Tříkrálová sbírka opět pomůže místním lidem

Pondělí, 4. 1. 2016, 13:44 - OSTRAVA – V první půli ledna se budou obyvatelé Moravskoslezského kraje a části Jesenicka potkávat s charitními koledníky v kostýmech Tří králů. Na cestu za lidskou štědrostí se jich vydá na devět tisíc a získané finanční prostředky pomohou hlavně v regionech, kde se peníze vybraly.

Radostné vánoční poselství, ale i příležitost pomoci lidem v nouzi finančním darem budou do našich domovů přinášet koledníci od 1. do 14. ledna. „V minulém roce přispěli obyvatelé našeho kraje na pomoc lidem v nouzi téměř 14 milionů korun. Jejich důvěry si velmi vážíme. Každá Charita využije získané finanční prostředky dle záměrů schválených Tříkrálovou komisí Diecézní charity ostravsko-opavské. Letos výtěžek podpoří služby pro seniory, nemocné a handicapované, služby pro lidi bez domova a v materiální nouzi, stejně jako aktivity pro děti.“ říká Lukáš Curylo, ředitel Diecézní charity ostravsko-opavské a Charity Česká republika.

Skupinku koledníků tvoří převážně děti převlečené za tři krále, kteří se podle tradice přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi. „Skupina koledníků má vždy vedoucího, který je starší patnácti let a je vybaven průkazem vystaveným Charitou ČR. Průkazy jsou potvrzené příslušnou Charitou a musí obsahovat podpisy odpovědných osob. Údaje z průkazu vedoucího musí souhlasit s údaji uvedenými na průkazu totožnosti. Dárci by si měli dávat pozor na pečlivě zapečetěné kasičky, do kterých vhazují své dary. Tříkrálová kasička je opatřená nálepkou Charity Česká republika a zapečetěná místně příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem,“ připomíná diecézní koordinátor Tomáš Pinďák znaky, podle kterých lze poznat zástupce Charity.

Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR, je největší a jednou z nejznámějších sbírek na území České republiky. O její rostoucí oblibě svědčí každoročně rostoucí výtěžek. „Tříkrálová sbírka se za šestnáct let svého konání stala největší sbírkou u nás. Přesto, že jde o celonárodní akci, většina výnosu sbírky pomáhá tam, kde byl vykoledován. Podporujeme tím činnosti a služby, které využívá řada našich spoluobčanů nebo blízkých,“ uvedl Lukáš Curylo.

Definitivní výsledky koledování v ostravsko-opavské diecézi budou známy na začátku února, nicméně již v průběhu ledna je možné sledovat výsledky Tříkrálové sbírky na webových stránkách – dchoo.charita.cz

Mimo daru do kasiček koledníků je možné přispět také zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 korun, na pomoc potřebným jde 28,50 korun. Službu provozuje Fórum dárců.). Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS 777).

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky