České dráhy šikanují muže, podporuje je v tom EU

Pátek, 15. 2. 2013, 7:07 -

Otřesné okamžiky zažil před několika dny ve vlaku Českých drah invalida P. Ú. z Ústí nad Labem. 

I přes své postižení byl feministickou cizinkou falešně nařčen z obtěžování a - ačkoli proto neexistovaly žádné důkazy - servilním českým průvodčím vyhozen z kupé.

K otřesné situaci došlo před několika dny mezi Prahou a Ústím na d Labem v rychlíku Vindobona. Muž, který si nepřeje uvést celé své jméno, ale jeho totožnost je redakci dobře známá, nastoupil v Praze a protože bylo všude plno, sedl si do kupé, kde přes sedačky ležela jediná cestující. Svá početná zavazadla měla všude kolem na zbylých místech.

„Protože si je nyní kvůli mně musela dát nahoru, praskly jí nervy a začala na mně něco německy hulákat. Já ale tuto řeč neumím a zatím mi nikdo nevysvětlil, proč bych si jí jako Čech měl učit- Němci se také česky neučí. Navíc jsem byl doma já, ne ona. Nakonec mi rukama vysvětlila, že si nepřeje, abych tady jako muž zůstal, že jí to obtěžuje a že to je čistě ženské kupé. Snažil jsem se jí vysvětlit, že je všude plno, že nejsem žádný zločinec  a že si jen potřebuji sednout, ale mlela stále svou. Navíc byla s prominutím tak ošklivá, že by o ní neopřel kolo ani dlouhá léta pohlavně absentující Kájínek. Ženské s knírem mě fakt neberou,“ řekl naší redakci muž. Němka podle něj nakonec vstala a vyrazila za průvodčím, kterého během chvilky přivedla s sebou zpět do kupé.  

Našinec se pomoci nedočká
Pokud si však český cestující myslel, že se nyní vše s pomocí personálu ČD vyřeší, hořce se mýlil. „Mé postižení ani fakt, že vlak je narvaný po střechu ho vůbec nezajímalo. Tvrdil mi, že si prý dáma nepřeje, aby s ní v kupé cestoval muž. Ačkoliv jsem byl slušně oblečený, jel jsem z návštěvy od dcery a ukazoval mu svůj invalidní průkaz, musel jsem se sbalit a zbytek cesty stát na chodbě. Průvodčího naopak vůbec nezajímalo to, že si německá feministka zabrala svými věcmi celé kupé.

„Když jsem ho na toto upozornil, jen ten podpantoflák pokrčil rameny a nic s tím neudělal. Prostě se té čarodějnice bál,“ řekl hořce muž. Němka si pak zase ihned všechny svoje věci roztahala po kupé a lehla si přes tři sedačky.

„Když jsme tak stál skoro hodinu jako uličník na hanbě, připadal jsem si jako v tom polském filmu Sexmise.  Byl jsem šikanován je proto, že jsem muž. To jsme to dopracovali! Kde to jsme? Za chvilku pro nás feministky s pomocí Českých drah vyhradí dobytčáky a já budu cestovat jako můj děda, když ho Němci jako Žida vezli do plynu do Osvětimy?“ ptá se český invalida. Spíše než o cokoliv jiného, podle něj ale šlo feministce jen sobecky o její vlastní pohodlí. „Vždyť kvůli jejím kufrům, a značkovým kabelkám poházeným na sedačkách tak v tomto kupé, chráněném před nebezpečnými mužskými úchyly, nemohly s ní bezpečně cestovat i další nebohé ženy, které tak musely v koedukovaných kupé snášet utrpení, sexuální obtěžování a šikanu od nás, zločinců v kalhotech,“ ironicky dodal český invalida.

