HK doporučuje státu, aby drobné živnostníky od EET osvobodil

Hospodářská komora ČR
Hospodářská komora ČR
Středa, 13. 6. 2018, 9:00 - Hospodářská komora má výhrady k ve středu vládou projednávaným změnám v EET. V praxi by totiž téměř

všichni živnostníci museli od roku 2019 podléhat EET. Výjimku by měli v podstatě jen ti, kteří si přivydělávají k zaměstnání nebo důchodu. A to jen tehdy, když inkasují do roka nanejvýš 200 tisíc Kč hotovostních tržeb. I ti by ale museli čtvrtletně hlásit finančnímu úřadu, kolik stržili, a to prostřednictvím speciálních papírových účtenek.

Hospodářská komora upozorňuje, že dosavadní vlny EET se týkaly oblastí, kde je relativně snadno organizovatelná kontrola ze strany státních orgánů, zda podnikatelé evidenční povinnosti skutečně plní.

Při dalším rozšiřování EET by bylo ale daleko obtížnější dohledat případný efekt omezení nekalé konkurence, protože by se jednalo třeba o drobné služby poskytované v domácnostech, kde jsou kontroly nemožné nebo z hlediska procesní ekonomie zcela nehospodárné. To je důvod, proč poctivé živnostníky EET neochrání před těmi, kteří neplatí daně a jsou vůči nim zvýhodněni. Přitom Hospodářská komora principiálně podpořila EET právě proto, aby omezila nekalou konkurenci a pomohla narovnat konkurenční prostředí v boji s nepoctivci.

Hospodářská komora proto doporučuje státu, aby režim pro drobné podnikatele od ledna 2019 co nejvíce připodobnil tradičně vnímanému osvobození od nějaké povinnosti. Požaduje proto mj. zvýšení ročního limitu na 750 tisíc korun.

„Hospodářská komora zvláštní režim EET podpoří jen tehdy, pokud by ho mohli využívat i živnostníci, kteří mají podnikání jako jediný či hlavní zdroj svého živobytí. Rovněž povinná čtvrtletní komunikace se správcem daně by jako nadbytečná administrativní zátěž mohla být přehodnocena,“ uvedl tajemník Úřadu Hospodářské komory Tomáš Vrbík.

Všichni ve zvláštním „papírovém“ režimu mají být totiž „odměněni“ novou administrativní povinností – čtvrtletním hlášením finanční správě. „Je to tak trochu národní folklór v duchu ‚nechci slevu zadarmo‘. Navíc není jasné, jak stát vytěží rozsáhlá data od drobných neplátců DPH ke křížovému průběžnému odhalování daňových úniků na dani z příjmů, která se vyrovnává stejně až jednou za rok,“ poznamenává ředitel Odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory Ladislav Minčič.

Hospodářská komora by považovala za rozumné, kdyby v perspektivním dlouhodobějším řešení evidenčních povinností drobných podnikatelů měla místo i tzv. jedna paušální daň.

Pokud by si živnostníci své závazky vůči státu vyrovnali jednoduše určenou a únosnou paušální částkou, nepodléhali by EET. Díky ní by navíc živnostníci nemuseli každý rok podávat tři různé formuláře, tedy daňové přiznání, přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ, a komunikovat se třemi různými institucemi. Vše by bylo placeno formou jedné částky na jeden účet – v ní by bylo zahrnuto povinné pojistné na veřejné zdravotní a sociální pojištění. Další průběžná čtvrtletní či měsíční hlášení by rovněž odpadla.

Podnikatelská veřejnost je zároveň přesvědčena, že by jedna paušální daň měla pozitivní dopad na státní rozpočet.Byla by to příležitost k dobrovolnému zaplacení daně i těmi podnikateli, kteří v rámci po dlouhá léta účelově a často nekonzistentně upravovaného zákonného nastavení žádnou daň z příjmů neplatí, a přesto se kvůli její nepřehlednosti obávají šetření, kontrol, doměrků a sankcí. Zkrátka, za cenu vyvázání z obávaných intervencí státu by byli ochotni ji uhradit i ti, kteří dnes – byť třeba i s jistým rizikem – nic neplatí. Drobný podnikatel by si koupil klid na své podnikání,“ doplňuje Minčič.

Hospodářská komora již prosadila úpravy EET v meziresortním připomínkovém řízení:

Návrh ministerstva financí reaguje na prosincový nález ústavního soudu, který pozastavil start 3. a 4. vlny EET. V rámci připomínkového procesu se sice Hospodářské komoře podařilo korigovat původní ministerské představy regulující roční počet tržeb a zmírnit další přísnou podmínku možnosti uplatňovat zvláštní režim evidence, tedy počet zaměstnávaných osob (aktuální návrh připouští 2 zaměstnance takového zaměstnavatele). MF také nakonec ustoupilo od varianty, která počítá s každoměsíčním vykazováním papírových účtenek, a periodu vykazování prodloužilo. I tak není návrh pro Hospodářskou komoru akceptovatelný.

Názor podnikatelů na úpravy EET:

Dle dosud nezveřejněného šetření Hospodářské komory, na které v únoru 2018 odpovědělo 580 podnikatelů, je pokračování EET s nějakou rozšířenou formou úlevy nejvíce žádaným scénářem.

Celkem 30 % podnikatelů chce úplně zrušit EET, 45 % chce pokračovat s rozšířenými výjimkami a 25 % chce pokračovat bez výjimek. Z těch, co jsou pro úplné zrušení, je nejvíce mikro podniků (pro úplné zrušení hlasovalo 38 % z nich). V rámci výjimek nejvíce zaujala varianta, aby z povinnosti evidovat tržby byli vyňati podnikatelé s malým obratem (variantu zvolilo 16 % všech podnikatelů).« zpět do rubriky


Komentáře

Věnujte pozornost

Dobrý den pan / paní Je to s hlubokou vděčností, že tě sem přivedu mé svědectví, ty, kteří hledáš půjčku s penězi, nevím, jak tě vyjádřit svou radostí, protože jsem sám hledal půjčku, Narazil jsem na ženu jménem Angele MAURIN. Dala mi půjčku ve výši 2% a mluvila jsem s několika kolegy, kteří také dávali půjčky od této dámy bez obav. Zvláště pro mě jsem obdržel žádost o úvěr bankovním převodem za 24 hodin bez protokolu a jsem docela spokojen. Důvod, který mě tlačí zveřejnit tuto reklamu na tomto fóru, a že tato dáma i nadále dělá zázraky lidem, kteří skutečně potřebují. Tak jsem se rozhodl podělit se o tuto příležitost s vámi, kteří nemají přízeň bank nebo se museli vypořádat s nečestnými věřiteli, kteří zneužívají pouze osobnost ostatních; máte projekt nebo potřebu financování, můžete mu napsat a vysvětlit vaši situaci; pomůže vám, pokud bude přesvědčena o Vaší čestnosti. Zde je jeho: E-mail: angelemaurin16@gmail.com  E-mail angelemaurin@outlook.com Děkuji vám znovu a hodně štěstí.

Přidat komentář