Novoroční požehnání Třinci

Pondělí, 4. 1. 2016, 16:37 - TŘINEC - Třineckou radnici navštívili v pondělí 4. ledna představitelé všech církví působících na území našeho města. Během tradičního novoročního setkání, které se letos uskutečnilo již posedmé, požehnali na prahu nového roku 2016 městu a jeho vedení. Novoroční schůzka starostky města Věry Palkovské s pastory a faráři má kromě duchovního rozměru zároveň také smysl informativní.

Všichni přítomní společně zhodnotili uplynulý rok a během setkání se navzájem informovali o možnostech spolupráce v letošním roce. „Velmi si této novoroční schůzky vážím, protože máme řadu aktuálních témat především v sociální oblasti, o kterých můžeme společně hovořit a spolupracovat na nich. Hlavním tématem je podpora rodin, protože fungující rodina hraje zásadní roli v prevenci všech negativních jevů ve společnosti. Další důležitým tématem je důstojné stáří. Během setkání jsme se dotkli také aktuálního problému migrace,“ uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

Všichni přítomní se shodli na tom, že vztahy mezi vedením města i církvemi navzájem jsou v posledních letech na vynikající úrovni. Ojedinělé novoroční setkání oceňují také představitelé církví. „Velice si vážíme toho, že se na počátku roku můžeme s paní starostkou setkat, vyměnit si informace o tom, co je před námi, a také přemýšlet, jak jako církve můžeme být nápomocni rozvoji města. Jsme vděční, že se vedení města věnuje ochraně a posilování hodnotových základů naší společnosti. Fakt, že nový rok zahajujeme společnými modlitbami na radnici je důkazem, že vedení města nejsou lhostejné ani duchovní kořeny tohoto regionu. A za to jsme velice vděčni,“ uvedl pastor třineckého sboru Slezské církve evangelické a.v. Michal Klus.

Na závěr setkání starostka města obdarovala hosty drobnou pozorností v podobě symbolické ovečky vyřezané ze dřeva.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky