Odboráři navrhují zabavení původního majetku OKD

Sobota, 30. 1. 2016, 14:22 - OSTRAVA - Zprávu o tomto návrhu řešení přinesly ve svém článku k této problematice internetové stránky iUhlí.cz, kde se uvádí, citujeme: "Představitelé Sdružení hornických odborů (SHO) představili připomínky ke Konceptu návrhu systémového ukončení těžby černého uhlí v Ostravsko-karvinském revíru. Viníkem problémů je podle nich stát a řešením zabavení veškerého původního majetku OKD.

„Z dostupných informací vyplývá, že těžař dlouhodobě nehospodárně nakládá s majetkem státu – nevytěženým uhlím. Dále nejsou zajištěny prostředky na případnou technickou likvidaci dolů a rovněž na sociální programy pro zaměstnance. Prostředky na technickou likvidaci a sociální programy převyšují 10 miliard korun,“ stojí v prohlášení podepsaném celým vedením SHO.

Podle odborářů je viníkem stát, který svou divokou a zpackanou privatizací umožnil vlastníkům vydrancovat OKD v plné šíři (byty, energetika, koksovna, doprava…). „Jsme přesvědčeni, že vlastníci jsou nepoctiví a nemorální lidé, kteří toho využili,“ píší odboráři.

Nejlepší logickou variantou je zabavení veškerého původního majetku OKD a viníky hnát k zodpovědnosti, což odpovídá variantě E navrženého konceptu. Tato varianta podle vedení SHO nejméně postihne zaměstnance i region, zachová nejvíce pracovních míst a pro stát je to nejlevnější způsob s plnou kontrolou.

Redakce iUhlí.cz  dále uvádí: "Odborářům v konceptu chybí několik zásadních věcí, které je třeba neprodleně řešit. V první řadě jde o výrazný vstup vlády, Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Obvodního báňského úřadu (OBÚ) s použitím všech prostředků, které umožňují zákony. Dále je podle SHO nutné zmapovat celou situaci v OKD ve smyslu vytěžitelných zásob a zhodnocení ekonomiky jednotlivých lokalit a předložit návrhy na možné pokračování těžby. Vytipovat špičkové odborníky z hornictví, kteří by v případě kolapsu společnosti mohli využít svých dlouholetých zkušeností a zajistit bezpečnost v dole i na povrchu. Vláda musí podle odborů rovněž vyřešit změnu horního zákona ve smyslu vrácení vyvlastňovacích paragrafů.

Odboráři požadují také to, aby byly pro případ krize připraveny finanční prostředky na mzdy a sociální program pro zaměstnance a rovněž dlouhodobou finanční podporu zaměstnanců v případě propouštění. Kromě finančních prostředků by měl být propuštěným zaměstnancům umožněn rovněž mimořádný důchod v 50 letech. Vedení SHO od vlády chce také zavedení ochrany českého trhu s uhlím a případný odkup vytěženého uhlí státem." Píše se v článku na závěr.

Zdroj: iUhlí.cz

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky