Zelená Ostravě - beseda na téma zeleň a veřejný prostor

Město Ostrava
Město Ostrava
Pondělí, 19. 2. 2018, 10:15

OSTRAVA - Město Ostrava ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava (VŠB-TUO) a Ostravskou univerzitou (OU) si Vás dovolují pozvat na další besedu ze seriálu Večery s vědci. Beseda s názvem „Zelená Ostravě“ se uskuteční ve středu 21. února v centru Pant od 17.30 hodin. Společným znakem všech debat je atraktivní téma a účast zajímavých osobností, navíc jde o akci, kterou připravuje ostravský tým jako součást celonárodní akce Noc vědců 2018. Vstup je zdarma.

Zeleň a veřejný prostor. Téma, které se bezprostředně dotýká každého z nás. Hosty besedy budou architektka Eva Špačková z VŠB, doktor Ondřej Slach z OU a náměstkyně ostravského primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Večerem posluchače provede Petr Pánek.

Před besedou se uskuteční odborný workshop/urbanistická hra „Jsem s/tvořitel (16:00 – 17:15), která vybízí návštěvníky k diskuzi o veřejném prostoru a umožňuje jim, aby se i oni sami stali „spolutvořiteli“ svého okolí a vyzkoušeli si navrhnout „vlastní“ veřejný prostor. Do hry se budou moci zájemci zapojit i po ukončení besedy.

„Možnost ovlivnit podobu veřejného prostoru nebo přímo samostatně „zeleně“ tvořit vede k jeho smysluplnějšímu a zodpovědnému využívání. Posílení role a odpovědnosti obyvatel města za životní prostředí, ve kterém žijí, a tvorba podmínek pro jejich zapojení do spolurozhodování je naším cílem,“ řekla resortní náměstkyně Kateřina Šebestová.

Estetizaci veřejného prostoru se věnuje i dotační program #fajnovyprostor, který město vyhlásilo již podruhé v lednu tohoto roku.

„Nabízíme aktivním obyvatelům či neziskovým organizacím možnost proměnit ulice, dotvořit náměstí či parky a další veřejná prostranství podle vlastních nápadů. Z rozpočtu města je na tento dotační program vyčleněno pět milionů korun a žádosti lze podávat až do 9. dubna 2018,“ doplnila Kateřina Šebestová.

Koncept „Večery s vědci“ bude pokračovat až do podzimu tohoto roku, kdy vyvrcholí ve vědecko-popularizační akci Noc vědců. Hlavním koordinátorem Noci vědců se letos staly ostravské univerzity spolu se Světem techniky a Moravskoslezskou vědeckou knihovnou Ostrava.

Noc vědců je vědecko-popularizační akce, která nabízí veřejnosti příležitost poznávat vědu, hrát si s ní, pochopit mnohé jevy a vyzkoušet si různé vědecké pokusy. Vždy na přelomu září a října na jeden večer otevírá brány vědeckých institucí a univerzit, kdy je možné poznávat blíže vědce, jejich práci a zejména její důležitost pro společnost. V České republice se Noc vědců koná již od roku 2005, od té doby se akce rozšiřuje a získává na popularitě u všech věkových kategorií.

Redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky


Přidat komentář