Firmy řeší svou krizi až o 3 roky později, než by měly

Středa, 27. 9. 2017, 14:45 - OSTRAVA - Firmy jsou ve vážných problémech už dva až tři roky před zahájením insolvenčního řízení. Pozdní reakce, případně otálení s podáním insolvenčního návrhu pak často znemožňuje reorganizaci a záchranu firem. V Moravskoslezském kraji se to týká desítek společností a krachů bude v souvislosti s problémy zdejších velkých podniků přibývat. Shodli se na tom odborníci na insolvence a restrukturalizace na semináři v Ostravě, který pořádala Česká asociace interim managementu ve spolupráci s Restrukturalizační agenturou a Hospodářskou komorou ČR.

„Setkáváme se i v jiných krajích s podobnými problémy, které srážejí firmy na kolena, jako například otázka manažerského a vlastnického nástupnictví, neexistence obchodní strategie, špatná komunikace, zatajování pravdivých informací nebo nedostatečné znalosti o možnostech řešení krizových situací. V Moravskoslezském kraji je však navíc velké množství kapitálově slabých firem a na podnikatele doléhají potíže velkých podniků,“ řekl Tomáš Pastrňák, předseda České asociace interim managementu a ředitel Restrukturalizační agentury.

Hlavním tématem semináře pro malé a střední firmy byla novela insolvenčního zákona a její uplatnění v praxi. Zazněly praktické rady a zkušenosti odborníků, ale i varování. „Celá řada firem by mohla úspěšně projít reorganizací, ale bohužel se velmi často setkávám s tím, že insolvenční návrh je podán pozdě, kdy už záchrana není možná. Úspěšné pokračování firmy, která má potenciál a předpoklady, je zcela závislé na včasné reakci managementu (či statutárního orgánu),“ uvedla Eva Hepperová, insolvenční správkyně se zvláštním povolením a předsedkyně Unie spolků insolvenčních správců. Na velké množství subjektů v Moravskoslezském regionu dopadly v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů problémy OKD a firem z Vítkovického holdingu. „Je velmi pravděpodobné, že insolvenční řízení u těchto významných společností vyvolala lavinu skrytých úpadků. Pokud svou zhoršenou ekonomickou situaci firmy nezačnou řešit včas, může nastat dominový efekt,“ doplnila Eva Hepperová.

Ve většině českých společností nastal úpadek mnohem dříve, než byl podán insolvenční návrh, potvrdil to i Radim Škarpa z PricewaterhouseCoopers a dodal: „Firmy si často neuvědomují, že insolvenční správci pak mohou napadnout úkony, které management uskutečnil v době před zahájením insolvenčního řízení. Členové statutárních orgánů, včetně bývalých, mají také trestně právní odpovědnost.“ Paní Hepperová potvrdila, že insolvenční správci požadují vydání prospěchu (odměn i jiných forem) od členů orgánů obchodní korporace, kteří věděli, nebo mohli vědět o hrozícím úpadku a porušili tak povinnost péče řádného hospodáře.

Další z vystupujících - Alžběta Kafková z advokátní kanceláře Poncza/Šrámek upozornila na to, že firma v insolvenci by se měla obrátit na odborníka. Novela insolvenčního zákona sice reaguje na problémy a nedostatky, které ukázala praxe, ale nijak nezlehčuje situaci ani dlužníkům ani věřitelům.

Závěrem se pak všichni přednášející shodli na tom, že čím déle vlastníci a manažeři odkládají řešení problémů, tím mají menší šanci na záchranu firmy. Důležité je přiznat si problémy, řešit je včas a obrátit se na odborníky, například externí krizové manažery, případně specializované poradce. Interim manažeři nesčetněkrát ve firmách prokázali, že dokážou efektivně a úspěšně odvrátit či vyřešit krizi. „Profesionální přístup najatého zkušeného manažera je mnohem efektivnější, než usilovat o záchranu vlastními silami, častým střídáním zaměstnanců ve vedení, nebo přistoupit k prodeji či podání návrhu na insolvenci,“ dodal Tomáš Pastrňák.

redakce Ostrava Online

« zpět do rubriky