Ostrava podporuje výuku šachů ve školách i mateřských školkách

Výuka šachů ve školách
Výuka šachů ve školách
Pátek, 5. 11. 2021, 15:45 - Město pokračuje v projektech výuky šachů ve školách a školkách i v tomto školním roce 2021/2022. Víc jak deset pedagogů ostravských základních a mateřský škol se v posledním říjnovém týdnu zúčastnilo semináře „Jak učit děti hrát šachy,“ konaného ve Středisku volného času Korunka. Výukové aktivity střediska probíhaly již o „velkých“ prázdninách, město finančně podpořilo první příměstský tábor „Letní šachová pohádka“ pro předškolní děti ze šachových kroužků mateřských škol.

I přesto, že epidemie covidu přinesla modifikaci výuky šachů v době uzavření školských zařízení do distanční podoby prostřednictvím obrazové metodiky, kdy jednotlivé lekce byly nahrány a poskytnuty k výuce, v letošním školním roce se do projektu výuky šachů přihlásilo již víc jak 35 ostravských mateřských škol.

„Hra šachů rozvíjí intelekt dětí, kreativitu, matematickou gramotnost, učí je schopnosti soustředit se i rozhodnout v kritické chvíli a mnohé další dovednosti. Výuku šachů od počátku projektu absolvovaly již stovky žáků ostravských základních a mateřských škol,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

V roce 2020 bylo podepsáno memorandum o spolupráci na projektu Šachy do škol, zástupci statutárního města Ostravy, Šachového svazu České republiky, Střediska volného času Korunka a Ostravské univerzity. Zájem o výuku šachů v Ostravě stále stoupá. Zatímco na počátku, v roce 2018 se do projektu zapojilo pět ostravských mateřských škol, v příštím školním roce to bylo již 12 školek v loňském školním roce už 16 mateřských škol. Aktuálně město usiluje o začlenění výuky hry šachu do posledních ročníků co největšího počtu mateřských škol.

Město v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava podpořilo pořízení šachovnic k výuce hry, vytvoření metodiky i úhrady lektorného. V rámci projektu a díky spolupráci s Šachovým svazem ČR mohou pedagogové i studenti Ostravské univerzity absolvovat šachový kurz trenérů IV. třídy a zapojit se tak do výuky. Nicméně zájemci o výuku šachů se mohou vzdělávat i na dalších workshopech, metodických schůzkách apod. Středisko volného času Korunka, vzhledem k zájmu o hru šachů, hledá externí vedoucí, kteří jsou schopni vyučovat šachy předškolní i školní děti. Uvítají zde právě i eventuální zájem vysokoškolských studentů pedagogiky o tento projekt.

Jak učit děti hrát šachy
Jak učit děti hrát šachy
 

« zpět do rubriky