Ostrava vyhlásila soutěž na rekonstrukci krematoria

Krematorium Ostrava
Krematorium Ostrava
Sobota, 21. 9. 2019, 8:19 - Město Ostrava se chystá rekonstruovat své krematorium ve Slezské Ostravě, jediné v Moravskoslezském kraji. 
Na architektonické řešení rekonstrukce významné stavby z šedesátých
let vyhlásilo architektonickou soutěž. Její výsledky by měly být známy v polovině ledna příštího
roku.
„Cílem rekonstrukce je zásadní modernizace budovy, aby odpovídala současným nárokům
na komfortní užívání a zároveň zlepšení vzhledu krematoria s respektem k původnímu návrhu
z šedesátých let. Přestože je výběr nejlepšího řešení formou architektonické soutěže náročnou
variantou, jsem přesvědčena, že je to správná cesta. Navíc Ostrava má se soutěžemi a komunikací
s architekty řadu zkušeností. Krematorium je nepochybně významnou budovou a její nová
interiérová a vnější podoba má přispět k důstojnější atmosféře posledního rozloučení. Proto
chceme, aby její rekonstrukci byla věnována odpovídající pozornost,“ řekla náměstkyně
ostravského primátora Kateřina Šebestová.
Předpokládané finanční náklady na samotnou rekonstrukci činí 72,6 milionu korun s DPH.
Úkolem architektů je zpracovat návrh, který zachová uměleckou a architektonickou hodnotu
původní stavby založené na kompozici hlavních vertikálních a horizontálních hmot, a také
původních prvků interiéru velké obřadní síně, zejména skleněných vitráží, dekorativní stěny nad
katafalkem a podhledu.
Bude nutné vyřešit přístup na současný balkon v hlavní obřadní síni,
protože v budoucnu by měl sloužit k zajištění dalších míst k sezení při konání velkých obřadů.
Měnit se bude doposud nepřehledný vstup do obřadní síně, který by měl působit reprezentativně,
nové bude opláštění budovy. Součástí budoucího uspořádání krematoria bude i nová malá obřadní
síň určená pro komornější rozloučení pro patnáct až dvacet hostů. V obřadních místnostech bude
instalovaná audiovizuální technika, která bude odpovídat současným moderním trendům.
Své návrhy mohou architekti a architektonická studia podávat do 11. prosince letošního roku,
porota je bude hodnotit na svém zasedání v polovině ledna. 
Autor vítězného návrhu obdrží odměnu ve výši 250 tisíc korun, druhá cena se stanovuje ve výši 180
tisíc korun a třetí 120 tisíc korun. Pro neoceněné návrhy je vyčleněna částka 180 tisíc korun.
Informace k soutěži najdou zájemci na stránkách České komory architektů
 

« zpět do rubriky