Skutečné platy učitelů jsou podprůměrné a mnohem nižší, než se uvádí. Nevysokoškolské vzdělání je tvrdě podfinancováno

Pátek, 14. 4. 2017, 10:37 -

V médiích se často objevují zkreslené údaje o průměrných platech učitelů. Proto představím nejnovější údaje, které jsou k dispozici. Data byla získána přímo z ministerstva školství.

Kde se stává chyba? Místo průměrných platů učitelů se zveřejňují průměrné platy ve školství, kam jsou započítávány i vysoké platy ředitelů škol a dalších vedoucích zaměstnanců, čímž průměrný plat naroste o několik tisíc korun.

Skutečné hrubé měsíční průměrné platy učitelů byly v roce 2016:

Mateřské školy:                                                                   23 116 Kč

Základní školy:                                                                   27 690 Kč

Střední školy:                                                                      28 649 Kč

Celkový průměr za všechny MŠ, ZŠ a SŠ činil:           26 731 Kč

Součástí výpočtu je zvýšení platů o 6 až 8 %, ke kterému došlo na konci roku 2016. Dle sdělení ministerstva školství nejsou průměrné platy za první čtvrtletí roku 2017 dosud k dispozici...

Více informací naleznete zde:

http://www.pedagogicka-komora.cz/2017/04/prumerne-platy-ve-skolstvi-za-rok-2016.html

Pokud bychom srovnávali průměrné platy učitelů s průměrnou mzdou v České republice, jsou učitelé pod průměrem. Přestože politici již řadu let slibují, že platy učitelů budou ve výši 130 % průměrné mzdy u nás, nedosahují ve skutečnosti ani 100 %.

Jestliže srovnáme platy českých učitelů s platy vysokoškolsky vzdělaných lidí v ČR, vyjde, že tvoří pouhých 55 %, což je nejnižší poměr ze všech zemí EU. Těsně před námi je Slovensko s 61 %, v sousedním Německu je to 98 % a v Polsku 83 %. Průměr EU je 86 %.

Česká republika vydává na nevysokoškolské vzdělání jeden z nejnižších podílů veřejných výdajů a HDP v rámci EU28 i OECD. Zatímco průměr OECD je 3,4 %, ČR vydává pouze 2,5 %, což je téměř o třetinu méně. Méně vydává ze všech zemí EU už pouze Maďarsko (2,3 %).

Mgr. Radek Sárközi

Iniciativa Pedagogická komora

 

« zpět do rubriky


Přidat komentář