Konference TRANSPORT: V rozpočtu SFDI je v příštím roce 7, 5 miliardy korun na výstavbu silnic

Čtvrtek, 15. 9. 2016, 8:56 - OSTRAVA - Více než 7,5 miliardy korun je určeno v příštím roce v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na stavby a modernizace silnic a železnic v Moravskoslezském kraji. Uvedl to ředitel SFDI Zbyněk Hořelica na jubilejním dvacátém ročníku konference TRANSPORT 2016, kterou pořádá v hotelu Clarion Congress Hotel Ostrava 14. září 2016 za účasti představitelů ministerstev a státních institucí z Česka, Polska i Slovenska a řady odborníků na dopravu a logistiku Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. 

„Na stavby a modernizace 16 projektů v silniční dopravě v Moravskoslezském kraji je připraveno v rozpočtu SFDI v roce 2017 celkem 5,4 miliardy korun a na 13 projektů v oblasti železnic půjdou v kraji potom 2,2 miliardy korun,“ upřesnil Zbyněk Hořelica s tím, že jde o významný objem zdrojů, který směřuje do regionu. V oblasti silniční infrastruktury budou pokračovat v příštím roce stavby na silnici  I/11 -  úseku Nebory - Oldřichovice, kde se počítá s částkou 380 milionů korun, dále Oldřichovice – Bystřice, kde je vyčleněno 564 milionů korun, a na úsek Ostrava prodloužená Rudná – hranice okresu Opava je připraveno zhruba 218 milionů korun. Nejvyšší částky z rozpočtu SFDI v oblasti silniční dopravy budou v kraji směřovat na úseky silnice 1/68 na části Třanovice - Nebory, celkem 947 milionů korun, a na R48 Frýdek - Místek obchvat, 984 milionů korun. Z oblasti železniční infrastruktury nejvyšší částka půjde v příštím roce na optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice, 1, 5 miliardy korun.

Dopravní infrastruktura se v Moravskoslezském kraji buduje a zlepšuje, ale ještě není dostatečná. „Především je nutné bleskově dokončit dopravní trasy tzv. Slezského kříže a připojení průmyslových zón,“ konstatoval vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala. Podle prezidenta Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Pavla Bartoše jsou současné problémy při budování dopravní infrastruktury poněkud absurdní. „Ve své podstatě víme, co se má stavět, případně opravovat, většinou je dokonce zajištěno financování staveb, ale přesto řada staveb se nezahajuje, protože nejsou připraveny z různých důvodů,“ konstatoval Pavel Bartoš.

Podle ředitele SFDI Zbyňka Hořelici není největší překážkou při výstavbě dopravní infrastruktury nedostatek finančních prostředků, ale především to, že příprava staveb je v Česku dlouhá. „Samozřejmě, že také v současnosti diskutované nové posudky vlivů na životní prostředí – EIA mohou řadu staveb zbrzdit,“ připustil Zbyněk Hořelica.   

Náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž ale řekl, že nepředpokládá opoždění výstavby dopravních infrastrukturních projektů kvůli novým posudkům EIA, nebude se to týkat ani případu dokončení dálničního přivaděče - prodloužené Rudné - , který by měla být podle optimistických odhadů hotový už na konci příštího roku. „Myslím si, že tomu tak ale nebude. Rozhodnutí vyjmout prodlouženou Rudnou ze seznamu staveb, pro které platí výjimka, pokud jde o zrychlený proces EIA, je nešťastné a staví region do velmi nekomfortní situace,“ konstatoval Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57, s tím, že hrozí obstrukce a komplikace při vydávání stavebního povolení. Stejně hovořil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, který na konferenci hodnotil modernizaci dopravní infrastruktury v regionu za posledních patnáct let.

„Gesce za přípravu a realizaci nadřazené silniční sítě přísluší ministerstvu dopravy. Moravskoslezský kraj není investorem těchto staveb, ale díky jasné a dlouhodobé dopravní politice kraje, aktivnímu přístupu a podpoře státních investic se postupně naplňuje i vytyčená dopravní koncepce kraje,“ řekl Daniel Havlík.  Na území Moravskoslezského kraje je v současné době provozováno téměř 3500 km dálnic a silnic. „Aktivním přístupem krajských reprezentací se podařilo prosadit unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky a s uspokojením lze dnes konstatovat, že v kraji se nyní nachází téměř 60 km dálnic I. třídy, 40 km dálnic II. třídy se špičkovým vybavením a převážně i ve výborné kondici, k nimž lze připočíst i 55 km modernizovaných úseků silnic I. třídy,“ dodal Daniel Havlík.

Konference TRANSPORT se letos koná již podvacáté. „Za dobu své dvacetileté existence řešila mnoho problémů, prosazovala koncepční záměry zejména páteřní dopravní infrastruktury všech dopravních systémů v Moravskoslezském kraji a jejich návaznost na celostátní a evropskou dopravní síť, prosazovala jednotlivé konkrétní stavby páteřní dopravní infrastruktury a otevírala řada dalších témat. Konference TRANSPORT vždy podporovala koncepci i výstavbu navazující dopravní infrastruktury v sousedních regionech nejen v Česku, ale i v Polsku a na Slovensku,“ zhodnotil Pavel Bartoš.

Letošní ročník konference TRANSPORT finančně podpořil Moravskoslezský kraj, Zlínský kraj i statutární město Ostrava.

redakce Ostrava Online« zpět do rubriky