Vědci v VŠB -TUO vyvinuli mobilní vyrovnávač tahu nosných lan výtahů

Úterý, 2. 1. 2018, 9:32 - OSTRAVA - Výzkumníci z VŠB - TUO vyvinuli metodu a zařízení, které umožňuje sledovat velikosti působících tahových sil v nosných lanech, na nichž je zavěšena kabina výtahu. Tento nový mobilní vyrovnávač tahu nosných lan výtahů představuje inovativní, cenově dostupný produkt umožňující výtahovým společnostem získat spolehlivý způsob vyrovnávání tahů v lanovém systému výtahů.

„Při provozování elektrických výtahů s pohonem realizovaným třecím kotoučem dochází vlivem rozdílné průtažnosti jednotlivých nosných lan k rozdílnému tahovému namáhání v průřezech těchto lan. Dílčí nosné lano tak může být značně přetíženo vůči ostatním instalovaným průřezům nosných lan u daného provedení výtahu,“ vysvětluje docent Leopold Hrabovský z Fakulty strojní. Zařízení je také schopné nastavovat tahové síly v průřezech nosných lan, ať už při realizaci nových výtahů nebo rekonstrukcích a modernizacích výtahů stávajících. Tento vyrovnávač tahů pomáhá prodlužovat životnost částí výtahů - nosných lan i lanového třecího kotouče, nedochází k reklamacím a častým výměnám z důvodu nerovnoměrného opotřebení.

Měření může probíhat i za provozu výtahové kabiny. Vyrovnání tahů v nosných lanech výtahů je možné realizovat mobilním zařízením, ke kterému jsou průřezy nosných lan uchyceny. „Samotné předpětí v lanech je měřeno snímači, které umožní rovnoměrně rozdělit tíhu zátěže a tím ji vhodně rozložit do dílčích průřezů použitých nosných výtahových lan,“ doplňuje docent Hrabovský.

Stěžejní předností zařízení je kontinuální měření napětí všech lan výtahového systému při provozu výtahu. Mezi další výhody patří nedestruktivní metoda monitorování tahu v lanech, tedy metoda nevyžadující přerušení konečné délky nosného lana, na kterých je zavěšena kabina výtahu. Dále je to jednoduchost instalace, cenová dostupnost, nízká hmotnost, možnost různých forem měření a vlastní bateriový zdroj energie. Technologie spočívající v realizovaném zařízení a softwaru umožňujícím vyrovnávat tahy v nosných lanech výtahů je nabídnuta ke komerčnímu využití formou licenčních podmínek.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky