V Ostravě byla vypsána soutěž na nový bytový dům

ilustrační foto
ilustrační foto
Středa, 10. 1. 2018, 13:13 - OSTRAVA - Ostravští radní rozhodli v úterý 9. ledna o vyhlášení veřejné zakázky na autora soutěžního návrhu na novostavbu bytového domu na křížení ulic Kostelní a Biskupská v centru Ostravy. Architektonická soutěž je vyhlášena jako otevřená a jednofázová s realizační cenou, která nepřesáhne částku 120 milionů korun bez DPH.

„Ke třem architektonickým soutěžím z loňského roku na Uměleckou ulici, náměstí Msgre Šrámka a konverzi bývalých městských jatek hned na začátku roku přidáváme další. Chceme, aby byla současná nevzhledná proluka na historicky cenném místě bývalé středověké městské brány zastavěna architektonicky hodnotným vícepodlažním městským objektem,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Veškeré informace o soutěži budou zveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek České republiky i Evropské unie a také na městském profilu. Návrh může podat neomezený počet dodavatelů. Soutěžní podmínky budou přeloženy také do anglického jazyka. Do soutěže se mohou přihlásit také zahraniční subjekty. Regulérnost architektonické soutěže posoudila Česká komora architektů, která na její správnost vydala potvrzení.

Lhůta pro podání návrhů je stanovena na středu 7. března do 17 hodin. Předběžně je termín pro jednání poroty stanoven na 28. až 29. března. V dubnu o vítězi veřejné zakázky rozhodnou na základě doporučení soutěžní poroty ostravští radní.

V podmínkách zadavatele figuruje potřebný počet parkovacích míst s preferencí dvoupodlažního podzemního parkování, umístění komerčních ploch v partneru a zachování podzemního kolektoru. Účastníkům soutěže zadavatel doporučuje zohlednit při návrhu technického řešení aktuální trendy a ekonomický a ekologický přístup.

Na výsledek architektonické soutěže naváže zakázka na vypracování projektové dokumentace, jejíž cena by neměla přesáhnout 6 milionů korun bez DPH.

„Investorem vlastní stavby bytového domu bude městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, který nás požádal o organizaci architektonické soutěže, se kterou sami nemají dostatek zkušeností. Dojde tak k užitečné synergii v celém procesu přípravy a realizace stavby,“ dodal primátor T. Macura.

Soutěžní porota bude posuzovat jednotlivé návrhy v tomto složení: závislí členové poroty starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová, místostarosta obvodu Dalibor Mouka a vedoucí odboru útvar hlavního architekta Cyril Vltavský a dále nezávislí porotci ostravský architekt Tadeáš Goryczka, architekt z Brna Adam Horák, pražský architekt Tomáš Oth a varšavský architekt Jakub Szczęsny.

Podmínky ze zadání architektonické soutěže: V podzemí budou umístěna parkovací stání, sklepní boxy a technické prostory. V přízemí malé univerzální nebytové jednotky o velikosti 30 až 70 m2 se samostatnými vchody z ulice a samostatným sociálním vybavením. V prvním patře kanceláře o velikosti 15 - 25 m2 se společným sociálním vybavením, společným vstupem a schodištěm pro využití více samostatných uživatelů. Možnost spojování více kanceláří ve větší celek pro jednoho uživatele.

Bytovou část by měly z pětiny tvořit jednotky o velikosti 1+kk (35 m2), z větší poloviny byty 2+kk (65 m2), a čtvrtina bytů by měla mít velikost 3+kk (85 m2). Z celkového počtu bytů je požadováno, aby dva byly řešeny bezbariérově včetně sociálního zázemí pro imobilní uživatele. Přesný počet bytů stanoví až soutěžní návrh, v tuto chvíli je odhadován na 30 až 40 jednotek. Je předpoklad, že ve vnitrobloku bude zasazena zeleň pro rekreaci obyvatel domu. Podmínkou je také zajištění dostatečného proslunění bytů.

V ploše proluky se v současné době nachází zpevněná plocha pro separovaný odpad, objekt technického vstupu do ostravského podzemního kolektoru, travnatá plocha a parkoviště. Na pozemcích řešených záměrem je plocha parkoviště s vjezdem z ulice Kostelní.

Nově navržený objekt nepřesáhne výšku střešního hřebene sousedních objektů. Tvar střechy není předepsán, doporučeno je řešení shodné se sousedními objekty. Nepřípustné je zastřešení formou mansardy či pultové střechy. Fasáda bude respektovat materiály používané v historické zástavbě památkové zóny Moravská Ostrava, zejména bude reflektovat objemové i architektonické řešení sousedního domu „Městská brána“. Veškeré nové stavby musejí odpovídat charakteru zástavby, musí ji vhodně doplňovat, nikoli ji narušovat nebo negativně ovlivňovat svým provozem.

Pozemek se nachází v památkové zóně, na stavební činnost se vztahuje povinnost projednat návrh s orgánem státní památkové péče. 

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky