Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice zahájila modernizaci za více než 210 miliónů korun

Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice
Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice
Úterý, 8. 9. 2020, 9:52 - Přelomovou investici dnes odstartovala Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Součástí bude především modernizace pěti pavilonů v areálu nemocnice, ale chybět nebude ani zakoupení nových moderních přístrojů. Trojice investičních projektů, které budou probíhat až do konce první poloviny roku 2021, vyjde celkově na více než 210 milionů korun.

Ostrava, 7. září 2020: Přelomovou investici dnes odstartovala Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice. Součástí bude především modernizace pěti pavilonů v areálu nemocnice, ale chybět nebude ani zakoupení nových moderních přístrojů. Trojice investičních projektů, které budou probíhat až do konce první poloviny roku 2021, vyjde celkově na více než 210 milionů korun.

Dělníci během roku vymění celkem 610 vnějších oken, 20 vstupních dveří a kompletně zateplí budovy včetně střechy a stropů. „Cílem modernizace budov je sjednotit vizuál s ostatními budovami, které již rekonstrukcí prošly, a hlavně uspořit energii spojenou s vytápěním,“ vysvětluje předseda představenstva Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice MUDr. Stanislav Jackanin, MBA.

Po zateplení, výměně oken i úpravě otopné soustavy dojte za rok téměř k 53% úspoře energie. „Celková roční úspora tak přesáhne 1,5 milionu korun. Krom toho přinese zateplení pacientům v letních měsících i větší komfort v podobě udržení chladu,“ dodává Ing. Tomáš Mikula, manažer technicko-provozního oddělení.

Vzhledem k rozsahu prací se pacienti i zdravotníci Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice musí připravit na různá omezení v dopravě i provozu ambulancí. „Každá jednotlivá ambulance, které se výměna oken týká, bude na 6 dní uzavřena. Během této doby pracovníci stavební firmy zvládnou vyměnit okna a zajistit úklid tak, aby mohl být provoz ambulance opět obnoven,“ říká Mikula a dodává: „Pacienty budeme o aktuálním stavu informovat vždy prostřednictvím ukazatelů, webových stránek i sociálních sítí.“

Rekonstrukce omezí i parkovací kapacity v nemocnici. „Pro zachování parkovacích míst pro pacienty jsme zaměstnancům zajistili parkování v okolí nemocnice. Věřím, že ruch stavebních prací se pacientů a návštěvníků nemocnice dotkne co nejméně. Chtěli bychom i přesto všechny příchozí požádat o shovívavost,“ uzavřel předseda představenstva MUDr. Jackanin s tím, že rekonstrukce si vyžádá 50 milionů korun a je z 30% financována z dotačního programu OPPIK, zbytek hradila nemocnice ze svých zdrojů.

MODERNIZACE PŘÍSTROJŮ

Další dva projekty, které nemocnice nyní realizuje, mají za cíl obnovu a rozšíření přístrojů napříč odděleními celé nemocnice. Modernizace vybavení si vyžádá 160 milionů korun a první přístroje byly již na některých odděleních instalovány. Jedním z prvních příjemců příjemcem moderní techniky se stalo Centrum péče o zažívací trakt, kde lékaři již pracují s novými gastroskopy či kolonoskopy.  Oddělení má k dispozici také například novou myčku endoskopů na gastroenterologii. Jen její pořizovací cena dosahuje částky 2 milionů korun.

„Nové přístroje mají lepší zobrazení. Pacienti tak mají díky nim vyšší kvalitu vyšetření, protože přístroje mají vyšší rozlišení, a tím pádem pracujeme s kvalitnějšími zobrazovacími metodami. K dispozici je i celá řada inovativních funkcí, a z toho vyplývá lepší záchyt patologií v zažívacím traktu. U kolonoskopu se jedná zejména o tumory tlustého střeva, polypy,” vysvětluje hlavní výhodu nové techniky MUDr. Petr Fojtík, Ph.D., primář Centra péče o zažívací trakt Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Jeho tým má k dispozici mimo jiné nový dětský kolonoskop, který je přizpůsoben menší tělesné schránce dětských pacientů a kolonoskopické vyšetření je tak pro ně mnohem šetrnější. Dětský kolonoskop ale často lékaři využívají i u dospělých pacientů. „Je to především u komplikovaných stavů, protože se s ním dostaneme do míst, kam se s větším kolonoskopem normálně nedostaneme,” pokračuje primář Fojtík. Ten na svém oddělení v nejbližší době očekává další technickou posilu v podobě špičkového gastroenterologického ultrazvuku. „Jedná se o vnitřní ultrazvuk, který díky lepšímu zobrazení lépe vidí okolní tkáně a zachytí tak více počátečních nádorů,” dodává primář.

Z celkové sumy 160 milionů korun získala Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice dominantní podíl prostřednictvím dvou dotačních programů 31. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Oba projekty Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice jsou zaměřené na obnovu přístrojového vybavení jednotlivých pracovišť nemocnice. Pacientům bude již brzy sloužit například nová magnetická rezonance v hodnotě 38 milionů korun, angiografická linka za 23 milionů, dva špičkové rentgeny v celkové hodnotě 16 milionů, skiaskopicko-skiagrafická sklopná stěna za 9 milionů a mnoho dalších nejmodernějších přístrojů.

„V nejbližších třech letech plánuje Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice ještě další tři projekty nejen na rozvoj poskytování zdravotní péče, ale i na zkvalitnění prostředí a energetické úspory v hodnotě až 200 milionů korun,” odhaluje plány MUDr. Stanislav Jackanin, MBA.

« zpět do rubriky