Zábřežská kaplička dříve sjednocovala při procesích, nyní při její záchraně

Zábřežská kaplička
Zábřežská kaplička
Pátek, 29. 6. 2018, 9:27 -

OSTRAVA - Kaplička v zábřežských Pískových dolech už nepřipomíná zanedbaný transformátor. Díky rekonstrukci nyní těší v podobě, kterou měla v období První republiky. Obyvatelé Jihu hlasováním rozhodli, že bude opravena z financí participativního rozpočtu. Následně přispěli na osazení kapličky sochami svatých. Po instalaci vnitřního vybavení se kaplička zařadí mezi opravené památky městského obvodu Ostrava-Jih.

Skromná kaplička v zábřežských Pískových dolech byla zbudována patrně po roce 1883, kdy zemřel majitel blízké usedlosti č. 25. Ve starých kronikách je zaznamenán případ, kdy tento rolník označený jako J. Svoboda zemřel následkem úrazu, když v kopci nad dnešní ulicí U Hrůbků vyjížděl s koňským povozem. Koně se splašili a…,“ nastiňuje historické souvislosti kronikář obvodu Petr Přendík s tím, že patrně právě potomci sedláka nechali kapličku zbudovat. V roce 1964 již byla bohužel podmáčená a nadále postupně chátrala. Do 21. století vstupovala naprosto zničená, následně zazděna a pokryta plechovou střechou.

Původně jsem předpokládal, že se sedlák jmenoval Jan, a proto jsem navrhl do 2. ročníku participativního rozpočtu projekt Zachraňme kapličku sv. Jana. Ukázalo se však během roku, že se jedná o kapličku sv. Josefa, neboť Svoboda byl jménem Josef, což doložila nedávnou zkoumaná nejstarší zábřežská kronika z 2. poloviny 19. století a rovněž úmrtní matrika,“ vysvětluje Přendík coby autor projektu. Precizní výkon stavební firmy SDS Komplexní Stavby vrátil kapličce původní štíty doplněné o vitríny i sedlovou střechu pokrytou břidlicí. Probourány byly dva výklenky pro sakrální výzdobu, přibyly vkusné mříže. Okolo kapličky byl vybudován okapový chodník, včetně odvodnění základů. Fasáda získala barvu bílé kávy, spodní sokl modrou. Nyní kaple odpovídá svým vzhledem někdejším podobě, kterou zachycuje snímek z roku 1935. Kapličku ještě ozdobí soška Panny Marie s jezulátkem, socha svatého Josefa, krucifix a obraz Panny Marie Čenstochovské, na které se ve sbírce složili obyvatelé Jihu.

,,Kaplička kdysi sjednocovala lidi při procesích a nyní je sjednotila také. Dobrovolníci finančně přispěli na osazení kapličky sochami svatých, za což jim patří velký dík, stejně jako zaměstnankyni úřadu, paní Aleně Janulíkové, která věnovala kapličce nemalé pracovní úsilí, na jehož konci stojí obdivuhodný výsledek,“ ocenil zapojení zainteresovaných kronikář obvodu.

Letošní možnost, jak zrealizovat nápad prostřednictvím projektu participativního rozpočtu Společně tvoříme Jih, končí sobotní půlnocí.

Redakce Ostrava Online

Zábřežská kaplička
Zábřežská kaplička
Zábřežská kaplička
Zábřežská kaplička
 

« zpět do rubriky