Na VŠB – TUO vyvinuli čtecí zařízení zjišťující stav vodoměrů

Úterý, 5. 1. 2016, 15:14 - OSTRAVA - Tým Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB -TUO vyvinul systém samostatného měření stavu spotřeby na vodoměrech pro mobilní chytré telefony. Čtecí zařízení ve formě aplikace na mobilním telefonu umožňuje nepřetržité on-line rozpoznávání aktuálního stavu spotřeby vodoměru, identifikaci sériového čísla vodoměru a ukládání naměřených dat do databáze. Tento způsob odečtů s využitím kamery a mobilních technologií na trhu dosud chybí. Přístroj na trh uvede firma CODEA s.r.o.

„Vyvinutá aplikace pro chytré mobilní telefony může být užitečná při odečtech aktuálních stavů vodoměrů, ale také pro nalezení samotného vodoměru například pro hendikepované a starší spoluobčany, kteří mají špatný zrak a chtějí zjistit přesnou polohu a aktuální stav vodoměru,“ říká člen výzkumného týmu Zdeněk Macháček.Vlastní realizace projektu spočívala v průzkumu aktuálních moderních technologií pro odečet stavu spotřeby vodoměrů a vývoji technologie na odlišném principu spočívajícím ve snímání obrazového signálu a jeho analýz s využitím algoritmů pro zpracování obrazu. Pro dosažení uspokojivých výsledků rozpoznání (90% úspěšnosti) uplatnitelných v praxi bylo nutné zavést sekvenci moderních i vlastních algoritmů a metod včetně prvků umělé inteligence přímo do chytrého telefonu.Vyvíjená aplikace bude aplikována do komerční sféry firmou CODEA s.r.o. „Získané poznatky z tohoto výzkumu jsou dále používány ve výuce na Katedře kybernetiky a biomedicínského inženýrství,“ přibližuje způsob výuky a její napojení na praxi Macháček.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky