Zdravotní laborant – opomíjené povolání

Zdravotní laborant
Zdravotní laborant
Středa, 20. 2. 2019, 10:14 -

Přichází období odevzdávání přihlášek ke studiu na středních i vysokých školách a ne každý má jasnou představu o svém budoucím povolání. Snad každý si přeje vybrat obor, ve kterém bude mít uplatnění, který ho bude bavit a ještě bude náležitě finančně odměněn. Výběr školy je proces zdlouhavý a při rozhodování hraje roli celá řada faktorů, mezi něž patří např. zájem, talent a prospěch uchazeče, pověst vzdělávací instituce. Velkou roli hraje také rodina a její finanční zázemí. Spektrum vzdělávacích institucí zaměřených do všech možných oblastí je velmi široké a někdy až nepřehledné. Dlouhodobému zájmu se těší technicky zaměřené obory a zdravotnické služby. 

Kdo je zdravotní laborant?  

Většina veřejnosti si pod pojmem práce ve zdravotnictví představí lékaře nebo zdravotní sestru. Na chodbách nemocnic můžete potkávat celou řadu zdravotnických profesí. Umíte si například představit zajímavou a zodpovědnou práci ve zdravotnictví, která sice nezahrnuje přímou péči o pacienty, ale zásadním způsobem ji ovlivňuje? Je to povolání zdravotní laborant, který pracuje v klinických laboratořích a nadneseně řečeno je schovaný „v zákulisí“. Provádí odborné činnosti související s odběrem, zpracováním a vyšetřením biologických vzorků, ale také např. obsluhuje přístrojovou laboratorní techniku. Nemocnice a lékařské ordinace by bez laboratorní diagnostické péče vůbec nemohly fungovat, protože bez laboratorních výsledků a nálezů by lékaři jen velmi obtížně rozhodovali o další léčbě svých pacientů. Laboratorní výstupy musí často i velmi rychlé, protože vzhledem ke stavu pacienta může „jít o minuty“ V té chvíli je zdravotní laborant ten, na kom záleží další osud pacienta. 

Požadované dovednosti, aneb jak poznat, že budu dobrý zdravotní laborant

Základní zvědavost a zdravá touha po učení jsou obecným základem dobrého vzdělání. Laboratorní obory mají hlavní zázemí v chemii, biologii a fyziologii člověka. Kromě odborných znalostí by měl být zdravotní laborant přesný s důrazem na detail, pečlivý a schopen komplexního řešení problémů. V praxi musí být schopen se soustředit i uprostřed opakujících se úkonů, protože za každým testovaným vzorkem je čekající pacient, nemocný člověk. Laboratorní obory vyhovují těm, kteří upřednostňují duševní práci, nepožadují být centrem pozornosti, ale současně jsou týmoví hráči.

Laborant v klinické laboratoři pracuje se vzorky, kde je vyžadována určitá manuální zručnost, ale vzhledem k přístrojovému zázemí je také nutný předpoklad technického myšlení.

Se stárnutím populace se zvyšují nároky na počty laboratorních vyšetření a tedy i na počty zdravotních laborantů. Ruku v ruce se snahou zajistit dostupnou zdravotní péči jde snaha mít v naší zemi dostatečné počty kvalifikovaných zdravotních laborantů.

Kde získat vzdělání

Kvalifikaci k výkonu povolání zdravotní laborant lze získat pouze absolvováním oboru „zdravotní laborant“ na vyšší odborné škole (DiS.) nebo vysoké škole (Bc.). Denní případně kombinované studium je v obou případech tříleté a absolventi obou typů vzdělání jsou plnohodnotně uplatnitelní v jakékoli laboratoři ve zdravotnictví.

Jakýkoli zdravotní laborant si může zvýšit vzdělání specializačním studiem, které probíhá dálkovou formou a je ukončeno tzv. atestační zkouškou. Takovýto laborant – specialista pak může provádět vysoce specializované činnosti ve vystudovaném oboru, kterým je např. biochemie, genetika, mikrobiologie, hematologie, transfuzní lékařství, alergologie a imunologie, histologie a další.

Zdravotní laborant je jen jeden

Existuje maturitní obor laboratorní asistent, který lze studovat na střední zdravotnické škole. Dříve z těchto škol vycházeli plnohodnotní zdravotní laboranti, ovšem od roku 2004 je jejich absolventem laboratorní asistent. Jak z názvu vyplývá, ten v laboratorní praxi nemůže vykonávat celou řadu odborných činností, není mu umožněno si zvýšit kvalifikaci a také dostává výrazně nižší plat. V laboratořích vykonává spíše pomocné práce či pracuje pod odborným dohledem kvalifikovaných zdravotních laborantů. Na druhou stranu je studium laboratorního asistenta dobrým odrazovým můstkem pro studium oboru „zdravotní laborant“ na vyšší odborné nebo vysoké škole se zdravotnickým vzděláním. 

Zdravotní laboranti jako cech

Zdravotní laboranti se nepovinně sdružují v profesních organizacích v rámci svých specializací a zastřešuje je Česká asociace zdravotních laborantů (www.cazl.cz), která jejich jménem jedná na státních institucích. Smyslem sdružení zdravotních laborantů je nejen rozšiřování a výměna znalostí a zkušeností v rámci společných setkávání na odborných konferencích, ale také vzájemná komunikace a řešení aktuálních problémů v oboru.

PS: Co myslíte, na základě čeho dělá dr. House svá rozhodnutí? Na základě výsledků naší práce!

Zdravotní laborant
Zdravotní laborant
Česká asociace zdravotních laborantů
Česká asociace zdravotních laborantů
 

« zpět do rubriky