Lvi indičtí nejen v Zoo Ostrava

Pondělí, 1. 6. 2020, 8:43 - Lvy indické se přes veškerou snahu a úsilí doposud nepodařilo v České republice rozmnožit. Z důvodu velmi vysokého věku a zhoršujícího se zdravotního stavu musel být v ostravské zoologické zahradě utracen samec této velké šelmy. 

Lvy indické se přes veškerou snahu a úsilí doposud nepodařilo v České republice rozmnožit. Z důvodu velmi vysokého věku a zhoršujícího se zdravotního stavu musel být v ostravské zoologické zahradě utracen samec této velké šelmy. Narodil se v roce 2003 v anglické Zoo Paignton a do Ostravy byl dovezen jako tříletý. Bohužel po sobě nezanechal žádné potomky. V zoo zůstává jedna samice lva indického. Probíhají jednání o možnostech dovozu nových zvířat.

 

Chovný pár lvů indických byl do Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava dovezen v roce 2006 – tříletý samec z anglické Zoo Paignton a stejně stará samice ze švédské Zoo Eskilstuna. Zoo Ostrava se tak zapojila do mezinárodního chovného programu. Cílem chovných programů je udržet stabilní, zdravou a geneticky variabilní populaci v lidské péči pro budoucnost a případný návrat do volné přírody. Odchov mláďat v lidské péči je naprosto klíčový, jelikož lev indický je jedním z nejvíce ohrožených poddruhů lva. V současnosti se v přírodě vyskytuje pouze v rezervaci Gir Forest a několika dalších rezervacích v západoindickém státě Gudžarát, kde přežívá okolo 500 jedinců. Je na pokraji vyhubení zejména v důsledku úbytku přirozeného prostředí, naplnění únosné kapacity lokalit a v menší míře i pytláctví.

 

Lvům se však v Ostravě nepodařilo za celou dobu rozmnožit. Původní samice nemohla zabřeznout kvůli cystám na vaječnících, které nebylo možno operativně odstranit. Odchov mláďat se nepovedl ani s druhou samicí, která byla do ostravské zoo přivezena v roce 2011 ze Zoo Rotterdam. Ta sice dvakrát porodila – jedno mládě v roce 2015 a jedno v roce 2016, ale obě mláďata do druhého dne po porodu uhynula. V rámci úzké a nezištné spolupráce mezi zoologickými zahradami byl samec na podzim roku 2017 převezen do Zoo Praha, aby se zde pokusil rozmnožit s tamními dvěma lvicemi původem z Indie. Přestože ani jedna ze samic nezabřezla, pozitivní na pobytu samce bylo, že je díky svým zkušenostem naučil pářit. Na jaře 2019 se pak vrátil zpátky do Ostravy.

 

Lvi se v přírodě mohou dožívat okolo 12-14 let, přičemž průměrná hodnota je však mnohem nižší a je dána vysokou úmrtností lvíčat a mladých jedinců. V lidské péči bývá dosažený věk těchto zvířat obvykle vyšší. Přestože se však zdají být zvířata v dobré kondici, mohou mít nejrůznější zdravotní problémy spojené právě s vysokým věkem. Ostravský samec měl 16 let a v posledních týdnech se jeho zdravotní stav začal rychle zhoršovat. Pro chovný program v lidské péči je to velká ztráta, jelikož jeho geny byly velmi ceněné a bohužel zůstaly nepředány.

 

Zoo Ostrava by i nadále chtěla pokračovat v chovu lvů indických, a proto její pracovníci nepřetržitě jednají s koordinátorkou Evropského ex situ programu (EEP) pro lvy indické o dovozu nových zvířat.

 

Lev indický (Panthera leo persica) je ohroženým poddruhem lva a zároveň jediným, který se vyskytuje na asijském kontinentě. Dříve zasahoval areál rozšíření tohoto lva až do jihovýchodní Evropy (Řecko). Dnes se vyskytuje pouze v Národním parku Gir a několika dalších rezervacích na poloostrově Saurashtra v západoindickém státě Gudžarát. Evropské zoologické zahrady včetně ostravské usilují prostřednictvím záchovného programu o jeho záchranu před úplným vymizením.

