Automobilka Volvo vyvíjí technologii, která zabrání střetům s divokými zvířaty

Středa, 15. 6. 2011, 10:30 - Společnost Volvo Car Corporation učinila další krok v oblasti aktivní bezpečnosti, když vyvinula systém, který dokáže řidiče upozornit na zvířata ve vozovce, a dokonce před nimi automaticky zastavit. Tato novinka bude na trh uvedena během několika let.

Projekt vývoje bezpečnostního systému snižujícího riziko kolize s divokými zvířaty je součástí vize, kterou společnost Volvo Car Corporation hodlá do roku 2020 naplnit – v té době by žádný cestující v novém voze Volvo neměl být usmrcen ani vážně zraněn. Nový systém vychází z technologie použité u systému rozpoznávání chodců s funkcí automatického brzdění, který byl představen v roce 2010.

Kamera a infračervené světlo

„Systém se skládá ze dvou částí – radarového čidla a infračervené kamery sledující situaci před vozidlem,“ vysvětluje Andreas Eidehall, technický expert na oblast aktivních bezpečnostních systémů ze společnosti Volvo Car Corporation. 

U tohoto systému je klíčové, aby fungoval i za tmy, neboť k většině kolizí s divokou zvěří dochází za soumraku či za rozbřesku a během tmavých zimních měsíců. Kamera sleduje silnici před vozidlem, a je-li v jejím zorném poli rozpoznáno zvíře, je řidič na jeho přítomnost upozorněn zvukovým signálem. Pokud řidič nereaguje, automobil začne sám brzdit.

„Cílem vývojářů je dosáhnout toho, aby systém fungoval při běžných rychlostech, kterými se vozidla po venkovských silnicích pohybují. V případech, kdy se systému nepodaří kolizi zcela zabránit, dojde alespoň ke zpomalení vozu a ke snížení síly nárazu, čímž se zároveň sníží i riziko závažného poranění cestujících,“ pokračuje Andreas Eidehall.

Interpretace dat

Hlavní výzvou, před kterou inženýři stojí, je naučit systém rozpoznávat různé druhy zvěře. Vývojový tým společnosti Volvo Car Corporation strávil večer v safari parku, kde pomocí digitální kamery zaznamenával filmové sekvence pohybu zvířat a odlišnosti ve způsobu jejich chování. V průběhu tohoto konkrétního večera jsme se zaměřili na losy, jeleny a daňky. Při pomalé jízdě po cestě, kolem níž bylo kvůli přilákání zvěře rozmístěno krmivo, jsme zaznamenali množství dat, která budou později využita při vývoji detekčního systému.

V první fázi bude systém reagovat na velká zvířata, jako jsou losi, jeleni nebo sobi, kteří mohou v případě srážky způsobit řidiči nebo cestujícím vážnější zranění.

Kolize s divokými zvířaty představuje značné riziko

Mnozí řidiči se střetu s divokou zvěří děsí. Pro tyto obavy existuje několik pádných důvodů. Pouze ve Švédsku je každoročně hlášeno více než 40 000 takových kolizí. Největší nebezpečí představuje srážka s losem. „Při srážce s losem existuje poměrně značné riziko poranění cestujících ve vozidle, neboť zvíře často po nárazu dopadne na příď vozu a na čelní sklo,“ vysvětluje Andreas Eidehall.

Pokud jde o systém a jeho různé funkce, Andreas zatím nemůže uvést další podrobnosti. Projekt probíhá teprve něco přes rok a stále nás čeká spousta práce. V současnosti jsou vyhodnocovány různé technologie, vyvíjí se software, a zatímco se systém „učí“ rozpoznávat různá zvířata, probíhá vývoj potřebných rozhodovacích mechanismů, které určují, jak a kdy má bezpečnostní systém reagovat.

„Z našich statistik o nehodách vidíme, že toto je důležitá oblast, které je zapotřebí věnovat značnou pozornost. Navíc víme, že na trhu je po tomto typu bezpečnostního systému velká poptávka. Během předváděcích akcí, na kterých jsme prezentovali náš systém rozpoznávání chodců s funkcí automatického brzdění, jsme byli často dotazováni na možnost ochrany před kolizí se zvěří. Komerční verzi systému představíme do pěti let,“ uzavírá Andreas Eidehall.

Fakta o kolizích s divokou zvěří:

Počet dopravních nehod, při kterých došlo ke kolizi s divokou zvěří: v roce 2010 přes 47 000. Zdroj: Švédský poradní výbor pro nehody s divokou zvěří.

Kolize s losy: Přibližně 7 000. Zdroj: Švédský poradní výbor pro nehody s divokou zvěří.

Statistiky v databázích společnosti Volvo ukazují, že kolize s losem představují pro posádku značné riziko.

Americký pojišťovací institut pro bezpečnost silničního provozu vytvořil statistiky za léta 1993‒2007. Během tohoto období při srážkách s divokou zvěří zahynulo celkem 2 499 osob. Zpráva také uvádí, že počet těchto kolizí se v listopadu zvyšuje téměř o 30 procent. Největší americká pojišťovna State Farm uvádí, že výše pojistného plnění v souvislosti s nehodami způsobenými zvěří vzrostla mezi lety 2003 a 2008 o 14,9 procenta.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky