Kalendárium historických událostí města Ostravy

Historické kalendáium
Historické kalendáium
Úterý, 24. 4. 2018, 8:55 -

24. duben 1628
Nejspíše 24. dubna 1628 se vrátil z dánského zajetí ostravský děkan Martin Regulinus. Dánská vojska hraběte Mansfelda obsadila v srpnu 1626 při svém tažení do Slezska Ostravu a Regulina ihned uvěznila. O jeho zajetí měli v dánském vojsku zájem především čeští emigranti, kteří odešli do exilu po porážce stavovského povstání proti Habsburkům v r. 1620. Dánské vojsko drželo v té době v zajetí několik katolických kněží, kterých se zmocnilo ve Vratislavi, Krnově a Opavě. Počítalo se s jejich výměnou za nekatolické kněze vězněné kardinálem Dietrichsteinem. Kdy došlo k Regulinově vysvobození, není jasné. Zdá se, že výměna za zajaté pastory se uskutečnila již v roce 1626. Děkan pak působil v Hulíně. Do Moravské Ostravy se ještě vrátit nemohl, protože ji stále drželi Dánové.

26. duben 1996
Před 22 lety, 26. dubna 1996, se v suterénu tzv. Ulrichovy vily na Sokolské třídě poprvé rozezněly tóny jazzové hudby. Koncertem slovenského hudebníka Petera Lipy a americké formace Adam Holzman Band se veřejnosti slavnostně otevřel hudební klub Parník. Interiér klubu a rovněž jeho název navrhl architekt Milan Sýkorský. Za úspěšnou dramaturgií klubu, která se zpočátku orientovala převážně na jazz, ale postupem času se otevřela téměř všem hudebním žánrům, stál až do roku 2015 Pavel Giertl. Česká televize zde natáčela také pořad Sešli se… s Jiřím Pavlicou. S klubem je neodmyslitelně spjat rovněž festival Ostrava Jazz Nights a setkání mladých jazzových kapel Jazztalent.

28. duben 1969
Předsednictvo severomoravského krajského výboru KSČ provedlo 28. dubna 1969 kádrové změny v redakci deníku Nová svoboda a jmenovalo novou redakční radu, jejíž členové neměli vesměs s novinářským povoláním naprosto žádné zkušenosti. Většinou se jednalo o dělníky, kteří „vyšší“ vzdělání získali na Vysoké škole politické ústředního výboru KSČ. Předsedou se stal Eduard Hrabec, původním povoláním strojní obuvník. Odvolané redakční radě a šéfredaktorovi Ladislavu Bublíkovi krajský výbor vytýkal nulovou angažovanost v politickém boji s pravicovými, protisocialistickými a protisovětskými silami, a to i přes soustavnou kritiku práce redakce ze strany výboru. Byl to jeden z projevů naplno se rozbíhající normalizace a návrat do poměrů, kdy tisk sloužil jen jako převodová páka a nástroj stranické politiky, a kdy se pravdivé informace daly získat jen poslechem zahraničních rozhlasových a televizních stanic.

Zpracoval Archiv města OstravyUlrich
Ulrich
Ulrichova vila
Ulrichova vila
 

« zpět do rubriky