 

Areál jejich původně velmi širokého rozšíření se vlivem člověka postupně zmenšoval. Lvi byli také po dlouhá staletí loveni. Nejvíce byli pronásledováni v 19. století v Indii, kdy důstojníci britské armády zastřelili až 100 lvů ročně. Na počátku 20. století jich zůstalo méně než 20. V roce 1975 byl Gir vyhlášen národním parkem a část z místních pasteveckých obyvatel Malhariů na území rezervace byla přesídlena mimo hranice parku, část zůstala ve vzájemné toleranci se lvy. Díky vybudování systému napajedel na celém území parku došlo k mnohonásobnému navýšení populace původních kopytníků, hlavně jelenů axisů, kteří tvoří hlavní složku potravy tamních lvů, ale také nilgau a antilop jeleních. Tím se podařilo výrazně snížit množství útoků lvů na domácí zvířata žijící jak uvnitř, tak hlavně v okolí parku (který není nijak oplocen), a snížit tak konflikt mezi potravními potřebami lvů a zájmy místních lidí.

 

Počet lvů od té doby rostl. V roce 2010 čítala tamní populace celkem 411 lvů, v roce 2015 to bylo 523. Nyní však počet lvů dosáhl limitu pro chráněná území a dál již populace neroste. Nosná kapacita prostředí – chráněného území – byla dosažena a překročena. Lvi se dále šíří za hranicemi parku a počet konfliktů s domácími zvířaty a místními lidmi se zvyšuje. Vzhledem k tomu, že tito lvi žijí celkově na velmi malém území, je jejich existence velmi křehká. Populaci by z planety mohla vyhubit nějaká nenadálá epidemie nebo rozsáhlý lesní požár.

 

Problematika ochrany přírody v Indii není vůbec jednoduchá. Obdivuhodné však je, že v druhé nejlidnatější zemi světa, kde aktuálně žije 1,3 miliardy lidí, se přesto daří udržet populace velkých zvířat, jako jsou sloni, nosorožci, gauři, ale také velké šelmy – tygři a právě lvi. Samotný stát Gudžarát, jediné místo výskytu lvů indických, má aktuálně 60 mil. obyvatel. Statistiky však uvádějí, že konflikty se lvy jsou mnohem menší než v případě slonů, tygrů a dalších druhů zvířat. Podle dostupných údajů například ročně zemře na hadí uštknutí 11 tisíc lidí, jiné zdroje ale uvádějí až 45 tisíc. Po střetu se slony zemřelo mezi léty 2014 a 2019 téměř 2400 lidí. Lvi indičtí napadají spíše domácí zvířata. Původní pastevci Malhariové žijící v rezervaci dokonce žijí na území se lvy v jakési harmonii.

« zpět do rubriky


Komentáře

0780092920 TRADITIONAL HEALER CALL +27780092920 IN RICHARDS BAY

Traditional and Spiritual healer, Phone him on +27780092920 All his services are beyond human imagination, and many have always asked for what is behind his services because of their effect to their problems he can cast spells no matter how far the client maybe and his spells are guaranteed to work in 3 days (Contact prof on +27780092920 BRING BACK LOST LOVERS IN 24hrs. UNFINISHED JOBS BY OTHER DOCTORS-IF NOT SATISFIED-COME TO ME. COURT CASES EVEN IF ONE IS CONVICTED (IF THERE 'IS CHANCE OF APPEALING) DO YOU WANT CHILDREN OF YOUR OWN? Bring Back Lost Love no matter how long. Remove Bad Spells Win Any Kind of Court Case Guaranteed Recover Stolen Property Guaranteed Attract Customers to Your Business Get Rid of Alcohol, Smoking Enlargement Creams for Men Marry Your Dream Lover/partner? Ensure Success in Your Business Bewitched and Skin Diseases Swollen Body, Painful Joints Get Twins as Many as You Wish Guaranteed get a promotion at work. Etc.: Bad luck Removal Spells, Witchcraft spells or Protection from Black Magic Spells are curse very effective and useful to destroy all the evil and black magic etc. If your enemy has done any type of magic on you it can be many reasons due to jealousy or for money or anything, if there is some type of curse, jinx, hex, bad karma or any such evil on you due to evil spells, witchcraft or black magic etc. then contact me immediately for these very strong and powerful selves and be free from all these evil powers. Are things happening to you that you can't explain? Well maybe someone's put a hex on you. Contact information: call me on +27780092920 or WhatsApp me Email: proffamallu@gmail **DISCLAIMER Information contained on this site is for helpful purposes only, subjective and may not apply to your specific situation, and results vary from one person to another

Přidat komentář