Kalendárium historických událostí města Ostravy

kalendarium
kalendarium
Pátek, 30. 3. 2018, 7:49 - 2. duben 1907 Ostravský deník zveřejnil 2. dubna 1907 řeč poslance dr. Fajfrlíka, kterou pronesl na zasedání zemského sněmu, v níž v souvislosti s kritikou hospodářské politiky obecní samosprávy upozornil na katastrofální stav životního prostředí ve městě. To, co teče v Ostravici „není voda, ale inkoust, který zapáchá a celou Moravskou Ostravu otravuje.

2. duben 1907
Ostravský deník zveřejnil 2. dubna 1907 řeč poslance dr. Fajfrlíka, kterou pronesl na zasedání zemského sněmu, v níž v souvislosti s kritikou hospodářské politiky obecní samosprávy upozornil na katastrofální stav životního prostředí ve městě. To, co teče v Ostravici „není voda, ale inkoust, který zapáchá a celou Moravskou Ostravu otravuje.“ Když v roce 1904 hrozilo následkem velkého horka nebezpečí vzniku epidemie z výparů unikajících z řeky Ostravice a potoků protékajících městem tak prý „naši obecní otcové běhali jako splašeni po celé Moravské Ostravě, odbývali jednu komisi za druhou a přemýšleli o tom, jak by této katastrofě zabránili…“ Nakonec jim nezbývalo nic jiného než navézt do struh a řeky vápno, aby odstranili alespoň otravný zápach.

 

2. duben 1974
2. dubna 1974 zemřel v Ostravě dirigent, skladatel a pedagog Antonín Kašper (narodil se 10. září 1909 v Chropyni). V letech 1929-1932 studoval na konzervatoři v Brně hru na varhany a v roce 1936 složil státní zkoušku učitelské způsobilosti z klavíru a sborového zpěvu. Vyučoval hudbu v Jevíčku a Hulíně, krátce působil jako hudební režisér a dirigent v brněnském rozhlase a dirigent operety divadla v Opavě. Od roku 1948 byl po jedenadvacet let dirigentem operety v Ostravě. Kromě premiér mnoha známých světových a českých operet uvedl na jeviště divadla také populární hudby J. Ježka ke hrám Voskovce a Wericha. V roce 1950 obdržel 1. cenu Divadelní žatvy v kategorii operet a her se zpěvy. Od roku 1957 až do své smrti vyučoval rovněž hru na akordeon na ostravské konzervatoři. Skládal hudbu pro dechové orchestry Ostravanka a Havířovanka nebo pro Ostravský rozhlasový orchestr.

 

7. duben 2000
V módním domě Ostravica-Textilia patřícímu firmě opavského podnikatele Kamila Kolka se 7. dubna 2000 při nepovolené rekonstrukci zřítily za plného provozu dva nosné pilíře a stropy tří podlaží v starší části komplexu. Při nehodě nedošlo naštěstí k žádnému zranění. Narušenou statiku budovy se podařilo stabilizovat, nešťastná událost však znamenala uzavření a definitivní konec obchodního domu, který patřil ve své době svou velikostí a standardem služeb k největším a nejlepším obchodním domům v republice. Původně se obchodní dům nacházel pouze v objektu na ul. 28. října postaveném podle návrhu německé avantgardní architekty Marie Frommerové v letech 1928-1929. V roce 1934 koupila firma Textilia sousední dům postavený v roce 1911 podle plánů moravskoostravského architekta Felixe Neumanna pro obchodníka Alfréda Schmelze, který adaptovala a propojila se stávajícím obchodním domem.

Připravil Archiv města Ostravy

historické kalendárium
historické kalendárium
historické kalendárium
historické kalendárium
 

« zpět do rubriky