V Městské nemocnici Ostrava překročil počet lůžek pro covid + pacienty stovku

Městská nemocnice Ostrava
Městská nemocnice Ostrava
Pátek, 6. 11. 2020, 14:33 - Aktuálně je v Městské nemocnici Ostrava k péči o pacienty pozitivní na onemocnění covid-19 vyčleněno šest stanic a tři jednotky intenzivní péče.  Jedná se celkem o 100 standardních lůžek a 14 míst na jednotkách intenzivní péče, která jsou vybavena plicní ventilací. 

Aktuálně je v Městské nemocnici Ostrava k péči o pacienty pozitivní na onemocnění covid-19 vyčleněno šest stanic a tři jednotky intenzivní péče.  Jedná se celkem o 100 standardních lůžek a 14 míst na jednotkách intenzivní péče, která jsou vybavena plicní ventilací. V současnosti je jejich kapacita téměř zaplněna. Covidové jednotky byly zřízeny místo dvou ortopedických stanic, chirurgie E a geriatrie F a D. Pro pacienty pozitivní na covid-19 je určena také stanice C v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích, která spadá pod Městskou nemocnici Ostrava. Zahájen byl provoz infekční ambulance a o víkendu bude otevřena další covid stanice místo interny B s kapacitou 14 lůžek.

Každý týden reprofilizujeme akutní lůžka na lůžka covidová, nyní jich máme více než sto a znovu se blížíme k jejich úplnému naplnění. Tento počet je přitom srovnatelný s fakultními nemocnicemi, které jsou lépe vybaveny nejen personálně, ale také materiálně a stavebně, zejména v případě infekčních lůžek. V současnosti se navíc potýkáme s nedostatkem všeobecných sester a specialistek pro intenzivní a ARO péči. Aktuálně máme z 1943 zaměstnanců 118 covid +, což je zhruba šest procent a dalších 22 je v karanténě. Chci poděkovat všem zaměstnancům nemocnice včetně obslužného personálu za jejich neúnavnou péči o pacienty, za covidem ztíženou práci, kterou v nemocnici každodenně odvádějí,“ uvedl ředitel Petr Uhlig.

Od začátku týdne funguje v Městské nemocnici Ostrava vedle interní příjmové „covid“ ambulance také infekční ambulance. Určena je primárně pozitivním pacientům, pacientům v karanténním režimu a vysoce příznakovým pacientům. Ambulance je v nepřetržitém provozu, nachází se v pavilonu E a má svůj samostatný vchod.

Více než polovina pacientů je přivážena záchrannou službou, mnozí další přicházejí od praktických lékařů nebo z naší plicní ambulance. Vyšetření je prováděno v bariérovém režimu - s využitím ochranných pomůcek, což klade značné fyzické a také psychické nároky na personál. Po provedení standardních vyšetření jako jsou odběry krve, monitoring vitálních funkcí a rentgen plic je přibližně polovina pacientů hospitalizována na některé z covidových jednotek. S umístěním pacientů jsou však potíže, volná lůžka na těchto odděleních se rychle plní a téměř se neuvolňují,“ dodává vedoucí lékař infekční ambulance a covidové stanice E, Karel Nykel.

Informace o fungování covidových stanic v nemocnici doplňuje také náměstkyně ošetřovatelské péče Marcela Murasová: „Fungování covidových stanic zajišťuje zdravotnický personál nejen z těchto stanic, ale pracovní týmy jsou doplňovány také z ostatních, uzavřených oddělení nebo ambulantních provozů. Péče o covid+ pacienty je specifická, nelze ze dne na den přeškolit všechen personál z jiných oddělení a odborností na v podstatě infekční - covidový. Přesto ti, kteří jsou na covid stanice převedení, přijímají nové úkoly bez brblání, někdy i odevzdaně, ale s absolutním respektem k nemoci, která umí během krátké doby a bez varování podstatně zdramatizovat zdravotní stav i do té doby relativně zdravého pacienta.

Kvůli zásadnímu přesunu všech personálních kapacit k péči o pacienty s onemocněním covid-19, ale také z důvodu eliminace rizika nákazy musela nemocnice zredukovat provoz některých oddělení, omezena je také zbytná ambulantní péče, zejména preventivní a plánovaná vyšetření. V plném rozsahu zůstala zachována onkologická a akutní operativa, částečně byl omezen provoz hyperbarické komory. Provoz Dětského rehabilitačního stacionáře i Linky důvěry je zatím zajištěn.

« zpět do rubriky