České dráhy: vše je v pořádku, ženy mají přednost
„Zaváděním dámských kupé reagujeme na četné podněty žen a dívek, které chtějí cestovat ve společnosti jiných žen. Dámský oddíl je podobně jako dětský, tichý a invalidní označen, obvykle v blízkosti služebního oddílu, aby byl k dispozici vlakový personál,“ sdělila redakci mluvčí ČD Kateřina Šubová. „Oddíl pro dámy nabízí ženám a dívkám jistotu, pocit bezpečí a dostatek informací o průběhu cesty a pomoc při řešení nenadálých situací, pomoc se zavazadly apod. Nejedná se  o nic výjimečného. Obecně v každé moderní společnosti platí, že žena je zranitelnější a je ctí každého muže ji ochránit, být nápomocen. Dámská kupé rozhodně nevnímáme jako diskriminační,“ uvedla Šubová.

Podle ní však pochybil i průvodčí, když německou feministku neupozornil na neoprávěné zabrání dalších míst jejími zavazadly. „Určitě není vhodné, aby jeden cestující (ať už se jedná o ženu či muže) zabíral celé kupé svými zavazadly apod. Pokud bude muž trvat na tom, že chce sedět v daném kupé, které však nebude obsazeno cestujícími s platnou rezervací, může na místě zůstat,“ dodala mluvčí Šubová, podle které by však muži měli vždy vyjít ženám vstříc.

To však odporuje nejen českým zákonům o rovnoprávnosti obou pohlasí, tak paradoxně i tvrzením smotných feministek o tom, že chtějí rovnocenné zacházení s muži. Šubová také neodpověděla na otázku, zda ČD doprovodí svou neustálou verbální reklamní kampaň ohledně zlepšování svých služeb pro všechny cestující tím, že zřídí samostatné kupé pro muže, kam by neměly ženy přístup. Stejně jako nekomentovala ani fakt, že průvodčí svým jednáním dokonce porušil i vlastní přepravní řád ČD nebo občanský soudní řád. Konkrétně jeho ustanovení, kde se hovoří o přímé nebo nepřímé diskriminaci nebo kde se jasně stanoví porušení zásad rovného zacházení na základě pohlaví při přístupu ke zboží a službám.

Muži a úspěšní lidé jsou v Čechách a v Evropské unii šikanováni
Na skandální segregaci ČD už před časem zareagoval Valentin Papazian, předseda občanského sdružení Střídavka.cz, které dlouhodobě ukazuje na šikanu českého státu a jeho výkonných i soudních orgánů vůči mužům a na jejich diskriminaci. Kvůli zavedení čistě ženských kupé ve vlacích podal společně s dalším aktivistou Alešem Hodinou trestní oznámení pro podezření z trestného činu proti lidskosti, apartheidu a diskriminace skupiny lidí, za který hrozí až 12 let vězení.

„V našem právním řádu přeci existuje paragraf, který toto jednání zakazuje. My jsme ho nevymysleli, ani do zákona neprotlačili. Domníváme se, že tu došlo k porušení zákona a četné diskuze na internetu ukazují, že tato problematika zajímá čím dál tím větší část společnosti. To je na celé věci nejdůležitější a toho jsme také chtěli docílit,“ řekl redakci Papazian.

„Jde totiž o zjevnou segregaci a diskriminaci osob mužského pohlaví, které nemají stejné právo využívat služeb veřejné dopravy poskytovaných Českými drahami jako ženy,“ domnívá se Papazian. „Kde jsou najednou všichni ti lidsko-právní aktivisté a aktivistky? Když jde o homosexuály, nepřizpůsobivé občany, nebo i o ženy, hlasitě řvou nad každým ústrkem. U mužů jim taková diskriminace nevadí? V Jihoafrické republice jistě měli také různé důvody, proč nemohli černí sedět ve vlaku s bílými. Možná že ani bílým nebylo příjemné sedět v uzavřeném prostoru s černými. Možná někdy i oprávněně. Dnes se tomu ale říká zločin proti lidskosti. Kdy se tak začne mluvit i o zločinech feminismu? A společnost k tomu mlčí. Jak žába ponořená v hrnci ani pořádně nevnímá, že feministky přikládají pod kotel čím dál víc,“ dostává se do varu Papazian.

