Kalendárium historických událostí města Ostravy

Historické kalendáium
Historické kalendáium
Pondělí, 18. 6. 2018, 8:35 - 18. června 1912 Nejhorší ostravská putyka hostinec „U bílé růže“, patřící továrníkovi Alfredu Wechsbergovi (provozoval likérku), který měl najatý hostinský Groner byl úředně uzavřen. Hostinec byl znám jako nejhorší brloh a hnízdo ostravských chacharů a prostitutek.

Mnoho lidí zde bylo prostitutkami okradeno, příliš krve tu bylo ve rvačkách prolito, než se konečně moravsko-ostravské okresní hejtmanství odhodlalo tuto putyku nejhoršího druhu zavřít. Hostům v hostinci bylo vyloženo, že opatření není namířeno proti nim, že v okolí je podobných hostinců více a byli proto vyzváni, aby dopili a místnost opustili. Hosté, většinou často trestaní chachaři, kteří věděli, že s policií nejsou žerty, poslechli a klidně odešli. Jen několik mladíků protestovalo, a proto byli strážníky vyvedeni.

 19. června 1603

Byl pořízen městskou radou v Moravské Ostravě pozůstalostní inventář majetku zemřelého kamenického mistra Jana Rinolta. Tento vlašský kameník našel uplatnění ve službách olomouckých biskupů, především Stanislava Pavlovského. S jeho svolením se usadil v Moravské Ostravě, kde je doložen v l. 1586–1603. Se svými tovaryši pracoval na řadě míst, např. v Olomouci, Kroměříži, ale také v Moravské Ostravě. Ve zdejším kostele sv. Václava dokončil v r. 1603 kamenné sloupy nosné arkády nově vystavěné renesanční kruchty a ornamentální hlavici levého sloupu opatřil svým jménem. Je patrně také autorem renesančního náhrobku Bernarda Lva, který zemřel 1. března 1603. Jan Rinolt zemřel jen o pouhé tři a půl měsíce později, několik dnů před 19. červnem 1603.

 22. června 1898

Ve středu byla provedena kolaudace Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě. Komise, kterou řídil komisař Minks se zúčastniti okresní lékař dr. Kaan, okresní inspektor Čermák, živnostenský inspektor z Opavy, zástupcové obcí i dolů, jakož i Severní dráhy Ferdinandovy, Frýdlantské dráhy a další. Členové komise podrobili pivovar důkladné prohlídce a našli vše v nejlepším pořádku. Bylo vysloveno plné uznání nad účelným a elegantním vzhledem pivovarských budov. V pivovaru se již vařilo a první výstav a ochutnávka piva se konala 4. září 1898 v Národním domě v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona).

 Zpracoval Archiv města Ostravy

pivovar
pivovar
 

« zpět do rubriky


Přidat komentář