Probíhá zkouška nové technologie na opravy výtluků

Nová česká patentovaná technologie pomocí stroje Silkot
Nová česká patentovaná technologie pomocí stroje Silkot
Úterý, 13. 8. 2019, 19:38 - Fakticky se jedná sice pouze o opravu nejproblematičtějších míst, ale díky tomuto postupu se cesta stane sjízdnou a na provedené práce dodavatel poskytuje tříletou záruku.
Vedení mariánskohorské radnice zajistilo v průběhu srpna opravy výtluků a stavu povrchu vozovky
v ulici Varšavská novou českou patentovanou technologií pomocí stroje Silkot, která umožňuje
rychlejší, kvalitnější a levnější opravy vozovek.
„Ulice Varšavská potřebovala opravit už dlouho, bohužel ale finančních prostředků má obvod
pouze omezené množství a proto jsme při tvorbě rozpočtu, nebo při dělení rezerv v minulosti
dávali přednost jiným komunikacím. Stav ulice ale byl už neúnosný,“ uvedl starosta Patrik Hujdus.
Generální rekostrukce ulice Varšavská by si vyžádala náklady 14,5 mil. Kč, další možností bylo
odstranění vrchní části vozovky v tloušťce 10 cm a položení nového asfaltu v ceně cca 4,2 mil. Kč.
S ohledem na finanční možnosti a priority v letošním roce se tak vedení obvodu rozhodlo
přednostně investovat do kompletní rekonstrukce ulic Emila Filly a Kremličkovy, kde úpravy plynule
navazují na opravy vodovodu a kanalizace a akce spolufinancuje také statutární město Ostrava.
Vzhledem k tomu, že stav ulice Varšavské bylo nutné řešit a standardní opravy výtluků by měly
životnost maximálně jednoho roku, a poté by je bylo nutné opravovat znovu, zvolil obvod ve
spolupráci s odbornou firmou nový postup, při kterém není nutné komunikaci frézovat a přesto
nebude po opravě vykazovat žádné výškové rozdíly, a to při nákladech 527 tis. Kč.
Výhoda technologie spočívá v tom, že je mnohem rychlejší, asfalt z problémových míst se
nevyřezává a neodváží na skládky. Speciálním strojem dojde pouze k rozehřátí stávajícího asfaltu
uvnitř a okolo místa, které se bude opravovat. Následně se povrch naruší, dosype novým asfaltem
v požadovaném množství a zaválcuje malým silničním válcem. Není zde žádný řez, žádný spoj,
žádná prasklina. Vyspravená oblast plynule navazuje na původní neporušenou plochu.
„Pokud se nová technologie osvědčí, budeme tímto způsobem opravovat výtluky na komunikacích
i v jiných částech obvodu, protože by to znamenalo větší účinnost a z dlouhodobého hlediska i
značnou úsporu finančních prostředků, kdy díky tříleté záruce nebude nutné každoročně opravovat
stále stejná místa na vozovkách. Samozřejmě ulici Varšavskou se budeme v následujících letech
opravit generálně, pokud nám to finanční prostředky umožní,“ dodal Patrik Hujdus.

« zpět do rubriky