Mužští aktivisté bijí na poplach
Podle Aleše Hodiny nelze takové projevy segregace podceňovat. „Tímto způsobem dochází k posilování obrazu mužů bez rozdílu jako osob nebezpečných ženám, potenciálně je ohrožujících, před kterými je nutno je chránit. Takový obraz mužů bývá ve společnosti někdy účelově vytvářen a zneužíván, například u falešných obvinění otců z nebezpečného chování,“ tvrdí Hodina. Profesionální ženské aktivistky podle něj zneužívají mužskou šlechetnost a historicky danou potřebu ochraňovat slabší pohlaví.

„Soustavným fňukáním nám vsugerovaly představu, že ženy jsou stále nerovnoprávné, utlačované, a proto je neustále třeba je zvýhodňovat. A to i tehdy, když už rovnoprávné dávno jsou. Ženy v posledním století především pevně ovládly výchovu budoucích generací. Dříve byla pozice vychovatele vážená a ceněná. Šlechtici si najímali moudré a vzdělané muže, aby své zkušenosti předali jejich potomkům. Vychovatelem Alexandra Velikého nebyl nikdo menší než filosof Aristotelés. Vychovatelem Karla IV. byl pozdější papež Klement VI. Dnes jsou děti ve školkách a školách vychovávány prakticky jen ženami. Pokud se jejich rodiče rozejdou, jsou svěřeny téměř automaticky do péče matky. I tehdy, když se otec může a chce o ně postarat. Více než polovina rodin se přitom rozpadá a feminismus tomu pod heslem osvobození žen napomáhá. Návrh na rozvod dávají dvakrát častěji ženy než muži. Kdyby ženy chtěly skutečnou rovnoprávnost, budou po rozvodu prosazovat střídavou péči obou rodičů. Ta jim umožní i více se zapojit do práce, mít více času pro sebe... Feministky jsou však nejhlasitějšími odpůrkyněmi střídavé péče. Výlučná moc nad dětmi a peníze od otce jsou zřejmě silnější motivací,“ uvedl Hodina, kterému vadí i stále větší a otevřená podpora žen proti mužům celou řadou vládou dotovaných společenských organizací.

„Překroutily pojem násilí a vydávají za něj téměř cokoliv, co ženám nevyhovuje. Třeba i omezování přístupu k penězům či nečekanou kontrolní návštěvu nebo telefonát. S takto spleteným bičem domácího násilí je pak snadné vyrazit proti mužům. Muž obviněný z domácího násilí může být vykázán z bytu, přeruší se jeho kontakt s dětmi, je společensky znemožněn. Co na tom, že řada obvinění se nakonec ukáže jako lichá? Cíle bylo dosaženo: děti byly předběžným opatřením svěřeny do péče matky, otec získal cejch násilníka a povinnost platit matce výživné. A teď, aby nás to nehodné mužské plémě neobtěžovalo, jsou tedy vyháněni z vagonů, od svých dětí a někdy i ze svých domovů. Tady už přestává legrace. Jak dlouho si to ještě muži nechají líbit?“ ptá se Hodina.

Na vině je i Evropská unie
Nejen Hodina s Papazianem, ale už i řada dalších expertů dlouhou dobu varuje, že tzv. positivní diskriminace stále sílí a je podporována nikým nevolenými byrokraty z Bruselu. Například psycholog Pavel Baláž upozornil, že tlak na preferování žen v řídících orgánech firem, o které nedávno rozhodla Evropská unie, může přinést jen zlo. „Pro společnost je to stejný omyl a cesta do pekel, jako upřednostňování práv pachatelů před právy jejich obětí nebo práv asociálů před slušnými lidmi. Sami Američané, kteří s tímto positivním nesmyslem přišli ve vztahu k černochům a Hispáncům nebo třeba ke gayům, už od toho potichu rychle ustupují. „Když je někdo prostě dřevák, tak mu k postupu ve firmě nepomůže. Je také zvláštní, že ženy chtějí mít kvóty jen pro řídící funkce a ne třeba i pro taková povolání, jako třeba  popelář nebo řidič septiku,“ dodal Baláž.

www.prvnizpravy.cz

 

« zpět do rubriky