Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě slaví pětašedesát

Čtvrtek, 21. 1. 2016, 10:19 - OSTRAVA - Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě slaví v letošním roce 65 let od svého založení. V rámci svého výročí bude pořádat různé akce pro knihovníky i veřejnost.

V současné době mohou návštěvníci knihovny prohlédnout retrospektivní výstavu, která je umístěna ve vstupních prostorách a ve studovně až do 5. března. Zaujmou vystavené a prezentované zajímavosti o vzniku knihovny, četné studie a neuskutečněné projekty knihovny, historické dokumenty, dobové fotografie i dnes již úsměvné knihovnické artefakty.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě byla založena jako Státní studijní knihovna na základě výnosu ministra školství, věd a umění ze dne 5. února 1951. Byla umístěna v pravém křídle Nové radnice, již tehdy provizorně na pět až deset let.

Při založení bylo knihovně určeno speciální zaměření na obory hornictví a hutnictví k zajišťování informačních potřeb Čech a Moravy.Stručná historie v bodech:

1954    zaveden název Státní vědecká knihovna

1964    na základě zákonné úpravy získáno „právo povinného výtisku“

1969    knihovně jsou přiděleny přízemní místnosti v levém křídle Nové radnice a vzniká zde samostatné oddělení speciálních fondů

1970    první využití výpočetní techniky v knihovně

1973    započata výstavba odlehčovacího skladiště na Macharově ulici v Ostravě-Přívozu

1982    dokončení druhé budovy odlehčovacích skladů v Ostravě-Přívozu

1991    začátek automatizace - systém evidence uživatelů a automatizované zpracovávání firemní literatury

1995    zřízeny stanice OPAC (online katalog pro čtenáře), připojení k síti internet – dvě stanice vyhrazeny uživatelům

2001    knihovna přechází k 1. 7. pod zřizování Moravskoslezským krajem, 27. 9. 2001 je schválen nový název – Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

2002    knihovna začíná plnit nové povinnosti plynoucí z knihovního zákona – výkon regionálních funkcí

2005    zakoupen planetární skener a zřízeno pracoviště pro digitalizaci vzácných regionálních dokumentů na papírových nosičích, vzniká Digitální knihovna MSK

2007    započato s budováním speciálního fondu pro zrakově a sluchově postižené

2009    zakoupen a implementován současný automatizovaný knihovní systém Aleph

2011    knihovna začíná publikovat e-knihy s regionální tematikou

2015    vydána první regionální audiokniha

V současnosti je Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě univerzální vědeckou knihovnou, zpřístupňující veřejnosti literaturu všech vědních oborů jak českého, tak i zahraničního původu. Speciálně se zaměřuje na regionální literaturu Moravskoslezského kraje a environmentalistiku.

Poskytuje své služby, od výpůjčních přes rešeršní až po služby pro zrakově a sluchově postižené, lidem Moravskoslezského kraje i dalším zájemcům.

Nabízí přístup nejen ke klasickým knižním fondům, ale také k bibliografickým a faktografickým databázím včetně databází zahraničních e-knih.

Je partnerskou knihovnou Goethe-Institutu v Praze. Poskytuje prostor a podmínky k celoživotnímu vzdělávání občanů a je místem veřejného přístupu k internetu. Spolupracuje s knihovnami Moravskoslezského kraje, jimž poskytuje metodickou podporu a organizuje vzdělávací akce pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť.

Knihovna dlouhodobě překonává problémy s nevyhovujícími a nedostatečnými prostory, ale přesto se snaží o maximální vstřícnost ke svým uživatelům a neustále rozšiřuje a zlepšuje své služby.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky