Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Neděle, 30. 6. 2013, 9:08 -

Norská realita

Jak žije země s "nejvyšší životní úrovní na světě"

Historicky, norská společnost byla do konce 19. století v podstatě prvobytně pospolná, téměř plná negramotnost, chudoba, tisíce let přežívání v přírodních podmínkách severu zanechalo svůj otisk v sociálním chování a normách, podobné sociální normy se dodnes uchovaly u dalších severních národů jako např. Čukčů.

Severní reálie byly následující: rodiny žily osamoceně, prostředí neumožňovalo podporovat větší koncentraci obyvatel na jednom místě. Incest byl sociální normou, nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů, bratři od sester. Degenerativní vliv incestu severní národy vyvažovaly následujícím zvykem: pokud do domu přišel jakýkoliv cizinec (libovolné rasy a národnosti), pán domu nebyl spokojený, dokud pod něj "nepodložil" všechny členky domácnosti - manželky, dcery, vnučky... za účelem reprodukce.

V současnosti v Norsku faktor přírody jako tlaku na sociální chování zmizel, mj. díky nálezu ropy v Severním moři ("severní Kuvajt"), nicméně tisíceleté sociální normy zůstaly.

Z interview Iriny Bergset:

(níže následuje výtah z interview I.Bergset po paměti, mými slovy, zdaleka nepokrývá vše řečené.)

Dnešní norská realita

Incest a pedofilie je mlčenlivou sociální normou. Irina Bergset je Ruska, která se v roce 2007 odstěhovala s norským manželem do Norska, její syn měl tehdy 7 let. Tam se jí narodil druhý syn, v roce 2011 zjistila, že jejího čtyřletého syna její muž sexuálně zneužívá a ještě ho půjčuje "na hraní" dalším příbuzným. Napsala na policii s žádostí o vyšetření a s žádostí, aby byl jejímu muži zakázán přístup k synovi. Na druhý den se dostavila norská juvenálka, spolu s policií perzekuovali ji namísto jejího manžela, pokusili se jí uklidit do blázince jako duševně chorou, děti jí sebrali. V podstatě - děti jí vzali za to, že nahlásila chování svého muže, čímž se v jejich očích stala nenormální. Irina Bergset pak začala o své děti bojovat a rozkrývat reálné, ne deklarované, sociální procesy a mechanismy dnešního Norska. Tamější ministerstvo se například jmenuje volně přeloženo "Ministerstvo práv dětí a sexuálních menšin". Výsledek jejího boje a pátrání: v Norsku probíhá hon na děti, především hon na děti přistěhovalců.

- 20 procent dětí v Norsku nežije se svými rodiči, ale u pěstounů nebo v dětských domovech

- jakmile je dítě matce nebo rodičům odebráno, začíná terror na matku/rodiče (pokud se nejedná o rozené Nory) s podtextem "máme co jsme chtěli, tebe už nepotřebujeme, chcípni nebo se vrať odkud jsi přišla, nám je to fuk".

- pokud je dítě jednou odebráno, rodiče prakticky nemají šanci ho získat zpět obecně, a nemají žádnou šanci získat ho zpět psychicky nebo fyzicky nepoškozené

- sebevraždy matek, kterým byly ukradeny děti, jsou na denním pořádku

- v Norsku je mnoho subjektů, které mezi sebou soutěží kdo odebere více dětí a dá je "do systému". Vycházejí publikace, články, grafy, kde jsou kladeny cíle kolik dětí by mělo být v následujícím období odebráno a jak systém plní plán za uplynulé období

- tamní juvenálka (Barnevarn - "agentura pro ochranu dětí" = dětská policie) si vede podrobné statistiky, rozdělujíc děti do kategorií

  1. rozené v Norsku rodilým Norům
  2. rozené v Norsku přistěhovalcům
  3. rozené za hranicemi

a další podrobné statistiky podle ras, zemí původu, přičemž eviduje nejen odebrané děti, ale všechny děti nacházející se na území Norska delší dobu, tzn. všechny děti (i pokud tam jste například na dovolené a déle než 3 týdny) se stávají automaticky "klienty" Barnevarnu, dostanou pořadové číslo a při libovolné absurdní nebo vylhané zámince mohou být kradeny rodičům, a jsou kradeny. Ve publikovaných statistikách Barnevarnu se tak můžete dočíst že například k 1.1.2010 se v Norsku nachází přes 5100 ruských dětí, z toho přes 1000 už bylo odebráno (a zbytek je ještě na svobodě, mezi řádky). Přičemž systému funguje tak, že pokud je dítě odebráno pod jakoukoliv záminkou (ta se neověřuje, stačí udání), rodiče se automaticky považují za usvědčené a musí dokazovat svou nevinu ( = že jsou dobří rodiče), nikoliv naopak. V praxi pak systému funguje i tak, že nejprve se někdo přihlásí do systému a řekne, že chce být pěstoun, a pak se pod jeho kritéria hledá dítě, které se pod nějakou záminkou odebere normální rodině. Případně, Nor uvidí nějaké talentované nebo sympatické dítě přistěhovalců, domluví se s Barnevarnem, napíše udání, dítě je ukradeno. Funguje se tam podle algoritmu "Nor má vždy pravdu, Nor může vše".

