Slavnostní odhalení dvou projektů dotačního programu „fajnOVY prostor“. Kdy?

Masarykovo náměstí v Ostravě
Masarykovo náměstí v Ostravě
Úterý, 26. 6. 2018, 9:48 -

OSTRAVA - Dotační program „fajnOVY prostor“ cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství podle vlastních nápadů veřejnosti. V jeho dvou ročnících bylo z rozpočtu města podpořeno 23 projektových záměrů v celkové výši 7 milionu korun. Ve vyhlášeném dotačním programu na estetizaci veřejného prostoru bylo k dispozici dvakrát 5 milionů korun (rok 2017, rok 2018).

Zatímco v prvním ročníku byla výše dotace na jeden projekt až milion korun a žádat o finanční podporu mohly i firmy a instituce včetně vysokých škol, nemocnic apod., pro druhý ročník byla maximální výše dotace stanovena na 500 tisíc korun a žadateli mohou být pouze fyzické osoby (nepodnikající) a nestátní neziskové organizace (spolky, ústavy, družstva, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace apod.).

Dva projekty z prvního ročníku byly ukončeny v předchozích dnech a v tomto týdnu jsou naplánovány slavnostní akce k jejich odhalení a zahájení provozu.

Ve středu 27. června v 16 hodin bude slavnostně odhalena busta Karla Kryla u Českého rozhlasu Ostrava. Legendární písničkář s rozhlasovým studiem úzce spolupracoval a natočil zde i slavné album Bratříčku, zavírej vrátka. Dotace ve výši 393 tisíc korun byla v prvním ročníku programu přidělena soukromé Střední umělecké a Základní umělecké škole AVE ART Ostrava.

V pátek 29. června v 15 hodin bude slavnostně otevřen přírodní park Hrabová, pojmenovaný Hrabovjanka. Realizátorky projektu, dvě obyvatelky obvodu Hrabová – Jana Batelková a Jana Václavíková -  společně s patronkou parku zpěvačkou Anetou Langerovou vysadí Strom svobody. Park se nachází na konci ulice Mlynářské v blízkosti cyklostezky vedoucí k řece Ostravici. Projekt byl podpořen částkou 999 tisíc korun.

Zelený park Hrabovjanka nahradil zarostlou plochu s vysokým podílem náletových i trouchnivějících padlých stromů. Po úklidu lokality, na kterém se podíleli místní dobrovolníci, a úpravách terénu byl za pomoci dobrovolných hasičů v lokalitě instalován vrbový altán. Součástí projektu je kamenitá cestička a nové lavičky, ptačí budky, odpadkové koše, stojany na kola, dětské prolézačky a další herní prvky.

Protože alokace druhého ročníku programu „fajnOVY prostor“ nebyla vyčerpána, bylo vyhlášeno jeho další kolo. Z celkové částky 5 milionů korun bylo v jeho prvním kole rozděleno 3,1 milionu korun 13 projektům.

Kvalitním záměrům rozdělíme zůstatek ve výši zhruba 1,9 milionu korun. Předpokládám, že se budou hlásit nejen autoři nových nápadů, ale po doplnění formálních nedostatků také žadatelé z prvního kola letošního ročníku. Termín pro podávání žádostí začíná v pondělí 25. června a potrvá do 7. srpna. Komise projekty vyhodnotí ještě v srpnu a ty podpořené budou známy už letos v září,“ řekla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Každý projektový záměr musí ještě před schválením radou a zastupitelstvem města podpořit minimálně 15 obyvatel starších 15 let podpisem na podpisový arch. Další podmínkou pro poskytnutí dotace je zapojení veřejnosti do přípravy a realizace projektu. Výzva totiž usiluje o zapojení aktivních obyvatel do rozvoje města a spoluutváření městského prostoru. Obyvatelé přirozeně vytvářejí a rozvíjí komunity okolo vybraného projektu, což vede k většímu a smysluplnému využívání prostoru, ale také k předcházení vandalismu a celkovému navýšení kolektivní bezpečnosti ve městě.

Nutný je také souhlas majitele pozemku, aby bylo odborné komisi při hodnocení zřejmé, že je projekt realizovatelný a neexistuje žádná překážka při jeho realizaci.

Redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky