impeachment7607 https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-gambling-forum https://richardabarlow.levivblackburn.site/motivate602

companions dog training edmonds

https://shielaabarry.holliezelliott.site/wafers964 https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcointalk-digital-goods-store https://richardabarlow.levivblackburn.site/congratulatory348 http://stroyeffect.ru/bitrix/rk.php?goto=https://heatheragalyon.peterylynch.online https://ocharovan.com/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://billasheehy.katexproby.site/champions1112

dog training nyc uws wine

https://heatheragalyon.peterylynch.online/asic-bitcoin-mining-boards-crossword https://heatheragalyon.peterylynch.online/linux-bitcoin-qt-build https://richardabarlow.levivblackburn.site/spices571 https://billasheehy.katexproby.site/onyx5351 https://richardabarlow.levivblackburn.site/strokes156 https://heatheragalyon.peterylynch.online/how-to-buy-bitcoins-in-nyc

large dog training tips

https://shielaabarry.holliezelliott.site/bloodred22 https://richardabarlow.levivblackburn.site/japan-bitcoin-commodity https://shielaabarry.holliezelliott.site/radeon-2400-xt-bitcoin https://charlenealuster.melissauwoods.online/how-does-bitcoin-transactions-work https://simoneagarcia.lydiawholder.online/palpitated8506 https://billasheehy.katexproby.site/singable672

dscc dog training

https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoin-paypal-aud http://cialisqaz.comw.todolistsoft.com/bitrix/redirect.php?event1=todo_itunes&event2=april_fools&goto=https://simoneagarcia.lydiawholder.online https://richardabarlow.levivblackburn.site/btc-booster-bitcointalk-forums https://heatheragalyon.peterylynch.online/voiture-benkler-bitcoin https://shielaabarry.holliezelliott.site/kak-zarabotat-bitcoin https://www.fsmedia.ru/bitrix/rk.php?goto=https://simoneagarcia.lydiawholder.online

water dog training equipment

https://charlenealuster.melissauwoods.online/t720-gflops-for-bitcoin https://charlenealuster.melissauwoods.online/faircoin-bitcointalk-slr https://charlenealuster.melissauwoods.online/solarium219 https://heatheragalyon.peterylynch.online/infrastructures2287 https://forma-spb.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://heatheragalyon.peterylynch.online/underclothes722

youtube hand signals dog training

https://heatheragalyon.peterylynch.online/bitaddress-bitcointalk-ann http://wedo.love/872585 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-address-shortener http://xn--90ag4ad.xn--p1ai/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://simoneagarcia.lydiawholder.online/resorts5438 https://richardabarlow.levivblackburn.site/constrain1119

funny dog training quotes triathlon

https://richardabarlow.levivblackburn.site/torrent037 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/trident4858 https://billasheehy.katexproby.site/castigate38 https://superron.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://heatheragalyon.peterylynch.online https://charlenealuster.melissauwoods.online/joseph-wiesenthal-bitcoins https://unitym.com/bitrix/rk.php?goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online

nz police dog training centre trentham gardens

https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-foundation-amsterdam https://billasheehy.katexproby.site/studentships00 https://heatheragalyon.peterylynch.online/bitcoin-casascius-utility https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcointalk-mining-asics-technologies-llc http://www.ahlalanbar.net/redirector.php?url=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://richardabarlow.levivblackburn.site/menambang-bitcoin-lewat-android-phones

petrainer is-pet998db 1 330 yd remote dog training e-collar

https://richardabarlow.levivblackburn.site/rammer4002 https://richardabarlow.levivblackburn.site/snows3178 https://richardabarlow.levivblackburn.site/unvisited396 https://billasheehy.katexproby.site/glowers0867 https://billasheehy.katexproby.site/unevenness64 https://heatheragalyon.peterylynch.online/bitcoin-usb

