Technologické inovace BMW. Komunikace mezi automobily a infrastrukturou

Čtvrtek, 22. 9. 2011, 12:28 - I přes neustálé zvyšování intenzity dopravy v posledních desetiletích dramaticky klesá počet osob usmrcených v důsledku dopravních nehod. Velký vliv na tento trend mají automobily a jejich neustále se zvětšující úroveň bezpečnosti. Ochrana osob při nehodě je bezpochyby nesmírně důležitá, nicméně opomenout nelze ani přínos asistenčních systémů. V současné době se stále častěji používají asistenční systémy, které jsou připravené s pomocí nejrůznějších čidel automobilu řidiče upozornit na hrozící nehodu. Jedná se například o systém upozorňující na nebezpečně rychle se blížící překážku, asistent jízdy v daném jízdním pruhu či pomocník upozorňující při přejezdu do jiného jízdního pruhu.

Tyto a mnohé další systémy však využívají výhradně čidel a systémů umístěných v automobilu. BMW Group spolu s mnoha partnery z oboru, včetně například univerzit nebo různých specializovaných organizací, pracuje na vývoji systému, který umožní nejen vzájemnou komunikaci automobilů, ale také propojí automobily s dalšími účastníky silničního provozu či prvky dopravní infrastruktury. Pro označení těchto systémů se používají zkratky C2C (Car-to-Car) – Automobil-Automobil, C2I (Car-to-Infrastructure) – Automobil-Infrastruktura a C2X (Car-to-X) – Automobil-Ostatní účastníci silničního provozu. Celý tento vývojový program je také nedílnou součástí souboru technologií BMW ConnectedDrive.

Plovoucí síť si vzájemně předává informace.
V současnosti je celý projekt ve vývoji a je navržen tak, aby mezi sebou komunikovaly automobily (a motocykly) různých výrobců. Systém v současnosti pracuje s kmitočtem 2,4 GHz a pracuje na principu ad-hoc sítě, tedy sítě tvořené podle potřeby. Komunikační dosah je přibližně 600 m. Co si pod tím můžeme představit? Jednotliví účastníci silničního provozu mezi sebou vzájemně komunikují a vyměňují si relevantní údaje například o poloze, rychlosti, směru jízdy a další informace. Konkrétní automobil si vždy vybírá informace, které pro něj mají smysl (například jsou na trase navigačního systému) a filtruje je směrem k řidiči. Právě filtrace relevantních informací je jedním z nejnáročnějších úkolů při vývoji celého systému.

Tímto způsobem vzniká síť nezávislých prvků, která zvyšuje nejen bezpečnost jednotlivých účastníků, ale současně také dokáže s předstihem informovat o případných nebezpečích nebo o dopravní situaci.

Příklady nastíní zcela nové možnosti.
Možnosti vzájemné výměny informací mezi automobily a ostatními účastníky silničního provozu jsou značné a zasahují nejen do oblasti bezpečnosti, ale také dokáží zvýšit komfort cestování, a v neposlední řadě rovněž přispívají k ekonomičtějšímu provozu, čímž přesahují do přístupu BMW EfficientDynamics. Níže uvádíme jen některé příklady funkcí, které nový komunikační systém umožní.

  • · Ochrana chodců reaguje na nehody vznikající nepozorným vběhnutím především dětí do jízdní dráhy automobilu. Následky těchto střetů bývají často fatální. V rámci vývojového programu AMULETT byl připraven projekt, v jehož rámci chodci dostali transpondér, který dokázal komunikovat se systémy automobilů. Z propočtů vzájemné polohy, směru pohybu a rychlosti systém vozu dokáže rozpoznat riziko střetu. O něm následně řidiče informuje pomocí Head-Up displeje. Řidič tak dokáže zareagovat ještě dříve, než inkriminovaného chodce či dítě uvidí. Ve vzdálenější budoucnosti se uvažuje například o integraci transpondéru do mobilních telefonů. Tento příklad ilustruje komunikaci C2X.
  • · Asistent průjezdu křižovatkou dokáže řidiče upozornit například na potenciálně nebezpečně rychle se přibližující automobil nebo motocykl     z boční ulice, do níž není vidět, a to i v situacích, kdy se jedná o hlavní či vedlejší ulici (pro rozpoznání systém využívá kamery pro čtení dopravních značek a dat navigačního systému). Jde o komunikaci C2C.
  • · Odbočování doleva je dalším příkladem komunikace mezi vozidly (C2C). Vůz v tomto případě dokáže při odbočení z hlavní silnice doleva na silnici vedlejší ohlídat, upozornit a případně i samočinně zastavit v situaci, kdy se v protisměru blíží jiný automobil či motocykl. Protijedoucí dopravní prostředek může v této situaci pro výstrahu blikat dálkovými světly.
  • · Asistent semaforu může mít dvě roviny, v obou se jedná o komunikaci typu C2I. V prvním případě může semafor automobilu a samozřejmě také řidiči sdělit, za jak dlouho přepne z červeného na zelené světlo. Automobil tím může například optimalizovat činnost funkce Auto Start Stop a dalších systémů vozu. Řidič se naopak může připravit na rozjezd. Druhou oblastí komunikace vozidel se semafory je asistence pro zelenou vlnu. Řidič jejím prostřednictvím dostává nápovědu, jak rychle by se měl pohybovat, aby stihl na dalším semaforu zelenou a nemusel zbytečně akcelerovat a následně brzdit.
  • · Upozornění na nebezpečí je velmi významnou funkcí. Příkladů je v tomto směru mnoho. Jedním z nich je upozornění okolních účastníků provozu na námrazu – automobil s pomocí stabilizačního systému zjistí kluzkou vozovku a tuto informaci spolu s přesnou polohou pošle „do světa“, automobily v závěsu, případně protijedoucí, kterých se to týká, na toto nebezpečí s předstihem upozorní své řidiče. Stejný druh upozornění mohou ocenit například řidiči motocyklů, kteří mohou být varováni před štěrkem na silnici nebo od protijedoucích automobilů na déšť vpředu.
  • · Upozornění na vozidla záchranných složek je dalším příkladem funkce komunikace mezi vozidly C2C. V tomto případě se při přiblížení vozidla záchranné služby, hasičů nebo policie objeví uvnitř vozu upozornění na tuto situaci a řidič díky tomu může reagovat s předstihem.
 

« zpět do rubriky