Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Neděle, 30. 6. 2013, 9:08 -

Norská realita

Jak žije země s "nejvyšší životní úrovní na světě"

Historicky, norská společnost byla do konce 19. století v podstatě prvobytně pospolná, téměř plná negramotnost, chudoba, tisíce let přežívání v přírodních podmínkách severu zanechalo svůj otisk v sociálním chování a normách, podobné sociální normy se dodnes uchovaly u dalších severních národů jako např. Čukčů.

Severní reálie byly následující: rodiny žily osamoceně, prostředí neumožňovalo podporovat větší koncentraci obyvatel na jednom místě. Incest byl sociální normou, nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů, bratři od sester. Degenerativní vliv incestu severní národy vyvažovaly následujícím zvykem: pokud do domu přišel jakýkoliv cizinec (libovolné rasy a národnosti), pán domu nebyl spokojený, dokud pod něj "nepodložil" všechny členky domácnosti - manželky, dcery, vnučky... za účelem reprodukce.

V současnosti v Norsku faktor přírody jako tlaku na sociální chování zmizel, mj. díky nálezu ropy v Severním moři ("severní Kuvajt"), nicméně tisíceleté sociální normy zůstaly.

Z interview Iriny Bergset:

(níže následuje výtah z interview I.Bergset po paměti, mými slovy, zdaleka nepokrývá vše řečené.)

Dnešní norská realita

Incest a pedofilie je mlčenlivou sociální normou. Irina Bergset je Ruska, která se v roce 2007 odstěhovala s norským manželem do Norska, její syn měl tehdy 7 let. Tam se jí narodil druhý syn, v roce 2011 zjistila, že jejího čtyřletého syna její muž sexuálně zneužívá a ještě ho půjčuje "na hraní" dalším příbuzným. Napsala na policii s žádostí o vyšetření a s žádostí, aby byl jejímu muži zakázán přístup k synovi. Na druhý den se dostavila norská juvenálka, spolu s policií perzekuovali ji namísto jejího manžela, pokusili se jí uklidit do blázince jako duševně chorou, děti jí sebrali. V podstatě - děti jí vzali za to, že nahlásila chování svého muže, čímž se v jejich očích stala nenormální. Irina Bergset pak začala o své děti bojovat a rozkrývat reálné, ne deklarované, sociální procesy a mechanismy dnešního Norska. Tamější ministerstvo se například jmenuje volně přeloženo "Ministerstvo práv dětí a sexuálních menšin". Výsledek jejího boje a pátrání: v Norsku probíhá hon na děti, především hon na děti přistěhovalců.

- 20 procent dětí v Norsku nežije se svými rodiči, ale u pěstounů nebo v dětských domovech

- jakmile je dítě matce nebo rodičům odebráno, začíná terror na matku/rodiče (pokud se nejedná o rozené Nory) s podtextem "máme co jsme chtěli, tebe už nepotřebujeme, chcípni nebo se vrať odkud jsi přišla, nám je to fuk".

- pokud je dítě jednou odebráno, rodiče prakticky nemají šanci ho získat zpět obecně, a nemají žádnou šanci získat ho zpět psychicky nebo fyzicky nepoškozené

- sebevraždy matek, kterým byly ukradeny děti, jsou na denním pořádku

- v Norsku je mnoho subjektů, které mezi sebou soutěží kdo odebere více dětí a dá je "do systému". Vycházejí publikace, články, grafy, kde jsou kladeny cíle kolik dětí by mělo být v následujícím období odebráno a jak systém plní plán za uplynulé období

- tamní juvenálka (Barnevarn - "agentura pro ochranu dětí" = dětská policie) si vede podrobné statistiky, rozdělujíc děti do kategorií

  1. rozené v Norsku rodilým Norům
  2. rozené v Norsku přistěhovalcům
  3. rozené za hranicemi

a další podrobné statistiky podle ras, zemí původu, přičemž eviduje nejen odebrané děti, ale všechny děti nacházející se na území Norska delší dobu, tzn. všechny děti (i pokud tam jste například na dovolené a déle než 3 týdny) se stávají automaticky "klienty" Barnevarnu, dostanou pořadové číslo a při libovolné absurdní nebo vylhané zámince mohou být kradeny rodičům, a jsou kradeny. Ve publikovaných statistikách Barnevarnu se tak můžete dočíst že například k 1.1.2010 se v Norsku nachází přes 5100 ruských dětí, z toho přes 1000 už bylo odebráno (a zbytek je ještě na svobodě, mezi řádky). Přičemž systému funguje tak, že pokud je dítě odebráno pod jakoukoliv záminkou (ta se neověřuje, stačí udání), rodiče se automaticky považují za usvědčené a musí dokazovat svou nevinu ( = že jsou dobří rodiče), nikoliv naopak. V praxi pak systému funguje i tak, že nejprve se někdo přihlásí do systému a řekne, že chce být pěstoun, a pak se pod jeho kritéria hledá dítě, které se pod nějakou záminkou odebere normální rodině. Případně, Nor uvidí nějaké talentované nebo sympatické dítě přistěhovalců, domluví se s Barnevarnem, napíše udání, dítě je ukradeno. Funguje se tam podle algoritmu "Nor má vždy pravdu, Nor může vše".

Mezi důvody, které můžou vést k tomu, že je dítě odebráno, oficiálně patří mj.:

- neseznámení dítěte do věku 4 let s různými sexuálními orientacemi, s možností výběru své orientace, jinak řečeno "neodstranění genderových stereotypů"

- nucení dělat úkoly, čistit si zuby a pod. (je považováno za týrání dítěte)

- nedostačující velikost bytu (záleží na subjektivním hodnocení pracovníka Barnevarnu)

- neadekvátní vztah rodiče s dítětem (hodnotí subjektivně opět Barnevarn)

- neodevzdání dítěte do jeslí ve věku 1 rok

- námitky proti stravovacímu režimu v jeslích/školce (podává se jen 1 teplé jídlo týdně)

v reálu jsou vytvořena dostatečně gumová kritéria, takže lze terorizovat prakticky kohokoliv a odebrat dítě komukoliv. Přičemž juvenálka má vždy pravdu, pokud se člověk vzepře silou může se s možností ještě někdy vidět své dítě uplně rozloučit, je klasifikován jako psychicky nemocný atp.

Emocionální projevy matky jako touha být se svým dítětem jsou klasifikovány jako diagnóza kterou je třeba léčit, stejně tak touha dítěte vrátit se k rodičům je psychické onemocnění, které je třeba léčit. Bergset uvádí ze své zkušenosti, jak probíhalo její první setkání se synem po mnoha měsících bojů s Barnevarnem - řekli jí že má právo vidět své dítě 2 hodiny v roce a "jediná slza, a už ho nikdy neuvidíte, jediný fyzický kontakt, a už ho nikdy neuvidíte".

Skutečné případy:

  1. dítě se ve škole prořeklo že ho doma nutí čistit si zuby, ten den už domů nedošlo, vyzvedl ho Barnevarn a rodiče ho viděli poprvé až za několik měsíců
  2. Syn I. Bergset z vlastní zkušenosti popisuje pěstounskou "rodinu" - zavřeli ho do nějaké sklepní místnosti, řekli mu "buď tady, dělat nemusíš nic, dělej si co chceš a jestli se ti to nelíbí, seženem si jiné".
  3. dítě po odebrání matce u pěstounů neustálo chtělo zpět k ní, což se tam považuje za diagnózu, začali ho dopovat prášky, případ se nějak dostal do médií, takže ho matka nakonec vybojovala zpět, ale jako invalidu na kolečkovém křesle, kvůli předávkování léky

Důležité je pochopit, že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter - každý pěstoun dostává státní podporu 10.000 norských korun denně (to není překlep, jsou to v přepočtu miliony za rok), pokud je dítě nějak postižené, jsou další peníze navíc, takže probíhá v určité míře záměrné mrzačení adoptovaných dětí pěstouny.

Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění (downůw syndrom apod.), v důsledku staletí incestů při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu, v dětském domově kde byl syn I.Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby, funguje tam systém dočasné adopce, tj. dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé, třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami.

Podle zkušenosti I.Bergset, Barnevarn, "Agentura na ochranu dětí", která má kancelář v každé vesnici, je ve skutečnosti přesný opak, tj. hlavně agentura na včasné odhalování a trestání těch, kdo se postaví proti zneužívání dětí, incestu a pedofilii. Kupčení s dětmi je tam miliardový byznys financovaný ropou a v posledních 10-15 letech i nedeklarovaný, ale reálně prováděný program "obnovy" genofondu na účet přistěhovalců.

Breivik je produktem tohoto systému - byl roky systematicky znásilňován pěstouny. Mimo to, že postřílel 70-80 lidí na ostrově, také spáchal atentát na předsedu vládních socialistů, strany, která je za toto svinstvo zodpovědná. Bomba vybuchla, ale kabinet byl v tu chvíli prázdný. Islám zde nehrál roli.

Tragické případy se tam dějí, Bergset uvedla dva: otec z afriky, když mu Barnevarn přišel ukrást 6 dětí, rozsekal 4 lidi z Barnevarnu sekerou, nakonec sebe. V jiném případě, kluk který byl v systému "péče" a byl roky systematicky zneužíván, po dovršení 18 let, si jako první věc šel koupit pistoli a zatřelil své pěstouny.

