Senioři jsou stále častějšími návštěvníky OC Forum Nová Karolina

Středa, 1. 11. 2017, 7:42 - OSTRAVA - Obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina pokračuje v propojování obyvatel Ostravy napříč věkovými skupinami a podpoře mezigeneračního dialogu. Po úspěšném čtvrtém ročníku festivalu Karolina Oktobeerfest, kde se mezi návštěvníky meziročně markantně zvýšil také počet seniorů, připravilo ostravské centrum nevšední zážitek skupině bývalých pedagogů a pracovníků ve školství. Na třicet seniorů dostalo příležitost zavítat v rámci komentované prohlídky do prostor centra, kam se běžný návštěvník nedostane.

„Díky kontinuální spolupráci s Koordinačním centrem seniorů Ostrava se nám daří propojovat dění v centru také se seniory. A to nejen prostřednictvím aktivní participace na akcích, ale také společným setkáváním nebo edukací. Po skupině vysokoškolských studentů tak měli příležitost nahlédnout do zázemí Karoliny také senioři,“ shrnuje za Forum Nová Karolina Leona Drozdová.

Tři desítky seniorů měly možnost zjistit více informací o technologických zajímavostech a chodu centra. Vedle hospodaření s vodou, nakládání s odpady či úspory energií se exkurze týkala také požární bezpečnosti, přístupnosti objektu, postupů při evakuaci, historie budovy a její architektonické koncepce. Zasvěceným průvodcem jim byl Martin Rajnoch, area manažer společnosti SSI Group, která zde zajišťuje technickou správu i bezpečnost.

Forum Nová Karolina tak pokračuje v dlouhodobé podpoře ostravský spolků, institucí, škol či neziskových organizací. Patří k nim vedle Koordinačního centra seniorů Ostrava například SILOE Ostrava, mobilní hospic Ondrášek, Charita Ostrava či Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy.

V rámci rozvoje spolupráce a prezentace aktivit více než desítky organizací bude koncem listopadu v OC Forum Nová Karolina zahájena výstava celoročního projektu s podtitulem „Prostři pro tři“. Ve čtvrtek 30. listopadu bude expozice slavnostně zahájena. K dispozici bude až do 15. prosince, kde prostřednictvím šesti vitrín budou návštěvníci moci nahlédnout na aktivity a projekty, které se tento rok realizovaly napříč organizacemi a spolky pracujícími s nebo ve prospěch seniorů. Letošním ústředním tématem se stalo jídlo, recepty a společné vaření. 

redakce Ostrav a Online

« zpět do rubriky