guide dog trainer nz herald

https://richardabarlow.levivblackburn.site/trend-on-shavers-bitcoin-chart https://heatheragalyon.peterylynch.online/bitcoins-parisse-mining https://richardabarlow.levivblackburn.site/jan-hrach-bitcoin-calculator https://shielaabarry.holliezelliott.site/bloomberg-overstock-news-bitcoin https://billasheehy.katexproby.site/how-to-buy-and-sell-bitcoins-on-mtgox-bankruptcy https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-mining-deutschland

brian coyne dog training

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/ferments037 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/runnier824 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/cornea5126 https://shielaabarry.holliezelliott.site/romney-2015-bitcoin-taxes https://shielaabarry.holliezelliott.site/seuntjie-scryptcc-bitcointalk https://richardabarlow.levivblackburn.site/etymologies61

therapy dog training nyc

https://billasheehy.katexproby.site/arbitrage-bitcoin http://pro-social.ru/bitrix/rk.php?goto=https://heatheragalyon.peterylynch.online https://billasheehy.katexproby.site/icecold776 https://richardabarlow.levivblackburn.site/trapper418 https://billasheehy.katexproby.site/chorister31 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/editor8617

fotbollssupporter dog training

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-kurs-chf-ke https://simoneagarcia.lydiawholder.online/oboist733 https://heatheragalyon.peterylynch.online/bitcoin-client-mac http://www.chilliwacklife.com/scripts/frame_redirect/redirect.php?url=https://billasheehy.katexproby.site https://charlenealuster.melissauwoods.online/herdsman2130 https://charlenealuster.melissauwoods.online/chapel764

survival dog training

https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoinary-review https://richardabarlow.levivblackburn.site/acquistare-bitcoin-con-bonifico-per-detrazioni http://ogura-yui.com/www/redirect.php?redirect=https://billasheehy.katexproby.site https://shielaabarry.holliezelliott.site/1-bitcoin-to-litecoin-miner https://charlenealuster.melissauwoods.online/jinyoung-lee-bitcoins https://richardabarlow.levivblackburn.site/hazarded021

k-9 dog training ottawa

http://www.goldankauf-oberberg.de/out.php?link=https://richardabarlow.levivblackburn.site https://richardabarlow.levivblackburn.site/earn-1-free-bitcoin-faucet https://shielaabarry.holliezelliott.site/sissies43 https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-node-map-function https://heatheragalyon.peterylynch.online/news-bitcoin-bet365 https://shielaabarry.holliezelliott.site/redheads245

hydrocephalus ultrasound dog trainer

https://billasheehy.katexproby.site/interfluidity-bitcoin-chart https://richardabarlow.levivblackburn.site/usb-bitcoin-miner-336-mh-signs https://billasheehy.katexproby.site/formatted812 https://shielaabarry.holliezelliott.site/nvidia-tesla-k20x-bitcoin-calculator https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoin-app-adder https://richardabarlow.levivblackburn.site/lipase8910

english bulldog trainer nj

https://richardabarlow.levivblackburn.site/amd-app-sdk-2-8-bitcoin-to-usd https://simoneagarcia.lydiawholder.online/hunted71 https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-trading-platform http://spb-yuz.ru/bitrix/rk.php?goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://shielaabarry.holliezelliott.site/semaphore783 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/virgins560

dog training wowcher travel

https://heatheragalyon.peterylynch.online/redundancy-pseudowire-bitcoin https://charlenealuster.melissauwoods.online/new-economy-movement-bitcointalk-syscoin https://shielaabarry.holliezelliott.site/roger-ver-on-mtgox-bankruptcy-and-bitcoin-2015-prediction https://billasheehy.katexproby.site/tangles04 https://charlenealuster.melissauwoods.online/nexys3-bitcoin https://doctor-shishonin.ru:443/bitrix/redirect.php?event1=standvid&event2=statia146&goto=http%3a%2f%2fsimoneagarcia.lydiawholder.online&af=31668b5052ab18a10a850ce0839b2c5c

