Vrtal v neděli, porušil vyhlášku města

Vrtal v neděli
Vrtal v neděli
Pondělí, 28. 1. 2019, 8:52 -

OSTRAVA - V neděli 20. ledna 2019 dopoledne byla hlídka městské policie vyslána do Ostravy-Mariánských Hor. Zde si obyvatelé bytového domu stěžovali na stavební práce a vrtání, které se ozývalo z jednoho z bytů. Strážníci situaci na místě vyřešili pokutou příkazem na místě a osobu řádné poučili, aby nadále v činnosti nepokračovala.

Obecně závazná vyhláška SMO č. 4/2012 o zabezpečení veřejného pořádku a hluku vymezuje činnosti a také čas, kdy je možné je na území města Ostravy vykonávat. Mezi činnosti se řadí provoz či používání např. sekačky na trávu, křovinořezu, kotoučové a motorové pily, vrtačky či zábavní pyrotechniky. Těchto činností je každý povinen zdržet se o nedělích, státních a ostatních svátcích. Od pondělí do soboty pak v době od 20:00 do 22:00 hodin.

Existuje jen několik výjimek, mezi které patří např. průmyslová či zemědělská výroba, údržba komunikací a veřejného prostranství nebo v případě, že k nim dochází ve vzdálenosti větší než 500 metrů od nejbližší stavby určené k bydlení na území města Ostravy.

« zpět do rubriky


Přidat komentář