Měřicí vůz znovu vyrazil do ulic

Čtvrtek, 21. 1. 2016, 13:11 - OSTRAVA - Také v letošním roce pomáhá se sledováním stavu ovzduší v ulicích města speciální imisní měřicí vůz. Rok 2016 přináší několik novinek - roční měření bude nyní probíhat vždy 80 kalendářních dní, 30 dní bude pevně určeno, zbývajících 50 dní bude vybráno podle aktuální potřeby města.

Měřicí vůz bude v rámci zmíněných pevně stanovených míst letos opět měřit kvalitu ovzduší na 6 místech v Ostravě - Přívoze. Jedná se o měření, která probíhají v této odborníky vytipované oblasti každoročně. Vůz poprvé měřil v  týdnu od 18. ledna.

Poté stráví mobilní měřicí zařízení 40 dní v různých lokalitách a obvodech města Ostravy vždy tak, aby se nacházel u některé vybrané základní školy. Přítomnost měřicího vozu bude využita mimo jiné i ke vzdělávání žáků.

„V loňském roce se nám tento postup velmi osvědčil a zájem žáků základní školy v Hrabové na ulici Paskovské o problematiku ovzduší i špičkovou techniku byl velký,“ komentovala nový trend využití měřicího vozu náměstkyně primátora Kateřina Šebestová. Pro rok 2016 byly zvoleny následující obvody: Heřmanice, Svinov, Hrabůvka a Přívoz. Konkrétní školy jsou momentálně vybírány. Posledních 10 měřicích dní je prozatím ponecháno pro případné havárie či jiné potřeby.

Kromě měření základních škodlivin - prach, CO, O3, NO/NO2/NOx a SO2, jejichž naměřené hodnoty můžete opět sledovat na našich stránkách on-line po kliknutí na ikonu měřicího vozu, budou odebírány vzorky ovzduší pro následnou analýzu benzo(a)pyrenu a benzenu v ovzduší.

Vůz je prezentován na výstavě Infotherma na ostravském Výstavišti ve čtvrtek 21. ledna. Během měsíce února bude imisní měřicí vůz opět nasazen na monitoring ovzduší kolem tunelu Blanka v Praze, kde se stal nedílnou součástí měřícího týmu.

Měřicí vůz je ideálním nástrojem pro posouzení např. vlivu topení v lokálních zdrojích na kvalitu ovzduší, nebo vlivu průmyslových zón či dopravy. Umožňuje také  plošné mapování vybraných míst nebo ekologických zátěží.

Přístroje v automobilu poskytují on-line výstup na internet, vůz dokáže přímo měřit hodnoty obsahu prachu ve vzduchu o velikosti částic 10, 2.5 a 1 mikrometr (PM10, PM2.5 a PM1), koncentrace oxidů dusíku, oxidů uhelnatého a siřičitého, sirovodíku či stanovit hodnoty přízemního ozónu. Umí také odebírat vzorky pro další analýzu, čímž se dají sledovat i polyaromatické uhlovodíky, těžké kovy, dioxiny a další látky v ovzduší. Součástí měření imisí je taktéž on-line sledování meteosituace, tj. rychlost a směr větru, teplota, tlak, vlhkost a celkové sluneční záření.

redakce Ostrava Online

 

« zpět do rubriky