Mezi důvody, které můžou vést k tomu, že je dítě odebráno, oficiálně patří mj.:

- neseznámení dítěte do věku 4 let s různými sexuálními orientacemi, s možností výběru své orientace, jinak řečeno "neodstranění genderových stereotypů"

- nucení dělat úkoly, čistit si zuby a pod. (je považováno za týrání dítěte)

- nedostačující velikost bytu (záleží na subjektivním hodnocení pracovníka Barnevarnu)

- neadekvátní vztah rodiče s dítětem (hodnotí subjektivně opět Barnevarn)

- neodevzdání dítěte do jeslí ve věku 1 rok

- námitky proti stravovacímu režimu v jeslích/školce (podává se jen 1 teplé jídlo týdně)

v reálu jsou vytvořena dostatečně gumová kritéria, takže lze terorizovat prakticky kohokoliv a odebrat dítě komukoliv. Přičemž juvenálka má vždy pravdu, pokud se člověk vzepře silou může se s možností ještě někdy vidět své dítě uplně rozloučit, je klasifikován jako psychicky nemocný atp.

Emocionální projevy matky jako touha být se svým dítětem jsou klasifikovány jako diagnóza kterou je třeba léčit, stejně tak touha dítěte vrátit se k rodičům je psychické onemocnění, které je třeba léčit. Bergset uvádí ze své zkušenosti, jak probíhalo její první setkání se synem po mnoha měsících bojů s Barnevarnem - řekli jí že má právo vidět své dítě 2 hodiny v roce a "jediná slza, a už ho nikdy neuvidíte, jediný fyzický kontakt, a už ho nikdy neuvidíte".

Skutečné případy:

  1. dítě se ve škole prořeklo že ho doma nutí čistit si zuby, ten den už domů nedošlo, vyzvedl ho Barnevarn a rodiče ho viděli poprvé až za několik měsíců
  2. Syn I. Bergset z vlastní zkušenosti popisuje pěstounskou "rodinu" - zavřeli ho do nějaké sklepní místnosti, řekli mu "buď tady, dělat nemusíš nic, dělej si co chceš a jestli se ti to nelíbí, seženem si jiné".
  3. dítě po odebrání matce u pěstounů neustálo chtělo zpět k ní, což se tam považuje za diagnózu, začali ho dopovat prášky, případ se nějak dostal do médií, takže ho matka nakonec vybojovala zpět, ale jako invalidu na kolečkovém křesle, kvůli předávkování léky

Důležité je pochopit, že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter - každý pěstoun dostává státní podporu 10.000 norských korun denně (to není překlep, jsou to v přepočtu miliony za rok), pokud je dítě nějak postižené, jsou další peníze navíc, takže probíhá v určité míře záměrné mrzačení adoptovaných dětí pěstouny.

Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění (downůw syndrom apod.), v důsledku staletí incestů při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu, v dětském domově kde byl syn I.Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby, funguje tam systém dočasné adopce, tj. dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé, třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami.

Podle zkušenosti I.Bergset, Barnevarn, "Agentura na ochranu dětí", která má kancelář v každé vesnici, je ve skutečnosti přesný opak, tj. hlavně agentura na včasné odhalování a trestání těch, kdo se postaví proti zneužívání dětí, incestu a pedofilii. Kupčení s dětmi je tam miliardový byznys financovaný ropou a v posledních 10-15 letech i nedeklarovaný, ale reálně prováděný program "obnovy" genofondu na účet přistěhovalců.

Breivik je produktem tohoto systému - byl roky systematicky znásilňován pěstouny. Mimo to, že postřílel 70-80 lidí na ostrově, také spáchal atentát na předsedu vládních socialistů, strany, která je za toto svinstvo zodpovědná. Bomba vybuchla, ale kabinet byl v tu chvíli prázdný. Islám zde nehrál roli.

Tragické případy se tam dějí, Bergset uvedla dva: otec z afriky, když mu Barnevarn přišel ukrást 6 dětí, rozsekal 4 lidi z Barnevarnu sekerou, nakonec sebe. V jiném případě, kluk který byl v systému "péče" a byl roky systematicky zneužíván, po dovršení 18 let, si jako první věc šel koupit pistoli a zatřelil své pěstouny.

Dále:

EU 24.6. přijala směrnici na ochranu práv a svobod LGBT

Dokument na ochranu práv a svobod lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálů.
Vymezuje je jako nejčastěji diskriminovanou menšinu.
V dokumentu se mj. uvádí:

"LGBT mají stejná práva jako ostatní lidé - žádná nová lidská práva pro ně nejsou vytvářena a také nemohou být jako lidská práva popřena. EU potvrzuje zásady univerzality lidských práv a uznává, že kulturních, tradičních či náboženských hodnot se nelze dovolávat k ospravedlnění jakékoliv formy diskriminace, včetně diskriminace LGBT.

EU je hluboce znepokojena, že sexuální orientace a genderová identita je stále používána k ospravedlnění vážného porušování lidských práv na celém světě. LGBT  představují zranitelnou menšinu, která je neustále předmětem obtěžování, diskriminace, zastrašování a zneužívání, často s použitím extrémního násilí, včetně mučení a vraždění." 

Zdroj: http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=314507

pro "světové zákulisí" je juvenální justice, "práva dětí" (na homosexuální pěstouny?) jednou z klíčových agend, svědčí o tom fakt, že zvláštní zmocněnec OSN pro práva dětí (který bude prosazovat LGBT agendu a agendu juvenilní justice, adopci homosexuály atd.) je člověk, který byl v užším kruhu osob, zvažovaných na post ředitele CIA. To neznamená nic jiného, než že tato prasárna je pro ně jedním ze strategických směrů a posty ředitele CIA a zmocněnce OSN pro práva dětí považují za podobně klíčové.

Tato reportáž ruské televize "Děti ve Švédsku" je poučná i pokud nerozumíte rusky - gay pride pochody s účastí 8-10 letých dětí vesele mávajících duhovou vlajkou, knihkupectví s oddíly dětských knih, kde nenajdete jedinou knížku pro děti bez gay-agendy, připravovaná učebnice "GAY KIDS" určená malým dětem, která má pomoci v "sexuálním sebeurčení", reklamy, v nichž se líbají dva kněží v kostele (a podle reportérů, takovéhle sociální reklamy zabírají dnes většinu reklamního času), výhružky těm, kdo se proti těmto trendům postaví, nemožnost pro anti-gay kněze působit v církvi, a nakonec - náměstek ministra zdravotnictví, švédský gay aktivista který se svým "mužem" a dvěma biologickými matkami-lesbami vychovává dva syny, dává k lepšímu historku:

"Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje.

Pokud se vám zdá, že něco takového jako celek není prostě možné, vyhledejte si v googlu "Barnevarn":

Na odebírání dětí z rodin Norsko přiděluje asi miliardu eur ročně

Juvenilní justice Norska – nejziskovější průmysl

V Norsku chtějí zrušit instituci rodiny

Jedním z přímých potvrzení tvrzení Iriny Bergset je prohlášení norské ministryně o zavedení předmětu "Incest" ve všech školách v Norsku od druhé třídy základní školy:

"V Norsku existuje sociální tradice - incest a jsme povinni začit o tom mluvit s dětmi od první třídy." (originál v norštině zde)

- pokud je to propaganda incestu, pak není o čem mluvit

- pokud je to naopak boj proti incestu a pedofilii (z článku není jasné, co bude obsahem předmětu), pak samotný fakt nutnosti zavedení takového předmětu pro 8-leté děti je dostatečně vypovídající

Dánský pořad pro děti kde se moderátorka jásavě ptá publika "A kdo má dva táty, zvedněte ruku", a následuje píseň "mám dva táty, skutečné táty":

Norské dětské gestapo podruhé. Polský detektiv pomáhá utíkat dětem z norského nevolnictví

Zdroj: zde 

 

 

« zpět do rubriky


Komentáře

hruza.....

Pripomina mne ze ctu o Africe ale deti tam ziji s maminkami.. mozna napsat hodne ale Norsko tak bohata zem.. mafije penize ... trh detmi ....

Amoxil Purchase

[b]AMOXIL[/b] is used to treat many different types of infections caused by bacteria, such as ear infections, bladder infections, pneumonia, gonorrhea, and E. coli or salmonella infection. Active Ingredient: [b]Amoxicillin[/b] [url=http://cablic.com/search/forum/amoxil.php][b]Order Amoxil No Prescription[/b][/url] Buy Amoxil Online [url=http://cntc.ca/phpbb3/viewtopic.php?f=49&t=1323&p=94811#p94811]Buy Neurontin Without Prescription[/url] Buy Amoxil 500mg Online Without Prescription [b]Order Amoxil No Prescription[/b] Get Amoxil Online [url=https://amox.webstarts.com/]Buy Amoxil Online[/url] Amoxil Without Prescriptions Buy [b]Amoxil Buy Online[/b] Buy Amoxil Online Next Day Delivery [url=http://www.0516city.com/forum.php?mod=viewthread&tid=720996&pid=3376082&page=4&extra=page%3D1#pid3376082]Can You Buy Neurontin Online[/url] Buy Amoxil 250mg Online Without Prescription [b]Get Online Amoxil No Prescription[/b] [url=http://www.evilempire.de/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=104201&p=1318927#p1318927]Get Neurontin Online[/url] Amoxil Purchase

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Greetings from California! I'm bored to tears at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I love the information you provide here and can't wait to take a look when I get home. I'm amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome site!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after reading through some of the post I realized it's new to me. Anyways, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and checking back frequently!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi to every body, it's my first visit of this website; this weblog includes amazing and genuinely excellent material designed for readers.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a number of websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

bookmarked!!, I love your site!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'm really loving the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A couple of my blog readers have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any recommendations to help fix this problem?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I'll try to get the hang of it!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I think the admin of this website is in fact working hard in support of his website, because here every stuff is quality based stuff.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I have read so many posts regarding the blogger lovers but this post is genuinely a nice piece of writing, keep it up.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Awesome things here. I am very glad to peer your article. Thanks so much and I am having a look ahead to contact you. Will you please drop me a mail?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey there would you mind sharing which blog platform you're using? I'm looking to start my own blog soon but I'm having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I'm looking for something completely unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there Dear, are you in fact visiting this web page daily, if so afterward you will definitely get pleasant knowledge.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's very straightforward to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this paragraph at this site.

reklama

toto je odporna politicka reklama. zijem tu uz od 2000 mam tu 2 deti. ohovaranie.

Tak si ich užívaj

Tak si tie deti užívaj, kým môžeš.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It's enormous that you are getting ideas from this piece of writing as well as from our dialogue made here.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

First off I want to say awesome blog! I had a quick question that I'd like to ask if you do not mind. I was curious to know how you center yourself and clear your mind prior to writing. I've had a tough time clearing my thoughts in getting my ideas out. I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Appreciate it!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Awesome issues here. I'm very happy to peer your article. Thank you a lot and I am looking ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Heya excellent blog! Does running a blog like this require a large amount of work? I have virtually no expertise in programming but I had been hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject but I just wanted to ask. Kudos!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This is a topic that is close to my heart... Cheers! Where are your contact details though?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This article will help the internet users for creating new weblog or even a weblog from start to end.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely return.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Howdy I am so delighted I found your webpage, I really found you by error, while I was searching on Google for something else, Anyhow I am here now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don't have time to read through it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome work.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Appreciate the recommendation. Will try it out.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

whoah this weblog is wonderful i love studying your articles. Stay up the great work! You understand, a lot of people are looking round for this information, you could aid them greatly.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It's always helpful to read through content from other authors and practice a little something from their web sites.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello there! I simply wish to give you a huge thumbs up for your excellent info you have got right here on this post. I will be coming back to your site for more soon.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'm really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any browser compatibility problems? A couple of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Chrome. Do you have any ideas to help fix this issue?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Good day! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I'm getting fed up of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I've been browsing online more than 3 hours as of late, but I never found any interesting article like yours. It's pretty value sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made just right content material as you probably did, the internet can be a lot more useful than ever before.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information. I care for such information a lot. I was looking for this certain information ffor a very long time.Thank you and good luck. Stop by my web page :: <a href="http://www.fujiapuerbbs.com/home.php?mod=space&uid=1963584&do=profile&from=space">εταιρικα video</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through articles from other writers and practice something from their sites.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What's up it's me, I am also visiting this web site daily, this web site is actually nice and the users are actually sharing nice thoughts.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Wonderful work! That is the kind of info that are supposed to be shared around the net. Disgrace on the seek engines for no longer positioning this submit upper! Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I have been exploring for a little bit for any high quality articles or weblog posts in this kind of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Reading this info So i'm happy to express that I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I such a lot certainly will make certain to don?t forget this site and give it a glance regularly.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

A motivating discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but generally people don't talk about such issues. To the next! Best wishes!!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hey there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing very good gains. If you know of any please share. Cheers!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This post is genuinely a nice one it assists new web visitors, who are wishing in favor of blogging.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had issues with hackers and I'm looking at alternatives for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I was wondering if you ever considered changing the page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or 2 pictures. Maybe you could space it out better?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, might check this? IE still is the market chief and a big element of folks will leave out your magnificent writing due to this problem.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Please let me know if you're looking for a author for your site. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Many thanks!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I always emailed this weblog post page to all my friends, as if like to read it next my links will too.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hi there to every , as I am in fact keen of reading this weblog's post to be updated daily. It consists of fastidious data.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I never seem to get there! Cheers

Přidat komentář