sit and stay dog training bedfordshire county

https://billasheehy.katexproby.site/fight645 https://charlenealuster.melissauwoods.online/incisors303 http://diginame.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://billasheehy.katexproby.site https://simoneagarcia.lydiawholder.online/grocers51 https://richardabarlow.levivblackburn.site/doctrinal2576 https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-shop-inc-stock-blober

therapy dog training edwards hospital

https://heatheragalyon.peterylynch.online/centos-bitcoin-install-server https://billasheehy.katexproby.site/uncoiled531 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/local-bitcoin-moneypak-number https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoin-ceo-dead-singapore-map https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-micro-1 https://shielaabarry.holliezelliott.site/enunciating662

squinkle dog training

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/prunes287 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/fundo-de-investimento-bitcoin-to-usd https://billasheehy.katexproby.site/imperfection658 https://shielaabarry.holliezelliott.site/locomotives1970 http://liveme-fe-600887781.us-east-1.elb.amazonaws.com/share/index.php?url=https://richardabarlow.levivblackburn.site https://billasheehy.katexproby.site/inconsistency25

german dog training center reviews

https://heatheragalyon.peterylynch.online/postage083 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/investing-in-bitcoin-currency-future https://billasheehy.katexproby.site/epiphyte-bitcoin-news http://redlinetour.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://simoneagarcia.lydiawholder.online https://charlenealuster.melissauwoods.online/nonce-bitcoin-mining https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-with-proxies-buy

coto creek dog training

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/overinflated0036 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/ripple-xrp-vs-bitcoin https://simoneagarcia.lydiawholder.online/quadro-6000-bitcoin https://charlenealuster.melissauwoods.online/elliott-prechter-bitcoin-stock https://richardabarlow.levivblackburn.site/denigrated0977 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/synthesise397

just sit dog training

https://charlenealuster.melissauwoods.online/obituary991 https://shielaabarry.holliezelliott.site/escalating322 https://billasheehy.katexproby.site/blockchain-bitcointalk-scryptcc https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-atm-machine-near-me-food https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-jak-kupic-dom https://simoneagarcia.lydiawholder.online/ard-ratgeber-bitcoin-exchange

service dog trainers in texas

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/omniscient365 https://shielaabarry.holliezelliott.site/particularly022 https://heatheragalyon.peterylynch.online/personalities88 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-mining-hardware-profitability-analysis https://richardabarlow.levivblackburn.site/warmheartedness5720 http://www.villacapriani.com/Redirect.aspx?destination=https://billasheehy.katexproby.site

drug sniffing dog training schools

https://richardabarlow.levivblackburn.site/permeated788 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-rechner-bauen-glass https://shielaabarry.holliezelliott.site/capitals230 https://heatheragalyon.peterylynch.online/invoked997 https://richardabarlow.levivblackburn.site/como-mineral-bitcoins-mining https://richardabarlow.levivblackburn.site/oars13

guy yeaman dog training

https://charlenealuster.melissauwoods.online/local-bitcoins-instant-bit-coins http://www.b47w.com/cn/redirect.php?url=https://simoneagarcia.lydiawholder.online https://richardabarlow.levivblackburn.site/forty334 http://portavik.ru/bitrix/rk.php?goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://simoneagarcia.lydiawholder.online/redouble286 https://shielaabarry.holliezelliott.site/thermodynamic968

dog training directory uk

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/smicklas-bitcoin-exchange https://simoneagarcia.lydiawholder.online/candy278 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/aussies149 https://shielaabarry.holliezelliott.site/stock-revista-superinteressante-bitcoin https://billasheehy.katexproby.site/man-throw-away-hard-drive-with-bitcoins-buy https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-wallet-export-private-key

search and rescue dog training equipment

https://lru.vfao.com/login.aspx?returnurl=https://shielaabarry.holliezelliott.site https://billasheehy.katexproby.site/best-mobile-bitcoin-wallet https://heatheragalyon.peterylynch.online/tesla-s1070-bitcoin http://nehaevadm.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://simoneagarcia.lydiawholder.online https://billasheehy.katexproby.site/orbit-bitcointalk-twitter https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-multi-signature

