Téma: Vánoce pravicového extrémisty

Neděle, 24. 12. 2017, 3:28
Ne, že by ho někdy napadlo sympatizovat s Mussoliniho fašismem, či snad s nacismem NSDAP, ale lidé mu nadávali jednou tak, jednou onak a tak si na tuto podivnou logiku časem zvykl.

Za oněch časů v zaprděné České kotlině, nehodné pohledu oka prorokova, živ byl jeden nenapravitelný pravicový extrémista. Ne, že by ho někdy napadlo sympatizovat s Mussoliniho fašismem, či snad s nacismem NSDAP, jež jako socialistická strana ani nemohla mít s pravicovostí nic společného. Ale lidé mu nadávali jednou tak, jednou onak a tak si na tuto podivnou logiku časem zvykl a dále se jí nezabýval.

Do svého zaprděném bytu, plného malé české nenávisti si vodil svoje kumpány, se kterými popíjel zapovězené nápoje, za což jim třeba pekelného ohně do úst ve jménu boha milosrdného, slitovného.

Byl to extrémista velice zatvrzelý a jeho odmítavý postoj k nově vznikajícímu světovému řádu se projevoval hlavně o pohanském svátku, zvaném Vánoce, který slavil pravidelně a veřejně, bez ohledu na to, že tím uráží náboženské cítění všech pravověrných muslimů.

Shariátská mravnostní policie rovněž zjistila, že si do svého bohem neposvěceného pelechu vodí nikým neschválené konkubíny, které odmítjí chodit na veřejných místech zahalené do předepsaného oděvu. Přes opakovaná upozornění a stížnosti našich pohoršených spolubratrů pokračoval ve svém jednání a to až do chvíle, kdy uliční výbor nařídil bezodklanou prohlídku v jeho bytě na takzvaný Štědrý den.

To, co tam tenkrát naši spolubratři objevili, rozhodně nebylo pro slabé povahy, pevně neukotvené ve víře: "Veselé vánoce, salám je v ledničce, alajkum nemáme." Odvětil dotyčný drze na tradiční pozdrav, který se povinně zavedl již na prvním stupni základních škol. Tomu se začala neomaleně smát přítomná konkubína, která si ani v přítomnosti bratrů nezahalila svoji tvář, snad aby jí to nebránilo upíjet ze sklenice doušky zapovězeného nápoje.

Nezbylo, než prověřit obsah balíčků pod zaprděným vánočním stromečkem za hlasitého protestu přítomných, a poštěkávání jejich nečistého zvířete, což se vůbec neslučovalo s právem Sharia pro nemuslimy. A podezření se potvrdilo.

Mezi dárky se našlo spousta výtisků závadné literatury a dokonce i několik CD přísně zapovězené metalové hudby - díla to satanova, jež bůh milostivý a slitovný nenechá bez pomsty.

Málo platné bylo jejich rouhavé plácání o nároku na jakýsi nezávislý soud podle již dávno překonaných pravidel na spravedlivý proces v bezbožném sekulárním státě. Nepomohlo ani drzé vrčení zmíněného nečistého zvířete, které muselo být za svou opovážlivost na místě utraceno.

Ale neboj se Ahmede, tyto dny se již nevrátí. V rámci boje proti pravicovému populismu má nyní Muslimské bratrstvo nové nástroje a nepřipustí další ohrožení naší svaté víry. A neptej se mě pořád jak debil, proč dávali nevěřící do lednice tolik salámu, že se jim tam už nevešlo alajkum.

I když je to pořád lepší, než kdyby tě napadlo zeptat se, jak může být Alláh milosrdný a slitovný, když nenechá nic bez pomsty!

Fr. Filip Dvořák

blog.idnes.cz

« zpět do rubriky