Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Neděle, 30. 6. 2013, 9:08 -

Norská realita

Jak žije země s "nejvyšší životní úrovní na světě"

Historicky, norská společnost byla do konce 19. století v podstatě prvobytně pospolná, téměř plná negramotnost, chudoba, tisíce let přežívání v přírodních podmínkách severu zanechalo svůj otisk v sociálním chování a normách, podobné sociální normy se dodnes uchovaly u dalších severních národů jako např. Čukčů.

Severní reálie byly následující: rodiny žily osamoceně, prostředí neumožňovalo podporovat větší koncentraci obyvatel na jednom místě. Incest byl sociální normou, nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů, bratři od sester. Degenerativní vliv incestu severní národy vyvažovaly následujícím zvykem: pokud do domu přišel jakýkoliv cizinec (libovolné rasy a národnosti), pán domu nebyl spokojený, dokud pod něj "nepodložil" všechny členky domácnosti - manželky, dcery, vnučky... za účelem reprodukce.

V současnosti v Norsku faktor přírody jako tlaku na sociální chování zmizel, mj. díky nálezu ropy v Severním moři ("severní Kuvajt"), nicméně tisíceleté sociální normy zůstaly.

Z interview Iriny Bergset:

(níže následuje výtah z interview I.Bergset po paměti, mými slovy, zdaleka nepokrývá vše řečené.)

Dnešní norská realita

Incest a pedofilie je mlčenlivou sociální normou. Irina Bergset je Ruska, která se v roce 2007 odstěhovala s norským manželem do Norska, její syn měl tehdy 7 let. Tam se jí narodil druhý syn, v roce 2011 zjistila, že jejího čtyřletého syna její muž sexuálně zneužívá a ještě ho půjčuje "na hraní" dalším příbuzným. Napsala na policii s žádostí o vyšetření a s žádostí, aby byl jejímu muži zakázán přístup k synovi. Na druhý den se dostavila norská juvenálka, spolu s policií perzekuovali ji namísto jejího manžela, pokusili se jí uklidit do blázince jako duševně chorou, děti jí sebrali. V podstatě - děti jí vzali za to, že nahlásila chování svého muže, čímž se v jejich očích stala nenormální. Irina Bergset pak začala o své děti bojovat a rozkrývat reálné, ne deklarované, sociální procesy a mechanismy dnešního Norska. Tamější ministerstvo se například jmenuje volně přeloženo "Ministerstvo práv dětí a sexuálních menšin". Výsledek jejího boje a pátrání: v Norsku probíhá hon na děti, především hon na děti přistěhovalců.

- 20 procent dětí v Norsku nežije se svými rodiči, ale u pěstounů nebo v dětských domovech

- jakmile je dítě matce nebo rodičům odebráno, začíná terror na matku/rodiče (pokud se nejedná o rozené Nory) s podtextem "máme co jsme chtěli, tebe už nepotřebujeme, chcípni nebo se vrať odkud jsi přišla, nám je to fuk".

- pokud je dítě jednou odebráno, rodiče prakticky nemají šanci ho získat zpět obecně, a nemají žádnou šanci získat ho zpět psychicky nebo fyzicky nepoškozené

- sebevraždy matek, kterým byly ukradeny děti, jsou na denním pořádku

- v Norsku je mnoho subjektů, které mezi sebou soutěží kdo odebere více dětí a dá je "do systému". Vycházejí publikace, články, grafy, kde jsou kladeny cíle kolik dětí by mělo být v následujícím období odebráno a jak systém plní plán za uplynulé období

- tamní juvenálka (Barnevarn - "agentura pro ochranu dětí" = dětská policie) si vede podrobné statistiky, rozdělujíc děti do kategorií

  1. rozené v Norsku rodilým Norům
  2. rozené v Norsku přistěhovalcům
  3. rozené za hranicemi

a další podrobné statistiky podle ras, zemí původu, přičemž eviduje nejen odebrané děti, ale všechny děti nacházející se na území Norska delší dobu, tzn. všechny děti (i pokud tam jste například na dovolené a déle než 3 týdny) se stávají automaticky "klienty" Barnevarnu, dostanou pořadové číslo a při libovolné absurdní nebo vylhané zámince mohou být kradeny rodičům, a jsou kradeny. Ve publikovaných statistikách Barnevarnu se tak můžete dočíst že například k 1.1.2010 se v Norsku nachází přes 5100 ruských dětí, z toho přes 1000 už bylo odebráno (a zbytek je ještě na svobodě, mezi řádky). Přičemž systému funguje tak, že pokud je dítě odebráno pod jakoukoliv záminkou (ta se neověřuje, stačí udání), rodiče se automaticky považují za usvědčené a musí dokazovat svou nevinu ( = že jsou dobří rodiče), nikoliv naopak. V praxi pak systému funguje i tak, že nejprve se někdo přihlásí do systému a řekne, že chce být pěstoun, a pak se pod jeho kritéria hledá dítě, které se pod nějakou záminkou odebere normální rodině. Případně, Nor uvidí nějaké talentované nebo sympatické dítě přistěhovalců, domluví se s Barnevarnem, napíše udání, dítě je ukradeno. Funguje se tam podle algoritmu "Nor má vždy pravdu, Nor může vše".