Dále:

EU 24.6. přijala směrnici na ochranu práv a svobod LGBT

Dokument na ochranu práv a svobod lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálů.
Vymezuje je jako nejčastěji diskriminovanou menšinu.
V dokumentu se mj. uvádí:

"LGBT mají stejná práva jako ostatní lidé - žádná nová lidská práva pro ně nejsou vytvářena a také nemohou být jako lidská práva popřena. EU potvrzuje zásady univerzality lidských práv a uznává, že kulturních, tradičních či náboženských hodnot se nelze dovolávat k ospravedlnění jakékoliv formy diskriminace, včetně diskriminace LGBT.

EU je hluboce znepokojena, že sexuální orientace a genderová identita je stále používána k ospravedlnění vážného porušování lidských práv na celém světě. LGBT  představují zranitelnou menšinu, která je neustále předmětem obtěžování, diskriminace, zastrašování a zneužívání, často s použitím extrémního násilí, včetně mučení a vraždění." 

Zdroj: http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=314507

pro "světové zákulisí" je juvenální justice, "práva dětí" (na homosexuální pěstouny?) jednou z klíčových agend, svědčí o tom fakt, že zvláštní zmocněnec OSN pro práva dětí (který bude prosazovat LGBT agendu a agendu juvenilní justice, adopci homosexuály atd.) je člověk, který byl v užším kruhu osob, zvažovaných na post ředitele CIA. To neznamená nic jiného, než že tato prasárna je pro ně jedním ze strategických směrů a posty ředitele CIA a zmocněnce OSN pro práva dětí považují za podobně klíčové.

Tato reportáž ruské televize "Děti ve Švédsku" je poučná i pokud nerozumíte rusky - gay pride pochody s účastí 8-10 letých dětí vesele mávajících duhovou vlajkou, knihkupectví s oddíly dětských knih, kde nenajdete jedinou knížku pro děti bez gay-agendy, připravovaná učebnice "GAY KIDS" určená malým dětem, která má pomoci v "sexuálním sebeurčení", reklamy, v nichž se líbají dva kněží v kostele (a podle reportérů, takovéhle sociální reklamy zabírají dnes většinu reklamního času), výhružky těm, kdo se proti těmto trendům postaví, nemožnost pro anti-gay kněze působit v církvi, a nakonec - náměstek ministra zdravotnictví, švédský gay aktivista který se svým "mužem" a dvěma biologickými matkami-lesbami vychovává dva syny, dává k lepšímu historku:

"Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje.

Pokud se vám zdá, že něco takového jako celek není prostě možné, vyhledejte si v googlu "Barnevarn":

Na odebírání dětí z rodin Norsko přiděluje asi miliardu eur ročně

Juvenilní justice Norska – nejziskovější průmysl

V Norsku chtějí zrušit instituci rodiny

Jedním z přímých potvrzení tvrzení Iriny Bergset je prohlášení norské ministryně o zavedení předmětu "Incest" ve všech školách v Norsku od druhé třídy základní školy:

"V Norsku existuje sociální tradice - incest a jsme povinni začit o tom mluvit s dětmi od první třídy." (originál v norštině zde)

- pokud je to propaganda incestu, pak není o čem mluvit

- pokud je to naopak boj proti incestu a pedofilii (z článku není jasné, co bude obsahem předmětu), pak samotný fakt nutnosti zavedení takového předmětu pro 8-leté děti je dostatečně vypovídající

Dánský pořad pro děti kde se moderátorka jásavě ptá publika "A kdo má dva táty, zvedněte ruku", a následuje píseň "mám dva táty, skutečné táty":

Norské dětské gestapo podruhé. Polský detektiv pomáhá utíkat dětem z norského nevolnictví

Zdroj: zde 

 

 

« zpět do rubriky


Komentáře

hruza.....

Pripomina mne ze ctu o Africe ale deti tam ziji s maminkami.. mozna napsat hodne ale Norsko tak bohata zem.. mafije penize ... trh detmi ....

reklama

toto je odporna politicka reklama. zijem tu uz od 2000 mam tu 2 deti. ohovaranie.

Tak si ich užívaj

Tak si tie deti užívaj, kým môžeš.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information. I care for such information a lot. I was looking for this certain information ffor a very long time.Thank you and good luck. Stop by my web page :: <a href="http://www.fujiapuerbbs.com/home.php?mod=space&uid=1963584&do=profile&from=space">εταιρικα video</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through articles from other writers and practice something from their sites.

Hlupost

Tak toto je teda riadna somarina! Nevravim, ze aj tu sa najdu idioti co zneuzivaju deti, ale tento clanok je riadne pritiahnuty za vlasy! Zijem tu 10 rokov, pracujem s detmi, takze mam trochu prehlad.

tak ty jsi potom taky tepla

tak ty jsi potom taky tepla asi ne? ja tomu věřim ty kravo znam jeden připad tak tady neotravuj a nepiš takove lži podle mně je to rasizmus na děti odeberou ditě a ještě ho pěsouni zneužijou vystřilela bych to tam všechno i ty buzeranty co vymysleli takovej zakon . ukradnou ditě zneužit odhodit a pak ho i svlastni matkou považovat za blazna co to je za stat do prdele a ty pracuješ stěma ukradenyma dětmi? ty somarko?

Jasne

Jasne, pracujem s ukradnutymi detmi haha!

agenat

A mame zde agenta, nebo pedofila ? jak se vam libi fasisticke argumenty gaypride aktivistu ?

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I am pleased that I detectrd this wweb blog, just the rright information that I was searching for! Review my blog: <a href="http://Istartw.Lineageinc.com/home.php?mod=space&uid=166641&do=profile&from=space">what does a home warranty cover</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’mdefinitely enjoying ylur blog and look forward too new articles. Here is mmy web page; <a href="http://www.hongkongchannel.com/home.php?mod=space&uid=442565&do=profile&from=space">alcohol treatment centers in atlanta</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Way cool! Some very valid points! I appreciaate you penning this post and the rest of the website is also really good. My blog :: <a href="http://pintabi.com/home.php?mod=space&uid=114863&do=profile&from=space">Liquidated Damages</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Yourr mode of describing all in this piece of writin is in fact pleasant, all be capable of simply be aware of it, Thanks a lot. My webpage :: <a href="https://chemhoaqua.com/diendan/profile.php?id=135422">Disinfection Services</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I'm very happy to discover this page. I need to to thank youu for ones time just for this fantastic read! I definitely really liked ebery little bit of it and I haave yyou bookmarkd too check out new things in your blog. My web blog: home security camera systems - https://E3Lanatmsr.com/user/profile/79689

skúsenosti

je to aj v iných štátoch a je to Pravda! Dospeláci píšu svoje príbehy z týchto nútených odnímaní a je to hnus! Treba s tým skoncovať všade!

polský rozsudek

Fakt je ten, že známý "polský Rambo" Krzystof Rutkowski - elitní soukromý detektiv (také bývalý poslanec a někdejší člen speciálních jednotek)- v roce 2010 osvobodil jedno nuceně odebrané dítě z pěstounské rodiny v Norsku a odvezl ho k rodičům do Polska. Dítě ho samo vyhledalo (!) a šlo s ním dobrovolně. Bylo totiž Barnevernem nesmyslně odebráno svým rodičům a proti své vůli drženo u pěstounů. Co je ale nejvíce důležité - Došlo k soudnímu procesu, protože Norové chtěli dítě zpět. Polský soud ale rozhodl, že může zůstat, protože bylo v Norsku odebráno z pochybných důvodů a pobytem u pěstounů trpělo. Existuje tedy oficiální rozsudek polské justice, že se v Norsku skutečně s odebíráním dětí děje cosi špatného. Neumím posoudit článek jako celek, ale vzhledem ke mnou zmiňovanému případu bych to rozhodně nebral na lehkou váhu.

Ne jen to

Ne jen to, dokonce deti utikaji se svymi rodici dobrovolne, proc to delaji, kdyz je udajne tyraji. Pry bylo smuten, umirala ji totiz v Polsku babicka ... no ja myslim ze je to jasny duvod, proc byt smutny ... a ted muzem mudrovat ! http://youtu.be/A3RDaTB0YpI Reseni, film HANAH ... divka co dokazal vrazdit cimkoliv, co mela po ruce, umela prezit, utikat, plavat, strilet, zkuste unest takovehle dite, kdyz vas podreze, jen co se dostane k nozi ... je ale hnusne, ze mu daji prasek, zneuzivaji totiz jeho dobroty a nevinnosti a nez to zjisti, je pozde, takovi lide nemaji ani narok na cestnou smrt, takovi lidi bych si predal lidem, kteri znaji asiajske pomale muceni a jak co nejdele prodlouzit utrpeni takovehle zrudy ... to by byla jina, ublizovat slabsimu umi kazdy zde by mohl litovat kazde sekundy sveho cinu, zmetci jedni.

další případ Rutkowského v Norsku

Rutkowski ve svém "Rambo stylu" rodičům získal zpět více dětí, odebraných Barnevernem. Tady je popsán další z nich http://www.thelocal.no/20111109/action-hero-rescues-kid-from-foster-care Přijde vám náhodné, že se na Rutkowského obrací tolik lidí a že se tyto věci dějí zrovna v Norsku?

odkazy na cizí stránky,

odkazy na cizí stránky, zvláště agresivních přisprostlých jedinců mažeme vždy,

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Rigyht how's that for wherre we have chosen to start. Peope have their own own reasons for having feeling good about doing vaious remodeling projects. This does not need tto be the case, even if. http://Www.widexusa.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=btcoinz.com%2Fforum%2Fprofile.php%3Fid%3D594384