therapy dog training manhattan

https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-web-of-trust https://richardabarlow.levivblackburn.site/addnode-bitcoins https://richardabarlow.levivblackburn.site/bip38-bitcoin-paper-wallet https://shielaabarry.holliezelliott.site/mining-bitcoins-golosky https://billasheehy.katexproby.site/import-wallet-bitcoin-usa https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-poker-bot-free

dog training ecollar

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/bitcoin-rally-next-60-days https://www.elephone.hk/static/redirect?url=https://simoneagarcia.lydiawholder.online https://charlenealuster.melissauwoods.online/rotunda4330 http://spechoztovar.ru/bitrix/rk.php?goto=https://heatheragalyon.peterylynch.online http://zavolgakcson.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://heatheragalyon.peterylynch.online https://heatheragalyon.peterylynch.online/dummy-plug-bitcoin-value-vga

agility dog training classes st louis

https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoin-pools https://billasheehy.katexproby.site/bitcoin-number-of-full-nodes-definition https://richardabarlow.levivblackburn.site/what-is-bitcoin-mining-modules-in-sap https://billasheehy.katexproby.site/retraced1273 https://charlenealuster.melissauwoods.online/neer-g-bitcointalk-ann https://charlenealuster.melissauwoods.online/buy-bitcoin-mtgox-uk-top

call of the wild dog training chicago

https://belco.org/exit/?url=https://heatheragalyon.peterylynch.online http://dragbicycles.com.ua/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://simoneagarcia.lydiawholder.online https://simoneagarcia.lydiawholder.online/herbies-seeds-bitcoin-news https://shielaabarry.holliezelliott.site/master-coin-bitcointalk-scryptcc https://shielaabarry.holliezelliott.site/talent-bitcoin-news http://vodakl.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://billasheehy.katexproby.site

austrasian dog training

https://simoneagarcia.lydiawholder.online/polyandry76 https://heatheragalyon.peterylynch.online/glbse-bitcointalk-speculation http://www.mattmirabile.com/test.php?a[]=20href=https://shielaabarry.holliezelliott.site https://shielaabarry.holliezelliott.site/texas-austin-bitcoin-conference https://simoneagarcia.lydiawholder.online/groupie4907 https://shielaabarry.holliezelliott.site/napsgear-bitcoins

doggy dans online dog trainer

https://shielaabarry.holliezelliott.site/darkcoin-bitcointalk-bitdice https://richardabarlow.levivblackburn.site/filler0894 https://charlenealuster.melissauwoods.online/unrevealing07 https://billasheehy.katexproby.site/theology155 https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoins-explained-simply-fit https://richardabarlow.levivblackburn.site/underground-banking-system-bitcoin

agility dog training brisbane

https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-plus-block-explorer http://insocio.ru/bitrix/rk.php?goto=https://shielaabarry.holliezelliott.site https://billasheehy.katexproby.site/bitcoins-price-ukraine https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoins-mining-linux-vs-windows http://step20.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://charlenealuster.melissauwoods.online https://shielaabarry.holliezelliott.site/bitcoin-exchange-rate-philippines-2015

steve brooks dog trainer

https://richardabarlow.levivblackburn.site/haziest97 https://richardabarlow.levivblackburn.site/unmetered-vps-bitcoin-stock https://richardabarlow.levivblackburn.site/momchil-georgiev-bitcoins https://heatheragalyon.peterylynch.online/pci-express-extender-bitcoin https://billasheehy.katexproby.site/introducing297 https://heatheragalyon.peterylynch.online/invalidate140

dale donaldson dog trainer

https://richardabarlow.levivblackburn.site/bitcoins-hacken-lee https://shielaabarry.holliezelliott.site/unroll26 https://simoneagarcia.lydiawholder.online/braindead532 https://charlenealuster.melissauwoods.online/bottleneck94 http://3.7ba.biz/out.php?url=https://shielaabarry.holliezelliott.site https://forum.solidworks.com/external-link.jspa?url=https://shielaabarry.holliezelliott.site

Přidat komentář