Další klienti Čtyřlístku se stěhují do nových domů

čtyřlístek
čtyřlístek
Středa, 7. 10. 2020, 9:02 - V úterý 29. září byl slavnostně uveden do provozu nový dům v Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě pro dalších dvanáct klientů Čtyřlístku. Dokončena byla také druhá novostavba, která bude sloužit stejnému počtu uživatelů, ve Lhotce v Petřkovické ulici. Výstavba, jejímž investorem bylo město Ostrava, je součástí transformace pobytových služeb organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením.

V úterý 29. září byl slavnostně uveden do provozu nový dům v Trnkovecké ulici ve Slezské Ostravě pro dalších dvanáct klientů Čtyřlístku. Dokončena byla také druhá novostavba, která bude sloužit stejnému počtu uživatelů, ve Lhotce v Petřkovické ulici. Výstavba, jejímž investorem bylo město Ostrava, je součástí transformace pobytových služeb organizace Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením.

Obě novostavby jsou jednopodlažní, ve tvaru písmene L. Architektonické řešení co nejvíce odpovídá běžnému rodinnému domu, a to jak vnějším vzhledem, tak členěním vnitřních dispozic. V každém objektu jsou umístěny dvě bytové jednotky (domácnosti) pro celkem 12 osob se zdravotním postižením. K dispozici jsou dvojlůžkové a jednolůžkové pokoje, společný obývací prostor s kuchyňským koutem, sociální zařízení, dále technické místnosti a zázemí pro zaměstnance. O klienty po celých 24 hodin denně pečuje kvalifikovaný personál. Součástí objektů jsou zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocení. Pro provoz WC je využita dešťová voda. Výstavbu realizoval vítěz veřejné zakázky společnost SV UNIPS za cenu 36,8 milionu korun s DPH. Vnitřní vybavení za 2,9 milionu korun s DPH dodala společnost Ambra – Group. Výstavba proběhla v rámci projektu Transformace Domova Na Liščině II.

Naše klienty přestěhováváme z velkých objektů do krásných a moderně zařízených domků, rozsetých po celé Ostravě.  Ústavní péči tak nahrazujeme prostředím, které by se mělo co nejvíce přibližovat životu v běžných rodinách. Je to skutečně přelomový krok v tradičním pojetí péče o lidi, jejichž zdravotní handicap jim neumožňuje zcela samostatný život. Mám radost z toho, že se nám v Ostravě daří naplňovat náš záměr a vytvářet pro tyto lidi prostředí, v němž mohou prožívat bohatší a šťastnější život. V tuto chvíli předáváme k užívání opět další dva nové objekty s pěknými pokojíky a společnou kuchyňkou a zbylé budou brzy následovat,“ uvedl náměstek primátora pro zdravotnictví a sociální péči Zbyněk Pražák.

Celkové náklady projektu Transformace Domova na Liščině II. včetně vybavení jsou 39,7 milionu korun s DPH, přičemž projekt bude až z 85 % financován z rozpočtu IROP a z 5 % ze státního rozpočtu (celkem max. 35,7 milionu korun s DPH). Zbývajících 10 % z celkových nákladů bude dofinancováno z rozpočtu města.

„Proces transformace Čtyřlístku začal v roce 2013 otevřením nového chráněného bydlení. V současné době proces vrcholí. V závěru loňského roku jsme otevřeli pět domků, pro něž jsme byli investorem. Nyní se předávají další dva, které postavil náš zřizovatel – město Ostrava. Dokončuje se také domek, který rekonstruuje naše organizace. V prvním pololetí příštího roku nám předá město zbývající tři domky, Čtyřlístek přidá jeden svůj a celý transformační proces by měl skončit ve třetím čtvrtletí příštího roku rekonstrukcí současného Domova Jandova. Celkem bude do nových a zrekonstruovaných 13 domů přestěhováno 159 klientů Čtyřlístku,“ uvedl ředitel Čtyřlístku Svatopluk Aniol.

Novostavby, které dokončuje město Ostrava, se nachází v ulicích E. Rošického a U Rourovny ve Svinově a ve Vítkovicích v Syllabově. V každém budou dvě domácnosti pro celkem 12 osob. Součástí objektů jsou zpevněné a parkovací plochy, zahradní altán a oplocení. Objekty ve Svinově budou vybaveny i speciálním kolejnicovým systémem pro ulehčení polohování klienta. Práce realizuje vítěz veřejné zakázky, Ostravské stavby, za 54,5 milionu korun s DPH. Výstavba probíhá v rámci projektu Transformace Domova Barevný svět II.

Další tři nové domovy pro své klienty zajišťuje organizace Čtyřlístek - novostavbu pro 12 uživatelů v Hrušově v Sodné. V Zábřehu v Jandově po rekonstrukci a přístavbě najde svůj domov dalších 18 uživatelů a v Heřmanicích v Uhrově rekonstruuje rodinný dům pro 9 uživatelů.

První etapa projektu zahrnovala výstavbu pěti nových domů pro 60 klientů. Začala se stavět v první polovině září roku 2018. Nové bydlení dostali vloni obyvatelé domovů Barevný svět a Na Liščině. 

Celkové náklady na obě etapy jsou odhadovány na 270 milionů korun, z toho spolufinancování z fondů EU bude činit více než 230 milionů korun.

Organizace Čtyřlístek nabízí pobytovou, ambulantní a terénní službu třem stovkám klientů se zdravotním postižením. Čtyřlístek poskytuje pobytové služby ve čtyřech domovech pro osoby se zdravotním postižením (Domov Barevný svět, Domov Třebovice, Domov na Liščině, Domov Jandova), v jednom domově se zvláštním režimem (Domov Hladnovská), čtyřech chráněných bydleních (Třebovice, Thomayerova, Bronzová a ve Svinově na Letní) a terénní službu – podporu samostatného bydlení v bytech klientů.

čtyřlístek
čtyřlístek
 

« zpět do rubriky


Přidat komentář