V Moravskoslezském kraji objevili odborníci řadu plicních nemocí

Úterý, 21. 2. 2017, 10:13 - OSTRAVA - V Týdnu Idiopatické plicní fibrózy (IPF), si nechalo 162 lidí z Moravskoslezského kraje zkontrolovat plíce. Tento kraj je tak na druhé příčce nejvyššího počtu lidí z republiky, kteří projevili zájem o své zdraví. Pneumologové zde díky bezplatnému vyšetření odhalili hned několik plicních onemocnění - CHOPN, astma, chronická bronchitidu. Nejvíce lidí přišlo do ordinací otevřených v Praze (409).

Po zveřejnění výsledků loňské akce lékaři tvrdí: letos ji zopakujeme! Včasný záchyt jim totiž umožní nasadit léčbu, která smrtelnou nemoc zbrzdí. IPF u nás podlehne několik desítek pacientů, připomínají pneumologové v rámci Dne vzácných onemocnění, 28. února.

V Moravskoslezském kraji otevřeli své ambulance lékaři v Nemocnici Nový Jičín, na odděleni TRN a funkční diagnostiky a v Městské nemocnici Ostrava.

„Při měření jsme vyšetřili celkem 21 žen a 20 mužů. Z toho bylo 17 nálezů. Celkem 6 pacientů jsme poslali na podrobnější vyšetření k úplnému vyvrácení IPF,“ komentovala MUDr. Jana Kociánová, která se do akce zapojila na oddělení TRN a funkční diagnostiky v Ostravě.  Snahou plicních lékařů je včas odhalit idiopatickou plicní fibrózu, proto zorganizovali dny otevřených dveří v plicních ambulancích „Týden IPF, při které jsme lidem nabídli možnost nechat se vyšetřit bez doporučení, zdarma v 45 ambulancích ve všech krajích ČR, přinesl ovoce. U pacientů, kde se podezření na IPF potvrdilo, jsme nasadili léčbu, která nemoc zpomalí a zachová kvalitu života. Zachytili a nabídli jsme léčbu lidem, kteří by jinak vyšetření odkládali. Proto chceme letos na podzim akci zopakovat v ještě větším měřítku,“ doplňuje MUDr. Ivana Čierná Peterová, předsedkyně ambulantních pneumologů.

Idiopatická plicní fibróza poškozuje plicní sklípky, jizví je – bere plochu k dýchání, plíce tuhnou a člověk se nemůže nadechnout. Postup nemoci brzdí léčba, která je v tuzemsku pouhých 5 let. Pacienti se k ní však často nedostanou, protože se nemoc odhalí pozdě. „Rychlost a včasnost diagnózy je pro další průběh nemoci naprosto klíčová. V časných a málo pokročilých fázích nemoci totiž dovedeme plicní fibrózu a úbytek plicních funkcí zpomalit podáním účinných léků. Proto by ambulantní lékaři měli při prvním podezření okamžitě pacienta odeslat do některého z Center pro diagnostiku a léčbu intersticiálních plicních procesů, kam nyní doputuje pouhá čtvrtina z odhadovaných 2 000 pacientů s IPF,“ doplňuje prof. MUDr. Martina Vašáková, PhD, přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice v Praze a předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Pro nemoc IPF je charakteristický zvuk, připomínající odepínání suchého zipu – krepitus. Ten lze slyšet při poslechu dýchání fonendoskopem. Lidé, kteří nemocí trpí, často mívají také tzv. paličkovité prsty s nehty tvaru hodinového sklíčka. V tuzemsku nyní funguje 17 Center diagnostiky a léčby intersticiálních plicních procesů, na něž se mohou pacienti a lékaři obrátit. Jejich seznam, včetně kontaktů, je uveden na: www.plicnifibroza.cz v záložce O idiopatické plicní fibróze.

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je onemocnění, při kterém dochází k postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně v husté vazivo. Na vzniku onemocnění se může podílet genetika a zevní vlivy, jako je kouření nebo práce v prašném prostředí. IPF se tedy pravděpodobně rozvíjí u osob s vrozenými předpoklady (genetická predispozice) v důsledku působení vnějších vlivů. Konkrétní spouštěč onemocnění znám není.

Nejčastějšími příznaky choroby jsou námahová dušnost a/nebo kašel. Pacient se zadýchá při chůzi do kopce či do schodů, při pokročilejším onemocnění ale může mít pocit nedostatku vzduch u i při běžných denních činnostech, chůzi po rovině nebo v klidu. Kašel může mít různý charakter, někteří pacienti vykašlávají hleny po ránu, jiní i přes den nebo kašlou suše při fyzické aktivitě. Častá je únava, nevýkonnost, někdy i hubnutí. Pacient může mít také paličkovité prsty.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky