Jaký je vývoj nezaměstnanosti v okrese Ostrava?

Vývoj nezaměstnanosti
Vývoj nezaměstnanosti
Čtvrtek, 10. 5. 2018, 11:22 - OSTRRAVA - Evidovaná nezaměstnanost během měsíce dubna opět poklesla a k 30.04.2018 bylo v registru kontaktního pracoviště Ostrava (dále jen KoP Ostrava) celkem 14 570 osob.

Meziměsíčně ubylo 460 uchazečů o zaměstnání a v porovnání s loňským dubnovým stavem došlo k poklesu o 4 897 osob. V průběhu sledovaného měsíce vzrostl oproti březnu počet nově zaevidovaných osob a rovněž se zvýšil i počet uchazečů s ukončenou evidencí.

U podílu nezaměstnaných osob jsme zaznamenali v porovnání s předchozím měsícem pokles, a to o 0,2 procentního bodu na 6,2 %. V meziročním srovnání je tento stav o 2,1 procentního bodu nižší. U žen se oproti minulému měsíci podíl nezaměstnaných snížil o 0,1 procentního bodu na 6,2 %, u mužů klesl o 0,2 procentního bodu a v závěru sledovaného měsíce tak činil rovněž 6,2 %.

Nově se v průběhu dubna ucházelo o zaměstnání 1 737 osob, což je o 211 více než v dubnu a o 81 více než před rokem. Mezi nimi byli nejvíce zastoupeni bývalí zaměstnanci, kteří byli uvolněni nebo odešli z pracovních pozic nevyžadujících žádnou kvalifikaci a prodavači. Dále se jednalo o tyto profese: nástrojaře, obsluhu strojů a zařízení, pracovníky ve službách, administrativní pracovníky, číšníky a servírky, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, svářeče, kuchaře, řidiče, úředníky a pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur. V největším počtu se přišli během minulého měsíce zaevidovat bývalí zaměstnanci veřejné správy, maloobchodu a velkoobchodu, z agentur zprostředkujících zaměstnání, ze strojírenství, vzdělávání, z činností v oblasti nemovitostí, potravinářství, výroby kovových konstrukcí, sběru odpadu a bezpečnostních a pátracích činností. Naši pomoc vyhledalo také 55 bývalých živnostníků, kteří ukončili, respektive přerušili svoji samostatně výdělečnou činnost. O zprostředkování zaměstnání v průběhu měsíce rovněž požádalo 29 osob po výkonu trestu odnětí svobody.

V průběhu dubna byla na KoP Ostrava ukončena evidence 2 197 uchazečům o zaměstnání, což je oproti předchozímu měsíci o 179 více a v meziročním srovnání o 54 osob více. Do zaměstnání z nich nově nastoupilo nebo začalo samostatně podnikat 1 309 (59,6 %). Jednalo se v největší míře o pomocné a nekvalifikované profese, prodavače, obsluhu strojů a zařízení, řidiče nákladních automobilů, administrativní pracovníky, číšníky a servírky, pracovníky ve službách, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, nástrojaře, zedníky a odborné pracovníky ve správě organizace. Počet osob, které byly vyřazeny pro porušení některého z ustanovení zákona o zaměstnanosti, se v dubnu téměř

 

nezměnil (snížení o 2 uchazeče); celkem se jednalo o 430 osob, tj. 19,6 % ze všech vyřazených uchazečů o zaměstnání z registru KoP Ostrava.

Během uvedeného měsíce došlo k dalšímu nárůstu nabízených volných pracovních míst. Uchazeči a zájemci o zaměstnání jich měli v závěru dubna k dispozici celkem 6 007 a meziměsíčně tak došlo ke zvýšení o 552 míst. Z povolání, u nichž zaměstnavatelům postačuje základní vzdělání, bylo v naší databázi nejvíce volných pracovních míst pro svářeče, řidiče nákladních automobilů, pro pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur, zedníky, kuchaře a pomocné pracovníky ve výrobě. Z profesí vyžadujících střední odborné vzdělání s výučním listem byla poptávka nejvíce po zednících, řidičích nákladních automobilů, nástrojařích, instalatérech, zámečnících, svářečích a mechanicích a opravářích motorových vozidel. Pro osoby s úplným středním odborným vzděláním s maturitou jsme registrovali nejvíce volných pracovních míst pro obchodní zástupce, pracovníky pro zadávání dat, administrativní pracovníky, zprostředkovatele služeb a policisty. Největší zájem z vysokoškolsky vzdělaných osob je zejména již tradičně o zubní lékaře a lékaře specialisty, programátory počítačových aplikací a vývojáře softwaru, specialisty v oblasti průmyslového inženýrství, systémové analytiky, strojní inženýry a řídící pracovníky v oblasti financí.

O jedno volné pracovní místo se mohlo koncem dubna 2018 v okrese Ostrava teoreticky ucházet 2,4 osob, což je o 0,4 méně než v předchozím měsíci a o 2,6 méně než před rokem.

 

« zpět do rubriky