Slezská univerzita v Opavě se po roce otvírá zájemcům o studium

Středa, 17. 1. 2018, 10:44 - OPAVA - V nadcházejících dnech otevřou své dveře zájemcům o studium jednotlivé součásti Slezské univerzity. Dny otevřených dveří se konají ve čtyřech lednových termínech. Jako první zpřístupní své prostory v termínu 17. ledna Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě.

Budova Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě se otevře zájemcům ve středu 17. ledna. Všichni zájemci o studium na této fakultě se sejdou ve velkém projekčním sále v nově zrekonstruované univerzitní budově na ul. Hauerova 4. Zde v úvodu získají vstupní informace o možnostech studia v akademickém roce 2018/2019, zahraničních pobytech a mimoškolních aktivitách, včetně informací o podávání přihlášek. V projekčním sále proběhne úvodní setkání pro uchazeče dvakrát - poprvé v 10.00 hodin, podruhé v 12.00 hodin.

Po prvním kole úvodního setkání v 11.15 hodin a po druhém kole v 13.15 hodin následuje program přímo na jednotlivých ústavech fakulty, kde zájemci získají podrobné informace, vyslechnou si zajímavé přednášky, seznámí se s prostředím jednotlivých pracovišť, pedagogy i stávajícími studenty. Svůj program si tak pro uchazeče připravili Ústav archeologie, Ústav fyziky, Ústav bohemistiky a knihovnictví, Ústav cizích jazyků, Ústav historických věd, Ústav informatiky a Ústav lázeňství, gastronomie a turismu. Úplnou nabídku programů jednotlivých ústavů fakulty pro termín 17. ledna získají uchazeči na internetových stránkách Filozoficko-přírodovědecké fakulty (ZDE).

Dalšími termíny, kdy se zájemcům otevřou zbývající součásti Slezské univerzity v Opavě, jsou 23. leden, 25. leden a 27. leden. V úterý 23. ledna přivítá uchazeče Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Matematický ústav v Opavě. Fakulta veřejných politik v Opavě si pro zájemce o studium nachystala své dny otevřených dveří na termíny 25. ledna a 27. ledna.

Slezská univerzita je veřejná vysoká škola založená v roce 1991. Sídlí v Opavě a Karviné, dvou svébytných a půvabných slezských městech. Na čtyřech univerzitních součástech inspiruje k růstu a rozvíjí přirozenou kreativitu. Novým studentům nabízí ojedinělou šíři sociálních a talentových stipendií.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky