Nejlepší učitelé kraje byli za svou výjimečnost oceněni

Ocenění učitelů
Ocenění učitelů
Pátek, 30. 3. 2018, 8:25 -

Už po posedmnácté byli u příležitosti Dne učitelů oceněni nejlepší pedagogové v kraji. Letos si pro toto důležité poděkování přišlo 21 pedagogů mateřských, základních, středních a základních uměleckých škol.

Odborná komise letos vybírala z 80 nominovaných osobností. Slavnostního aktu, který se konal v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě, se zúčastnil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a náměstek hejtmana pro oblast školství Stanislav Folwarczny i představitelé měst a obcí, ze kterých ocenění pedagogové pocházejí.

 „Práce pedagoga je nesmírně náročná. Sám jsem léta působil na akademické půdě. Měl jsem výhodu, že většina vysokoškoláků už věděla, co od života chce a podle toho ke studiu přistupovala. U mladších dětí stojí určitě mnohem více námahy zaujmout a něco předat. Je k tomu potřeba nejen pořádná zásoba trpělivosti, ale taky talent. Před učiteli, kteří svou práci berou spíše jako poslání, hluboce smekám,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Pedagogické osobnosti nominovali ředitelé a pedagogické kolektivy škol a školských zařízení působících na území Moravskoslezského kraje zařazených v rejstříku škol a školských zařízení, členové školské rady, členové zastupitelstva a rady kraje a zástupci jiných zřizovatelů škol a školských zařízení, členové výboru zastupitelstva kraje pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, ředitel krajského úřadu, vedoucí odborů krajského úřadu a vedení Moravskoslezského inspektorátu České školní inspekce.

„Je potřeba si uvědomit, jak důležitou úlohu hrají učitelé. Děti s nimi tráví často mnohem více času než se svými rodiči. Stačí si spočítat, kolik času věnují dětem pedagogové v dopolední výuce nebo během odpoledních aktivit. Vliv, který mají učitelé na vývoj dětí, je opravdu zásadní. Osobnosti, které se dětem, žákům či studentům věnují nad rámec pracovních povinností, si zaslouží nejen ocenění, která dnes velice rádi předáváme, ale taky úctu,“ uzavřel Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana pro oblast školství, který předal oceněným pamětní listy a finanční odměnu ve výši 10 tis. korun.

Rozhodující kritéria:

 • mimořádná pedagogická, odborná a publikační činnost,
 • nadstandardní práce (projektové vyučování, experimentální ověřování vzdělávacích a výchovných postupů a metod, péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně talentovaných žáků, významná mimoškolní činnost apod.),
 • zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů,
 • metodická činnost,
 • výrazná prezentace školy na veřejnosti.

I. kategorie: Výrazná pedagogická osobnost roku

 • Mgr. Martina Baseggio, Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace
 • Mgr. Miroslav Bučánek, Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
 • Mgr. Magda Luzarová, Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Mgr. Michal Nešporek, Masarykova základní škola a mateřská škola Český Těšín
 • Mgr. Radomíra Štefková, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
 • Bc. Lucie Zálešáková, Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace
 • Ing. Čestmír Závodný, Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

II. kategorie: Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost

 • RNDr. Zdeněk Binar, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace
 • Mgr. Alexandra Hoňková, Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace
 • PaedDr. Jarmila Horová, Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
 • Mgr. Hana Hůlová, Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
 • Mgr. Radomíra Jasenková, Mateřská škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace
 • Danuše Kluková , Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
 • Mgr. Soňa Koběrská, Základní škola a Mateřská škola Otice - příspěvková organizace
 • Mgr. Alena Kulíšková, Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace
 • Mgr. Karel Přikryl, Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
 • Ing. Vladimíra Rybářová, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace
 • Mgr. Jana Satinská, Základní škola Čeladná, příspěvková organizace
 • Mgr. Jarmila Smolková, Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Opava, Olomoucká 88, příspěvková organizace
 • Mgr. Ivana Staňková, Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace
 • Mgr. Pavel Stopa, Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace

 

 

« zpět do rubriky