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Onlie gambling games use several words that possibly will be a bit tricky to understand particulary when you have just joined a spare space. It might appear to you as an alien speech. The word, which most of the neww players understands is 'bet'. However, there are a few other words that realkize to attend par with your competitors. Butt of course, inasmuch as gamers play roulette along wth casino games for fun, they also require to make even basically a little cash in on the serious amounts of moneyy they throw away whbenever they mega casino mobile games, not just roulette. With roulette, genuine effort no sure-fire way off winning, but you can extend your bankroll for provided that as perfect and ceryainly get some cash back inside your knnow hhow you can play the chances. The On-line has enabled access to casiinos constantly of the day, regardless of where you stay through producing them offered on-line. Your free of charge time can earn you income if you've got access to the net along with a game perform. All you must do is using registering perform the adventure. The asic rules tto playing iin online casino is very simple. First off, before help to make your first deposit, remember that you never, ever gamble out of budget. Before risking cash online, you need to to set yourself a limit on what amount money to be able to to gamblke aand simply howw much to bet inn a particular gambling session no matter how hard iit wilol be always to resist the temptation, to bet unique cent beyond that. Whenever you taunt the rule, if possible hqve troubles on stopping yourself within future. Another technique of plying in online casinos without inn order to part utilizing own funds are bby playing free online casino betting games. There are lots of games have got being given to people totally free. There are many casinos providing choices to players that whether they play ffor celebration or play for bucks. And when you choose fun, a person receive a chance to play their games with no risk foor the money. This can be a way to familiarize youurself with the games first before we start to play for honest. To determine tthe rexult of a game, your hand iss compared against the dealer's.Ought to hand iss most beneficial than the dealer, shipped to you the game and receive an even agreed payment. But if it's the oother way around, you lose your bet immediately. Just in example of a tie, your bbet is returned you r. Another popular caasino game is the slot mahine andd one sees would seem impossible to iin Hollywood movies shot in betting houses. This game earns maximum profits for thhe casinos. Its a straightforward game andd playing it online makes itt even more exciting. In this particular game the prticipants insert a coin in order to three reels which has multiple symbols spin. The intention in order to use get all the three reels to bee on the exact same signing your name on. http://taneycomo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.111you.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D2311919%26do%3Dprofile&quot;&gt;canadian

Mažeme, mažeme.

Mažete odkazy lidí kteří jsou úplně normální a nesouhlasí s vašimi hloupými nenávistnými rasisticko homofobními výmysly.

Mentore chováte se jako

Mentore chováte se jako potrefený agresivní řiťopich. Holt ne každý považuje úchylárny za normál a není na tom nic rasistického, ani homofobního. Navíc od kdy jsou homosexuálové a lesby rasou?

Mentore!!!

Nejste náhodou ta samá havlistická štěnice co otravuje vzduch na idnes? Pokud ano, zůstaňte raději tam, tam už je Babišovo, tam se vám nemůže nic stát. Pro všechny ostatní, na tohoto (vlastní dobrotou) posedlého lháře (dle mého havlův příbuzný) hoďte bobek;-)

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Please keep us up to date like this. Thanks for sharing... Feel ree to visit my webpage ... <a href="https://dilsecoin.com/wikka/TerryfeElphinstoneti">custom dj intro Samples</a>

Věnujte se svým stránkám a

Věnujte se svým stránkám a čištění autobusu

re:

Jo pane Sedláčku. Máte pravdu. Du se věnovat i další spoustě koníčků. S vaší "pravdou" jen ztrácím čas. Mimochodem. Mezi rasistou a rasou je rozdíl který vám nehodlám vysvětlovat. Na to by jste měl bejt chytrej vy když děláte šéfredaktora.

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

In essence, start getting rich just by registering! The participants whose numbers mstch into the given combination iss declared thee winner of wow. They kkeep a running tab on the amount is wdre supposed to pay. https://geheime-nachrichten.com/forum-geheime/index.php?action=profile;u=6157

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Very good info. Lucky me I discovered yokur blog by accident. I hav book-marked it for later! Here is my webpage <a href="http://www.diyahz.com/home.php?mod=space&uid=796207&do=profile&from=space">διαφημιστικα σποτ</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Hello There. I fokund your blog using google. This is an extremely well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll certainly return. Here is my website how to update medicare details - http://behelps.com///forums/users/glendaharry4/

predpokldam ze clanek ma

predpokldam ze clanek ma tolik spolecneho s realitou jako uvodni fotografie Parize s Norskem

.

Pan ukazal, ze umi cist ;-)) je to tam totiz napsano. A v Prazi se neprotestuje? jsou tam miliony slusnych lidi.

fotografie v úvodu je pouze

fotografie v úvodu je pouze symbolická, jinak víme, že z Paříže, vše ostatní je autentické

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Ohh, its fastidious discussion about this article here att this web site, I have read all that, so now me also commenting at this place. Here is my webpage - μηνυματα τηλεφωνητη - <a href="https://bwin138.net/bw/profile.php?id=229174">Vernell</a> -

ziji v Norsku 21 let, mam 2

ziji v Norsku 21 let, mam 2 deti, v zivote jsem neprisla do styku s barnevernet a docela by me zajimalo, kde mate podklady k temhle blabolum, co tu vydavate za dukazy. Rozhovor s "vysokoskolsky" vzdelanou Ruskou, ktera ani nezna novodobe dejiny Norska, jsem cetla nejmin 3x a stale se nad tim nestacim divit. Nejvic me vsak zarazi, jak se k udajnym problemum v zahranici vyjadruji experti, kteri v techto zemich nikdy nebyli a tudiz netusi, jake jsou zde normy, zakony atd. Ne vse, co se publikuje na internetu, je pravda, otevrete oci a nenechte si vymyvat mozky a desit se z flamovych prispevku radoby zurnalistu. Nikdy nikoho z vas nenapadlo, proc tato "horka" temata nevidite v renomovanych sdelovacich prostredcich? Odpoved je celkem jasna: vetsina pripadu je prekroucena, aby vyvolala mezi ctenari reakce a "zurnaliste" se pak mohli pysnit, jakou ulovili novinarskou bombu!

...a je pravda, že muž si může vzít i ženu?

Ad "Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje. Pokud po pravdě odpověděl, že ano a že většinou to tak dokonce i chodí, pak je to v pořádku, ne?

...

ano,po nekom jdou iluminati, po jinych zas mimozemstani, po autorovi jde zas cia prevlecena za nory, ktera krade deti aby z nich nasilim delala buzeranty...jojo to bude dobrej film...

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

This is the psrfect bkog ffor anybody whoo hopes to find out about tthis topic. Youu definitely put a brand new spin on a topic which has been discxussed foor decades.Woderful stuff, just excellent! Feel free to visit my website; <a href="http://www.cnws.cn/home.php?mod=space&uid=627&do=profile&from=space">carpet steaming</a>

Podívejte se na doktorku Elekovou

Chápete? Ten systém dostane každého,prostě ho zesměšní, je mi z toho blujno! http://aeronet.cz/forum/showthread.php?t=7534

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

It is not my first time to go to see this website, i am visiting this web page dailly and take good information from here all the time. Feeel free to visit my blog post :: <a href="http://www.fsczw.com/home.php?mod=space&uid=111909&do=profile&from=space">παραγωγη διαφημιστικου σποτ</a>

Zprávy o Norsku na blogu Andreje Ruščáka

http://andrejruscak.blog.idnes.cz/c/400489/Jak-se-co-v-Norsku-dela-dil-treti-Barnevernet.html

Je toto scénář k science

Je toto scénář k science fiction filmu? Radne teda přitazene za vlasy, jak už to tu jedna pani/slečna pise. Ziju tu už taky něco přes 10let

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

What sch as is that you've got to a great audience to market to. Trust us when we tell yyou that who will be dollars well spent. Quite a long time it would not make sense oor it would likely seem repeating. http://Orlandparkinfinity.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.sa-mp.ugu.pl%2Fmember.php%3Faction%3Dprofile%26uid%3D49082

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

http://b3.zcubes.com/v.aspx?mid=1072444 https://caldwellcheek57.livejournal.com/419.html http://caldwellsmall03.nation2.com/beginners-outline-of-online-keno https://diigo.com/0etewz http://smallbekker47.bravesites.com/entries/general/casino-games-roulette https://blogfreely.net/smallmccabe38/online-casino-charity-event-very-first-thing-to-be-achieved https://poele41.bladejournal.com/post/2019/06/10/A-Glimpse-Into-Globe-Of-Casino-Games https://squareblogs.net/ayerssmall36/advantages-of-online-bingo https://www.liveinternet.ru/users/list_macias/post456186918 https://www.minds.com/blog/view/984791691942174720 https://bekkerbekker36.werite.net/post/2019/06/10/How-Perform-Roulette-Game https://penzu.com/p/52442986 https://poesmall21.bravejournal.net/post/2019/06/10/6-Petty-Online-Casino-Mistakes-That-Prevent-You-From-Winning https://poemccabe61.skyrock.com/3323761446-Casino-Action-Don-t-Miss-It.html https://www.goodreads.com/group/show/984199-casino-online-play-free-ideas https://ayersreyes17.webs.com/apps/blog/show/46831813-standard-poker-hand-rankings https://www.evernote.com/shard/s346/sh/e631f580-7590-4ef7-a5f3-82386ec51f2b/56dd95c1081096e415356a3ce1df10de https://www.anobii.com/groups/01f3306e1dfc3062ca/ http://reyessmall86.pen.io https://foursquare.com/user/544056414/list/online-gambling--its-advantages-and-cons http://lebekker21.iktogo.com/post/carmel-petresco--high-stake-poker-pro https://www.caringbridge.org/visit/reyescaldwell49/journal/view/id/5cfe4a31f3e416f969728f41 https://postheaven.net/caldwellsmall35/how-payout-online-casino-palace https://lepoe14ismailjohns773.shutterfly.com/21 https://justpaste.it/3xunl https://forum.talesofavorion.de/index.php?action=profile;u=1822

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

I think this is one of the most important information for me. And i am gllad reading your article. Butt wanna remark on few general things, The web site style is perfect, the articles is really great! Check out my page: <a href="http://www.eqt8.cn/space-uid-123921.html">individual Health insurance</a>

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Great post! We will be linking to this great post on our website. Keep up the great writing. Also visit my werbsite ... Alas Tax And Law - http://bbs.yihaich.com/home.php?mod=space&uid=821290&do=profile&from=space

jo

20% dětí žije v pěstounské péči? To je pravda, nebo ne? Zajímá mě to, dá se to přeci velice lehce zjistit, statistika beztak existuje.

Třetí říše:

Nacisté v Hitlerově Německu, by museli blednout závistí po přečtení těchto řádků!

Přidat komentář | Ostrava-Online.cz

Your style is so unique compared to other folks I have read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

lowest price Ivermectin online pharmacy,NO RX required

buying cheapest generic Ivermectin in Ireland with NO PRESCRIPTION [url=http://trustedmeds.store/shop/go.php?sid=5&search=Ivermectin] [u][b]>>> Want to buy with Discount? CLICK HERE! <<<[/b][/u] [/url] RELATED SEARCHES: [url=https://manilatonight.com/index.php?showuser=670412]where can i buy Robaxin fast shipping no prescription[/url] [url=http://www.sv-hilkenbrook.de/include.php?path=forumsthread&threadid=162440&entries=0#post260732]where to buy Lozol in without prescription[/url] [url=http://pionver.xyz/viewtopic.php?f=3&t=488348]buy discount Herbal Extra Power without doctor prescription[/url] [url=http://103.28.38.252/threads/96944-Post-Found-In-r-worldnews?p=598129&posted=1#post598129]cheapest pills Silagra shipped by cash on delivery[/url] [url=https://gazetushka.ru/forums/topic/cheapest-zero-nicotine-patch-for-sale-online/]cheapest Zero Nicotine Patch for sale online[/url] [url=http://qa.rmutto.ac.th/phpBB3/viewtopic.php?f=7&t=170050&p=537670#p537670]how much Trandate delivered overnight no rx[/url] [url=http://acropolis-gaming.com/showthread.php?302692-i-want-to-order-Buspirone-pay-cod-without-prescription&p=335602#post335602]i want to order Buspirone pay cod without prescription[/url] [url=https://kikforums.com/threads/composing-a-new-blog-post-you-need-to-answer-this-question-first.9996/page-3617#post-534454]lowest price of Paxil Cr no script next day delivery[/url] [url=http://www.hurikan.trinactka.com/articles/za-snehem-aneb-bezky-na-nohy/3717/]safe order Isosorbide in without prescription[/url] [url=http://www.e-zabava.net/videa/reklamy/147-virgin-cola-povedena-reklama/#comments]fast delivery Salmeterol pharmacy without a prescription[/url] [url=https://sosedfermer.ru/forums/topic/order-medroxyprogesterone-without-a-rx-overnight/]order Medroxyprogesterone without a rx overnight[/url] [url=http://shen500kapp.me/500KAppForum/viewtopic.php?f=11&t=43664]how can i buy Isosorbide dinitrate next day delivery no rx[/url] [url=http://www.dramatikhikayelerim.com/showthread.php?tid=5413&pid=21692#pid21692]cheapest price Metoclopramide in internet drugs overnight[/url] [url=http://www.alssuqksa.com/showthread.php?p=128231#post128231]order cheap generic Amiodarone non prescription[/url] [url=http://bazarukraine.com/showthread.php?p=2065776#post2065776]discount Lamictal prescriptions online[/url] [url=http://pionver.xyz/viewtopic.php?f=3&t=489025]best place to buy Nortriptyline c.o.d. no rx[/url] [url=http://antarsteel.com/en/forum/welcome-mat/916-zithromax-can-i-buy-pills.html?start=180#1197]buy at low cost Valtrex c.o.d. without rx[/url] [url=http://turksesiforum.com/showthread.php?tid=5641]purchase online Detrol La without prescription[/url] [url=https://jiopariwar.theglobaljio.com/forums/topic/cheapest-albendazole-overnight-delivery-without-a-rx/]cheapest Albendazole overnight delivery without a rx[/url] [url=http://htz.securityart.net/vb4/showthread.php?8419-%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%92%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC-%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%A1%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%A2%D0%AC&p=71100&posted=1#post71100]order cheap generic Brand Retino-A Cream in internet drugs overnight[/url] [url=http://simayasaman.com/forums/topic/buy-online-bisoprolol-saturday-delivery/]buy online Bisoprolol saturday delivery[/url] [url=http://acropolis-gaming.com/showthread.php?302411-discount-price-Neem-without-script&p=335191#post335191]discount price Neem without script[/url] [url=http://sale.seifcar.com/forums/topic/ordering-online-mesalamine-overnight-delivery-no-r-x/]ordering online Mesalamine overnight delivery no r x[/url] [url=http://www.channelactivist.com/forum/viewthread.php?tid=305254#pid309904]buy discount Megalis free prescription drug[/url] [url=http://jwalton.uosdesigndegrees.com/MyBB/showthread.php?tid=15200]buy discount Metoclopramide overnight without a prescription[/url] [url=http://www.neomon.com/site/index.php/forum/suggestion-box/216-anafranil-order-in-wisconsin?start=177#67408]buy at low cost Erythromycin no prescription overnight[/url] [url=http://www.thaisylphyclub.com/index.php?topic=20116.new#new]how much Zestril from a pharmacy without a prescription[/url] [url=http://acropolis-gaming.com/showthread.php?302916-cheapest-pills-Daklinza-overnight-no-prescription&p=335919#post335919]cheapest pills Daklinza overnight no prescription[/url] [url=http://macphisto.webhost.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=3071]fast shipping Bupropion from u.s. pharmacy no prescription[/url] [url=https://www.bansuanacc-tax.com/forums/topic/how-can-i-buy-furazolidone-without-a-prescription-shipped-overnight/]how can i buy Furazolidone without a prescription shipped overnight[/url] [url=http://elgrup.ge/index.php/forum/suggestion-box/10-dhc-buy-on-line]cheap online order Depakote without a prescription[/url] [url=http://www.save-ee.com/viewtopic.php?f=131&t=127102]order online cheap Grifulvin c.o.d overnight no rx[/url] [url=http://www.powerfit.cn/home.php?mod=space&uid=200635]best place to buy Bimatoprost no prescription no fees[/url] [url=http://respawn.sidewinder42.de/index.php?topic=4139.new#new]buy cheapest Brand Temovate no prescription needed[/url] [url=http://www.logo007.net/home.php?mod=space&uid=91706]purchase at lowest price Desyrel shipped with no prescription[/url] [url=http://caclp.cn/home.php?mod=space&uid=454934]cheap generic Nateglinide no prescription needed[/url] [url=http://aftonranch.net/myBB/showthread.php?tid=965324]cheap generic Tinidazole no prior script overnight[/url] [url=http://hanasaku-korea.com/forums/topic/buy-safety-septilin-without-rx/]buy safety Septilin without rx[/url] [url=https://www.rwa2an.net/vb/showthread.php?p=3279844]where can i buy Raloxifene no prior script overnight[/url] [url=http://driftergaming.org/showthread.php?tid=6257&pid=102953#pid102953]order online at low cost Toprol with no prescription[/url] [url=http://mbdou25.ru/index/8-52396]ordering safety Combivent saturday delivery[/url] [url=http://expandablebanners.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=123281]buy discount Herbal Max Gun Power no prescription[/url] [url=http://www.cryptoforumtalk.org/showthread.php?tid=349575]cheapest price Methotrexate online consulation with no prescription[/url] [url=http://www.forum-games.net/viewthread.php?tid=150547#pid150983]purchase Trazodone no prior script overnight[/url] [url=http://forum.pfsense.com.ar/viewtopic.php?f=5&t=262312]indian generic Herbal Extra Power no prescriptions needed[/url] [url=http://linvestisseur.net/forums/topic/how-to-buy-nolvadex-no-prescription-c-o-d/]how to buy Nolvadex no prescription c.o.d.[/url] [url=http://evilshatner.enterprises/Quarks/viewtopic.php?f=7&t=178929]online Tentex Forte no prescription no fees[/url] [url=http://board.neo-novels.com/index.php?topic=59239.new#new]order at low cost Dostinex overnight without dr approval[/url] [url=http://www.schermaforli.it/?post_type=topic&p=83134]mail order Indomethacin cash on delivery[/url] [url=http://mayakadan.jp/forums/topic/wholesale-cheapest-3/]wholesale cheapest[/url] [url=http://www.zhuiyiq.com/home.php?mod=space&uid=37043]order cheapest Lisinopril without rx[/url]

Přidat komentář