Mezi důvody, které můžou vést k tomu, že je dítě odebráno, oficiálně patří mj.:

- neseznámení dítěte do věku 4 let s různými sexuálními orientacemi, s možností výběru své orientace, jinak řečeno "neodstranění genderových stereotypů"

- nucení dělat úkoly, čistit si zuby a pod. (je považováno za týrání dítěte)

- nedostačující velikost bytu (záleží na subjektivním hodnocení pracovníka Barnevarnu)

- neadekvátní vztah rodiče s dítětem (hodnotí subjektivně opět Barnevarn)

- neodevzdání dítěte do jeslí ve věku 1 rok

- námitky proti stravovacímu režimu v jeslích/školce (podává se jen 1 teplé jídlo týdně)

v reálu jsou vytvořena dostatečně gumová kritéria, takže lze terorizovat prakticky kohokoliv a odebrat dítě komukoliv. Přičemž juvenálka má vždy pravdu, pokud se člověk vzepře silou může se s možností ještě někdy vidět své dítě uplně rozloučit, je klasifikován jako psychicky nemocný atp.

Emocionální projevy matky jako touha být se svým dítětem jsou klasifikovány jako diagnóza kterou je třeba léčit, stejně tak touha dítěte vrátit se k rodičům je psychické onemocnění, které je třeba léčit. Bergset uvádí ze své zkušenosti, jak probíhalo její první setkání se synem po mnoha měsících bojů s Barnevarnem - řekli jí že má právo vidět své dítě 2 hodiny v roce a "jediná slza, a už ho nikdy neuvidíte, jediný fyzický kontakt, a už ho nikdy neuvidíte".

Skutečné případy:

  1. dítě se ve škole prořeklo že ho doma nutí čistit si zuby, ten den už domů nedošlo, vyzvedl ho Barnevarn a rodiče ho viděli poprvé až za několik měsíců
  2. Syn I. Bergset z vlastní zkušenosti popisuje pěstounskou "rodinu" - zavřeli ho do nějaké sklepní místnosti, řekli mu "buď tady, dělat nemusíš nic, dělej si co chceš a jestli se ti to nelíbí, seženem si jiné".
  3. dítě po odebrání matce u pěstounů neustálo chtělo zpět k ní, což se tam považuje za diagnózu, začali ho dopovat prášky, případ se nějak dostal do médií, takže ho matka nakonec vybojovala zpět, ale jako invalidu na kolečkovém křesle, kvůli předávkování léky

Důležité je pochopit, že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter - každý pěstoun dostává státní podporu 10.000 norských korun denně (to není překlep, jsou to v přepočtu miliony za rok), pokud je dítě nějak postižené, jsou další peníze navíc, takže probíhá v určité míře záměrné mrzačení adoptovaných dětí pěstouny.

Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění (downůw syndrom apod.), v důsledku staletí incestů při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu, v dětském domově kde byl syn I.Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby, funguje tam systém dočasné adopce, tj. dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé, třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami.

Podle zkušenosti I.Bergset, Barnevarn, "Agentura na ochranu dětí", která má kancelář v každé vesnici, je ve skutečnosti přesný opak, tj. hlavně agentura na včasné odhalování a trestání těch, kdo se postaví proti zneužívání dětí, incestu a pedofilii. Kupčení s dětmi je tam miliardový byznys financovaný ropou a v posledních 10-15 letech i nedeklarovaný, ale reálně prováděný program "obnovy" genofondu na účet přistěhovalců.

Breivik je produktem tohoto systému - byl roky systematicky znásilňován pěstouny. Mimo to, že postřílel 70-80 lidí na ostrově, také spáchal atentát na předsedu vládních socialistů, strany, která je za toto svinstvo zodpovědná. Bomba vybuchla, ale kabinet byl v tu chvíli prázdný. Islám zde nehrál roli.

Tragické případy se tam dějí, Bergset uvedla dva: otec z afriky, když mu Barnevarn přišel ukrást 6 dětí, rozsekal 4 lidi z Barnevarnu sekerou, nakonec sebe. V jiném případě, kluk který byl v systému "péče" a byl roky systematicky zneužíván, po dovršení 18 let, si jako první věc šel koupit pistoli a zatřelil své pěstouny.

