V Novém Jičíně stanovili pravidla pro aktivity na pozemcích města

Čtvrtek, 14. 1. 2016, 14:46 - NOVÝ JIČÍN - V Novém Jičíně stanovil pravidla pro aktivity na pozemcích města. Stále častěji se totiž stávalo, že lidé vysazovali stromy a keře na nevhodných místech nebo do veřejné zeleně umisťovali lavičky, kameny, umělecké výtvory, zábradlí a další předměty bez souhlasu vlastníka pozemku. Dřeviny po čase začaly bránit ve výhledu na komunikacích nebo stínily u oken bytů. Volně umístěné objekty na městských plochách zase nemusejí splňovat bezpečnostní normy a zároveň komplikují údržbu veřejné zeleně.

„Město Nový Jičín si váží a cení občanů, kteří mají zájem o vzhled okolí svého bydliště a chtějí zlepšit stav veřejných ploch. Někdy ale dochází ke kolizním situacím a ke zbytečných škodám. Abychom se jim vyhnuli, stanovili jsme pravidla pro aktivity občanů na pozemcích ve vlastnictví města,“ řekl místostarosta Nového Jičína Pavel Rozbroj.

Za nepřijatelnou se považuje výsadba dřevin v trasách inženýrských sítí, v blízkosti komunikací či oken obytných domů. „Výsadba pak brání bezpečnosti provozu na komunikaci. Nevhodné kultivary také komplikují údržbu zeleně, kdy je nemožné použití zahradní techniky a musí se nahradit dražší ruční prací. Některá výsadba nebo volně umístěné objekty mohou být provozně nebezpečné a způsobit poškození zdraví nebo majetku lidí,“ zdůraznila vedoucí odboru životního prostředí Eva Bártková.

Aby nedocházelo ke konfliktním situacím, u každé výsadby na veřejném prostranství ze strany občanů je nutná konzultace se správcem zeleně na odboru životního prostředí. Pokud někdo bude chtít využít pozemek města k vjezdu vozidel nebo k umístění mobiliáře, je nutno záměr projednat s pracovníkem odboru majetku, rozvoje a investic.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky