Moravskoslezští celníci navýšili státní rozpočet o 4 miliardy korun

Pátek, 22. 1. 2016, 9:03 - OSTRAVA - Čtyři miliardy 362 milionů korun, to je částka, o kterou moravskoslezští celníci navýšili v roce 2015 státní rozpočet při výběru cla, daní a jiných poplatků. Oproti roku 2014 je to o 321 milionů korun více.

Státní rozpočet byl navýšen o příjmy z těchto oblastí: Spotřební daně z vybraných výrobků představují nejvýznamnější příjem státního rozpočtu, bylo vybráno: 3 miliardy 21 milionů korun.

Ekologické daně - 406 336 000 korun, daň z elektřiny, zemního plynu a pevných paliv

Dělená správa - 234 544 000 korun - pokuty ve správním řízení na místě nezaplacené, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí zemědělské půdy, poplatky za vypouštění odpadních vod

Celníci v loňském roce zabavili 29 190 litrů nelegálního alkoholu, 9 250 000 kusů cigaret, 2 tuny tabákových listů a zabránili tak daňovému úniku na spotřební dani ve výši 32 000 000 korun. Zajistili také 44130 litrů minerálních olejů, kde by činil daňový únik 483000 korun.

Zaměřili se také na různé padělky spotřebního zboží, kde by způsobená škoda, kdyby toto zboží bylo uvedeno do prodejě činila 2100000 korun. Dále zabavili 6 kilogramů marihuany.

Při 44 kontrolách zkontrolovali 138 cizinců, kdu u 64 osob vzniklo důvodné podezření z porušení zákona o zaměstnanosti.

Celníci také odhalili padělané dálniční kupony. V současné době jsou vybaveni speciálním laserovým perem, které odhalí padělky známek. Stačí krátce posvítit na známku, a to i přes sklo vozidla. Pero reaguje na nový ochranný prvek, kterým jsou všechny letošní dálniční známky vybaveny.

redakce Ostrava Online

 

 

« zpět do rubriky