Dále:

EU 24.6. přijala směrnici na ochranu práv a svobod LGBT

Dokument na ochranu práv a svobod lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálů.
Vymezuje je jako nejčastěji diskriminovanou menšinu.
V dokumentu se mj. uvádí:

"LGBT mají stejná práva jako ostatní lidé - žádná nová lidská práva pro ně nejsou vytvářena a také nemohou být jako lidská práva popřena. EU potvrzuje zásady univerzality lidských práv a uznává, že kulturních, tradičních či náboženských hodnot se nelze dovolávat k ospravedlnění jakékoliv formy diskriminace, včetně diskriminace LGBT.

EU je hluboce znepokojena, že sexuální orientace a genderová identita je stále používána k ospravedlnění vážného porušování lidských práv na celém světě. LGBT  představují zranitelnou menšinu, která je neustále předmětem obtěžování, diskriminace, zastrašování a zneužívání, často s použitím extrémního násilí, včetně mučení a vraždění." 

Zdroj: http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=314507

pro "světové zákulisí" je juvenální justice, "práva dětí" (na homosexuální pěstouny?) jednou z klíčových agend, svědčí o tom fakt, že zvláštní zmocněnec OSN pro práva dětí (který bude prosazovat LGBT agendu a agendu juvenilní justice, adopci homosexuály atd.) je člověk, který byl v užším kruhu osob, zvažovaných na post ředitele CIA. To neznamená nic jiného, než že tato prasárna je pro ně jedním ze strategických směrů a posty ředitele CIA a zmocněnce OSN pro práva dětí považují za podobně klíčové.

Tato reportáž ruské televize "Děti ve Švédsku" je poučná i pokud nerozumíte rusky - gay pride pochody s účastí 8-10 letých dětí vesele mávajících duhovou vlajkou, knihkupectví s oddíly dětských knih, kde nenajdete jedinou knížku pro děti bez gay-agendy, připravovaná učebnice "GAY KIDS" určená malým dětem, která má pomoci v "sexuálním sebeurčení", reklamy, v nichž se líbají dva kněží v kostele (a podle reportérů, takovéhle sociální reklamy zabírají dnes většinu reklamního času), výhružky těm, kdo se proti těmto trendům postaví, nemožnost pro anti-gay kněze působit v církvi, a nakonec - náměstek ministra zdravotnictví, švédský gay aktivista který se svým "mužem" a dvěma biologickými matkami-lesbami vychovává dva syny, dává k lepšímu historku:

"Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje.

Pokud se vám zdá, že něco takového jako celek není prostě možné, vyhledejte si v googlu "Barnevarn":

Na odebírání dětí z rodin Norsko přiděluje asi miliardu eur ročně

Juvenilní justice Norska – nejziskovější průmysl

V Norsku chtějí zrušit instituci rodiny

Jedním z přímých potvrzení tvrzení Iriny Bergset je prohlášení norské ministryně o zavedení předmětu "Incest" ve všech školách v Norsku od druhé třídy základní školy:

"V Norsku existuje sociální tradice - incest a jsme povinni začit o tom mluvit s dětmi od první třídy." (originál v norštině zde)

- pokud je to propaganda incestu, pak není o čem mluvit

- pokud je to naopak boj proti incestu a pedofilii (z článku není jasné, co bude obsahem předmětu), pak samotný fakt nutnosti zavedení takového předmětu pro 8-leté děti je dostatečně vypovídající

Dánský pořad pro děti kde se moderátorka jásavě ptá publika "A kdo má dva táty, zvedněte ruku", a následuje píseň "mám dva táty, skutečné táty":

Norské dětské gestapo podruhé. Polský detektiv pomáhá utíkat dětem z norského nevolnictví

Zdroj: zde 

 

 

« zpět do rubriky


Komentáře

hruza.....

Pripomina mne ze ctu o Africe ale deti tam ziji s maminkami.. mozna napsat hodne ale Norsko tak bohata zem.. mafije penize ... trh detmi ....

