Dvě koruny ze vstupu – ochrana přírody napříč zeměkoulí

Sobota, 6. 2. 2021, 13:40 - Na konci loňského roku schválilo Zastupitelstvo statutárního města Ostravy další částku na podporu vybraných záchranných projektů v rámci programu „Dvě koruny ze vstupu“, a to ve výši 885 454 Kč. Od zapojení do programu v roce 2016 se podařilo podpořit více než 17 ochranářských projektů v různých koutech zeměkoule částkou přes 2,5 mil. Kč.

Na konci loňského roku schválilo Zastupitelstvo statutárního města Ostravy další částku na podporu vybraných záchranných projektů v rámci programu „Dvě koruny ze vstupu“, a to ve výši 885 454 Kč. Od zapojení do programu v roce 2016 se podařilo podpořit více než 17 ochranářských projektů v různých koutech zeměkoule částkou přes 2,5 mil. Kč.

 

Významným milníkem pro Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava bylo zapojení do systému podpory ochrany přírody v rámci programu „Koruna ze vstupu“ v roce 2016. Od listopadu 2018 se pak příspěvek zvýšil na „Dvě koruny ze vstupu“. To znamená, že ze vstupu každého návštěvníka Zoo Ostrava putovala zpočátku 1 koruna, nyní již 2 koruny na speciální účet, ze kterého jsou čerpány prostředky výhradně na podporu projektů věnujících se záchraně a ochraně ohrožených druhů zvířat a rostlin ve volné přírodě, v místech výskytu daných druhů (tzv. in situ projekty). Každý návštěvník tak společně se zoo přispívá na záchranu ohrožených druhů na různých místech po celé zeměkouli.

 

Od zapojení do programu bylo touto formou podpořeno přes 17 různých projektů (například v Indonésii, na Madagaskaru, ve Vietnamu, v Senegalu, ale také v České republice) částkou převyšující 2,5 mil. Kč. Primárně jsou podporovány projekty na záchranu, popřípadě repatriaci zvířat, která Zoo Ostrava sama chová, nebo na projekty v místech a zemích, se kterými Zoo Ostrava dlouhodobě spolupracuje. Neuzavírá se však ani před dalšími záchrannými projekty. Vše se bude odvíjet podle dalších mezinárodních ochranářských priorit i podle aktuální situace v jednotlivých oblastech.

Právě ochrana zvířat v jejich přirozeném prostředí (tj. in situ) je jedním z hlavních cílů moderních zoologických zahrad, který Zoo Ostrava svými aktivitami bezesporu naplňuje. Díky tomu se stala jednou z předních ochranářských institucí.

 

Velmi nás těší, že jako zoo můžeme být u toho a že jako obyvatelé jedné z nejbohatších částí světa můžeme pomáhat i v místech, kde takové štěstí lidé ani zvířata zatím neměli. Vždyť i činností a spotřebitelskými nároky každého z nás ovlivňujeme přírodu tisíce kilometrů daleko. Nutnost chránit přírodu dokazují rovněž údaje mezinárodního Červeného seznamu ohrožených druhů, který je zastřešován Mezinárodním svazem pro ochranu přírody (The International Union for Conservation of Nature, IUCN). Seznam v současné době obsahuje bezmála 130 000 druhů, u nichž byla hodnocena situace v přírodě. Téměř třetina těchto druhů patří k ohroženým. Zoologické zahrady se tak stávají stále významnějšími institucemi na poli ochrany přírody a pomáhají přežít ohroženým druhům zvířat i rostlin po celém světě.

« zpět do rubriky