Amoxil Purchase

[b]AMOXIL[/b] is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection. Active Ingredient: [b]Amoxicillin[/b] [url=http://cablic.com/search/forum/amoxil.php][b]Order Amoxil No Prescription[/b][/url] Buy Amoxil Online [url=http://cntc.ca/phpbb3/viewtopic.php?f=49&t=1323&p=94811#p94811]Buy Neurontin Without Prescription[/url] Buy Amoxil 500mg Online Without Prescription [b]Order Amoxil No Prescription[/b] Get Amoxil Online [url=https://amox.webstarts.com/]Buy Amoxil Online[/url] Amoxil Without Prescriptions Buy [b]Amoxil Buy Online[/b] Buy Amoxil Online Next Day Delivery [url=http://www.0516city.com/forum.php?mod=viewthread&tid=720996&pid=3376082&page=4&extra=page%3D1#pid3376082]Can You Buy Neurontin Online[/url] Buy Amoxil 250mg Online Without Prescription [b]Get Online Amoxil No Prescription[/b] [url=http://www.evilempire.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=104201&p=1318927#p1318927]Get Neurontin Online[/url] Amoxil Purchase

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Greetings from California! I'm bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I love what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage! Keep up the excellent works guys I've incorporated you guys to our blogroll.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new updates.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem solved soon. Thanks

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My spouse and I stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking into your web page repeatedly.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Have you ever considered about including a little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything. Nevertheless think about if you added some great graphics or videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this site could definitely be one of the most beneficial in its niche. Very good blog!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello to every body, it's my first go to see of this webpage; this webpage contains remarkable and genuinely fine material designed for visitors.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Good information. Lucky me I found your website by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there, I desire to subscribe for this blog to take most up-to-date updates, therefore where can i do it please help.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's difficult to find knowledgeable people in this particular topic, but you seem like you know what you're talking about! Thanks

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there, after reading this amazing article i am as well delighted to share my know-how here with colleagues.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'm impressed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that's both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. Now i'm very happy I came across this during my search for something relating to this.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Can I simply just say what a relief to discover someone that truly understands what they're discussing on the internet. You certainly know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of the story. I can't believe you aren't more popular since you definitely have the gift.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'm very happy to uncover this great site. I need to to thank you for ones time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you saved to fav to check out new things in your website.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I am in fact pleased to glance at this weblog posts which contains lots of useful facts, thanks for providing these kinds of statistics.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Why viewers still make use of to read news papers when in this technological world everything is accessible on web?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Right away I am ready to do my breakfast, afterward having my breakfast coming yet again to read further news.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Fastidious replies in return of this matter with real arguments and explaining the whole thing regarding that.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's the best time to make some plans for the future and it's time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or tips. Perhaps you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I love reading a post that can make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wonderful site you have here but I was curious if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I'd really love to be a part of group where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Appreciate it!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi my loved one! I wish to say that this post is amazing, nice written and include approximately all vital infos. I'd like to see extra posts like this .

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

certainly like your website but you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very troublesome to tell the truth however I'll certainly come back again.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I love what you guys are up too. This kind of clever work and coverage! Keep up the very good works guys I've added you guys to my blogroll.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I blog frequently and I seriously appreciate your information. Your article has truly peaked my interest. I am going to take a note of your website and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Great article! We are linking to this great content on our website. Keep up the good writing.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I read this paragraph fully on the topic of the difference of most recent and earlier technologies, it's awesome article.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Excellent article. Keep writing such kind of info on your blog. Im really impressed by it. Hi there, You have performed a fantastic job. I'll certainly digg it and in my opinion suggest to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What i do not understood is in truth how you are not actually a lot more neatly-favored than you might be right now. You are very intelligent. You realize thus significantly in relation to this subject, produced me for my part consider it from a lot of numerous angles. Its like men and women don't seem to be fascinated until it's one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs nice. All the time handle it up!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Just want to say your article is as astounding. The clearness in your post is just cool and that i can think you're knowledgeable on this subject. Fine along with your permission let me to grasp your RSS feed to stay updated with drawing close post. Thanks 1,000,000 and please keep up the gratifying work.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wow, that's what I was exploring for, what a stuff! existing here at this website, thanks admin of this website.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Appreciate this post. Will try it out.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Chrome. I'm not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I'd post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the problem fixed soon. Kudos

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

First off I want to say superb blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your mind prior to writing. I have had a hard time clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost simply just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Appreciate it!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello, I think your site could be having browser compatibility problems. When I take a look at your web site in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great blog!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Excellent web site you have got here.. It's hard to find high-quality writing like yours these days. I really appreciate individuals like you! Take care!!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

always i used to read smaller articles which as well clear their motive, and that is also happening with this post which I am reading here.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Pretty portion of content. I simply stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your weblog posts. Anyway I'll be subscribing on your feeds or even I achievement you get admission to persistently quickly.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Admiring the dedication you put into your site and in depth information you present. It's great to come across a blog every once in a while that isn't the same out of date rehashed information. Wonderful read! I've bookmarked your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is excellent blog. An excellent read. I'll certainly be back.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I pay a quick visit day-to-day some websites and websites to read posts, except this website gives quality based content.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same results.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog? My blog site is in the very same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from a lot of the information you provide here. Please let me know if this ok with you. Appreciate it!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Nice post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It's always helpful to read articles from other writers and practice something from other web sites.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

Přidat komentář